Lars Erik Larsen

Lars Erik Larsen
10alexperalta1961xavier.chehrialexismvz1995John Howard M.Viscarelli

Państwowy Instytut Weterynaryjny w Kopenhadze. Dania

Prof. Lars Erik Larsen ukończył studia weterynaryjne na wydziale Royal Veterinary and Agricultural University w Danii w 1991 roku. W 1998 uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych w obszarze wirusologii weterynaryjnej. Od 1998 roku jest zatrudniony w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Kopenhadze na stanowisku kierownika pracowni diagnostyki wirusologicznej. W 2010 roku został profesorem wirusologii zwierząt gospodarskich. Posiada dyplom ECPHM. Obecne zainteresowania skupiają się wokół problemów PRRS i grypy świń.

Lars opublikował ponad 80 artykułów w czasopismach typu peer reviewed i ponad 150 innych.

zaktualizowane CV 08-mar-2017

Artykuły

Rycina 1. Schemat różnych kierunków postępowania w stadzie PRRSV dodatnim.

Zwalczanie PRRSV przy użyciu szczepień i optymalizacji zasad zarządzania: analiza trzech przypadków

24-mar-2017 (1 lat 3 miesięcy 26 dni temu)

Mimo, że szczepienie było skuteczne w stabilizacji stada loch, wyniki badań wykazały, że eliminacja PRRSV z warchlakarni może być osiągnięta jeśli szczepienie i częściowa depopulacja są wspierane przez ścisłe stosowanie wszystkich rekomendowanych procedur zarządzania, w tym ścisłego przestrzegania zasady całe pomieszczenie pełne/całe pomieszczenie puste.

Zwalczanie PRRSV przy użyciu szczepień i optymalizacji zasad