Heriberto Rodriguez-Martinez

Heriberto Rodriguez-Martinez
4austinmlowokamicroprofite M.Viscarellitassisp

University of Linköping, Szwecja. Szwecja

Dr. Rodriguez-Martinez obecnie pełni funkcję Profesora Biologii Rozrodu w University of Linköping, Faculty of Health Sciences, Linköping, w Szwecji. Urodził się w 1950 roku w Hiszpanii, dorastał w Montevideo w Urugwaju, gdzie też ukończył studia weterynaryjne w 1975 roku. Rozpoczął tam również pracę nauczyciela akademickiego i pracownika naukowego w dziedzinie morfologii (Faculty of Veterinary Medicine 1970-1976; Histology & Embryology, Faculty of Medicine, Montevideo 1976-1979). Posiada prawo do wykonywania zawodu na terenie Hiszpanii (1994) i Szwecji (1998). W 1983 roku ukończył doktorat w Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), w Uppsali. W 1984 roku był adiunktem w USA (Profesor nadzwyczajny, Faculty of Veterinary Medicine, University of Illinois). Następnie wrócił do SLU gdzie uzyskał habilitację w dziedzinie  Histologii (1986) i Embriologii (1998) będąc równocześnie profesorem nadzwyczajnym w tych dziedzinach (1985-1991). W 1991 roku został profesorem zwyczajnym w Dept of Obstetrics & Gynecology (obecnie Division of Reproduction) w SLU. W latach 2004-2006 był kierownikiem tej jednostki. Doctor of Science (Hiszpania 1994) i Founding Diplomate w European College of Animal Reproduction (ECAR) od 1999. Był intensywnie zaangażowany w edukację studiów licencjackich i magisterskich, zarówno w kraju (Prodziekan w Faculty of Veterinary Medicine, SLU, studia licencjackie 1999-2001, studia magisterskie 2002-2003) jak i za granicą (były wiceprezes i członek Joint Education Committee of the European Association of Establishments of Veterinary Education, EAEVE, Bruksela, 2003-2006, członek Examination Committee i Executive Board of ECAR 2001-2007). Ekspert w europejskich (TAIEX, EAEVE) i międzynarodowych placówkach (IAEA), był także dyrektorem naukowym programów badawczych we współpracy z Kanadą (EU/1997-2000), Japonią (STINT/1997-2002), Indonezją i Tajlandią (EU/2002-2006). Aktywny naukowiec w dziedzinie biotechnologii rozrodu, andrologii i kriobiologii. Jego zainteresowania skupiają się na interakcji między nasieniem, jajowodami i oocytem, co jest dobrze udokumentowane w jego publikacjach (jest autorem ponad 400 artykułów naukowych i recenzji). Prof. Rodriguez-Martinez był promotorem 46 studentów, a także wielokrotnie był międzynarodowym recenzentem zagranicznych placówek. Od 2000 roku jest redaktorem naczelnym “Reproduction in Domestic Animals” (Wiley-Blackwell). Jest członkiem wielu akademii i stowarzyszeń naukowych (Royal Academy of Medicine, Murcia, Hiszpania 2005, Royal Swedish Academy of Forestry and Agriculture (KSLA), Sztokholm 2006, Royal Academy of Veterinary Sciences, Madryt, Hiszpania 2008, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska 2009 i Członek Honorowy Japan Society for Animal Science, Tokio, Japonia 2009).

zaktualizowane CV 07-paź-2013

Artykuły