José Manuel Sánchez-Vizcaíno

José Manuel Sánchez-Vizcaíno
11xavier.salamocarmenciarodasdoctor pigssalazarmcrisol

Universidad Complutense de Madrid. Hiszpania

Urodził się w 1951 roku w Murcji. Licencjat i doktorat ukończył na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Universidad Complutense. Następnie ukończył studia podyplomowe z dziedziny immunologii weterynaryjnej w Cornell University w Nowym Jorku. Po powrocie do Hiszpanii dołączył do zespołu Narodowego Instytutu Rolnictwa i Badań Żywności (INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Alimentarias). Pełnił tam następujące funkcje: Pracownik Naukowy (1978-1980), Kierownik Projektu Badawczego (1980-1985), kierownik Zakładu Wirusologii Zwierzęcej (1988-1993), Kierownik Centrum Badań Zdrowia Zwierząt (CISA, Centro de Investigacion en Sanidad Animal) (1993-2002).

Od 2002 roku jest Profesorem Ochrony Zdrowia Zwierząt na Universidad Complutense de Madrid, nauczając i prowadząc prace badawcze na Katedrze Ochrony Zdrowia Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

Wkład naukowy Profesora Sanchez-Vizcaino przyczynił się szczególnie do kontroli i zwalczania wielu chorób zwierząt m.in, afrykańskiego pomoru świń, afrykańskiego pomoru koni i pomoru klasycznego świń. Dzięki rozwojowi nowych metod badawczych, miał wkład w opracowanie nowych strategii epidemiologicznych i szczepionek.

José Manuel Sánchez-Vizcaíno ma ponad 100 wysoko punktowanych publikacji w czasopismach międzynarodowych. Jest autorem wielu rozdziałów książek o zasięgu międzynarodowym ("African Swine Fever",  "Diseases of Swine", "African Horse Sickness" w podręczniku OIE, "Trends in Emerging Viral Infections of Swine"…) i kursów cyfrowych poświęconych immunologii i chorobom zakaźnym. Zrealizował wiele projektów badawczych i prac doktorskich związanych z chorobami zakaźnymi zwierząt. Otrzymał Krajową Nagrodę Badań Trzody Chlewnej ANAPORC 1990, a także nagrodę międzynarodową “PORCO BRAVO 1999”, Pierwszą Nagrodę Zdrowia i Produkcji Świń (Produccion Animal 2000), a także Nagrodę Zdrowia Zwierząt 2007 “Los mejores de La Verdad 2007”.

Był odznaczony “Encomienda de Numero de la Orden del Merito Agrario” (Zasłużony Rolnictwu) (03/12/99) i “del Merito Alimentario” (Zasłużony Żywieniu) (05/05/03), a także Krzyżem Służby Wojskowej z białym symbolem (03/01/03) za wkład w ochronę zdrowia zwierząt i kontrolę chorób zakaźnych.

Professor Sanchez-Vizcaino od 1990 roku współpracuje ze Swiatową Organizacją Zdrowia Zwierząt (OIE) i FAO na wielu polach związanych z kontrolą chorób zakaźnych i przenoszeniu technologii do innych krajów europejskich, Ametyki i Afryki. Brał udział w wielu komisjach krajowych i miedzynarodowych. Jest ekspertem OIE od Afrykańskiego Pomoru Świń (od 1991 roku), członkiem Narodowej Komisji w Narodowym Systemie Ostrzegania w Ochronie Zdrowia ( od 2001 roku), Komitetu Instytutu Zdrowia Publicznego Wspólnoty Madrytu (od 2002 roku), Naukowego Komitetu ochrony zdrowia zwierząt i dobrostanu w EFSA (2003-2006), Naukowego Komitetu hiszpańskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności (AESA) (2003- 2008).

Jego obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach chorób zakaźnych zwierząt, rozwojem nowych metod diagnostycznych i nowych strategii kontroli poprzez analizę ryzyka i rozwój modeli epidemiologicznych, jak również tworzeniu sieci monitoringu epidemiologicznego.

Należy do wielu krajowych i międzynarodowych wspólnot zrzeszających naukowców, był także Prezesem ANAPORC.

zaktualizowane CV 15-lut-2012

Artykuły

Charakterystyczny obraz powiększonej, silnie przekrwionej śledziony u zwierzecia z ASF

Pomór afrykański świń - rozpoznawanie choroby w terenie

23-paź-2013 (4 lat 6 miesięcy 28 dni temu)

Objawy towarzyszące chorobie w Rosji i krajach sąsiadujących wskazują na typowy ostry przebieg afrykańskiego pomoru świń. Zwierzęta padają między 7 a 15 dniem po infekcji. Obserwowane objawy obejmują gorączkę, tłoczenie się razem z powodu odczuwanego zimna i uszkodzenia opisane powyżej.

Pomór afrykański świń - rozpoznawanie choroby w terenie