Joaquín Morales

Joaquín Morales
16Xavier SalamóJuan Hernandez M.Viscarellijuliana_chaconsangaralte

PigCHAMP Pro Europa. Hiszpania

Urodził się w Barcelonie w 1973 roku i ukończył wydział Medycyny Weterynaryjnej Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie w 1996 roku. Następnie uzyskał doktorat z medycyny weterynaryjnej w 2002 roku na wspomnianym uniwersytecie, w Dziale Żywienia Zwierząt i Żywienia oraz pod kierunkiem dr José Francisco Pérez i dr Mariola Baucells. Jego praca doktorska dotyczyła różnic pokarmowych i metabolicznych związanych ze stosowaniem różnych źródeł węglowodanów między dwoma typami wyraźnie zróżnicowanej genetyki: Landrace, jako przedstawicielem białej świni i świni Iberyjskiej.

Od tego czasu rozpoczął pracę w dziale badawczo-rozwojowym PigCHAMP Pro Europa, S.L., firmy z siedzibą w Segowii, której działalność ukierunkowana jest na doradztwo w zakresie produkcji zwierząt (głównie trzody chlewnej).

Obecnie Joaquín jest osobą odpowiedzialną za ten dział R & D i odpowiada za rozwój projektów finansowanych z konkurencyjnych środków publicznych oraz za eksperymentalne testy z kontraktami z firmami sektora trzody chlewnej. Jego główne obowiązki to projekty eksperymentów, kontrola rozwoju testów, analiza danych, raport końcowy oraz, publikowanie wyników w krajowych i międzynarodowych czasopismach. W wyniku tych badań i opracowania pracy doktorskiej ma na swoim koncie ponad 15 publikacji międzynarodowych i ponad 50 wystąpień na kongresach.

zaktualizowane CV 09-mar-2013

Artykuły