Kazimierz Tarasiuk

Kazimierz Tarasiuk
11borisenkoirina1 M.Viscarellikrzysiek9514MarianaPrietomelano2005

PIC. Polska

Dr Kazimierz Tarasiuk jest absolwentem Wydziału Weterynarii Uniwersytetu Rolniczego w Lublinie. Zaraz po ukończeniu studiów rozpoczął karierę naukową w Zakładzie Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Pracował tam 15 lat. Jego głównym zainteresowaniem badawczym było opracowanie technik diagnostycznych dla głównych patogenów bakteryjnych świń, w tym Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae i Brachyspira hyodysenteriae.

W 1988 r. ukończył studia doktoranckie i kontynuował swoją karierę naukową do października 1997 r. W tym samym roku uzyskał tytuł doktora nauk, uzyskując także tytuł profesora nadzwyczajnego. Pracując w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach opublikował wiele artykułów w czasopismach polskich i międzynarodowych. Rozwinął swoją pozycję badawczą współpracując i odwiedzając ośrodki badawcze w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Pod koniec 1997 roku objął stanowisko w PIC (Pig Improvement Company) jako główny lekarz weterynarii jest odpowiedzialny za nadzór nad ochroną i kontrolą zdrowia w stadach produkujących
materiał hodowlany PIC oraz w fermach kluczowych klientów na terenie krajów Europy Centralnej i Wschodniej, w tym w Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, krajach bałtyckich, Ukrainie i Rosji. Przez te lata zajmował się głównie tworzeniem i wdrażaniem programów ochrony zdrowia, a także środków bioasekuracji w gospodarstwach PIC. Wdrażał nowoczesne technologie w zwalczaniu i kontroli chorób tam, gdzie było to konieczne i możliwe, szczególnie w gospodarstwach klientów PIC.

W październiku 2015 rozpoczął karierę w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Rolniczej w Krakowie. Obejmuje stanowisko profesora, zajmując się nauczaniem chorób zakaźnych, a także zdrowia publicznego. Jego głównym zainteresowaniem naukowym jest opracowanie metod pozwalających na lepsze zrozumienie transmisji chorób zakaźnych w obrębie gatunku, a także między różnymi gatunkami zwierząt.

zaktualizowane CV 09-paź-2017

Artykuły