Marian Porowski

Marian Porowski
25KrZarferreiramelano2005wetmendykquangthuan

Prywatna praktyka weterynaryjna. Polska

Studia weterynaryjne ukończył na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1981 roku. Praktykę odbył w klinice weterynaryjnej w Swarzędzu po czym rozpoczął prace w klinice w Pobiedziskach zajmując się różnymi gatunkami zwierząt.

Od 1994 roku specjalizuje się w chorobach świń. W 1998 roku rozpoczął specjalizację z zakresu chorób świń w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. W 2000 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób świń.

W dniu 26 marca 2004 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym obronił pracę doktorską dotyczącą skuteczności metod zwalczania PRRS w różnych systemach utrzymania świń. W dniu 14 kwietnia 2004 uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych.

Obecnie pracuje jako konsultant z zakresu profilaktyki i terapii chorób świń w Polsce i za granicą. Publikuje prace czasopismach naukowych w Polsce i za granicą. Jest wykładowcą na specjalizacji z zakresu chorób świń a także na konferencjach i sympozjach.

zaktualizowane CV 17-cze-2013

Artykuły