Miguel Ángel Higuera

Miguel Ángel Higuera
35Jorge RoblesJose Casanovas3tres3.compmorenocMarques

Anprogapor. Hiszpania

Miguel Ángel Higuera Pascual jest lekarzem weterynarii, który uzyskał dyplom w Universidad Complutense (Madryt), gdzie również odbył II kurs specjalizacyjny w zakresie trzody chlewnej. Swoją działalność zawodową rozpoczął w firmie Kubus, S.A., a jednocześnie pracował w dziale biologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Madrycie, witryfikując zarodki świń. Po pewnym czasie był częścią zespołu technicznego w Kubusie. Następnie pracował jako specjalista chorób świń  w Proinserga (Segovia), będąc w pierwszej kolejności weterynarzem fermowym, na następnie zajmował się ośrodkami sztucznej inseminacji. Po bardzo owocnym w nabywanie wiedzy i doświadczenia czasie przy produkcji trzody chlewnej w Proinsegra, zaczyna pracę w Technical Management at the Select Swine Livestock National Association, a następnie w  orcine Livestock Producers National Association (ANPROGAPOR) jako asystent menedżera.

Obecnie jest przedstawicielem hiszpańskiego sektora trzody chlewnej w Komisji ds. Prognoz Mięsa Świni oraz w Komitecie Konsultacyjnym ds. Mięsa Świni, oba odnoszące się do Dyrekcji Generalnej Ministerstwa Rolnictwa. Jest także przedstawicielem Komitetu Konsultacyjnego ds. Dobrostanu Zwierząt w Generalnej Dyrekcji Sanco, członkiem (z Asaja) trzech grup roboczych w COPA-COGECA: Wieprzowina, Środowisko i Zdrowie Zwierząt i Dobrostan Zwierząt (jest wiceprezesem tej ostatniej). Jest także hiszpańskim przedstawicielem w Federacji Zdrowia Zwierząt i Bezpieczeństwa  Sanitarnego oraz członkiem wielu innych organizacji, które wywierają presję i lobbują w celu obrony najlepszych możliwości dla hiszpańskiego sektora świń.

 

zaktualizowane CV 06-lis-2012

Artykuły