Pablo Alarcón

Pablo Alarcón
28sdy5131421Juan Hernandezleandro0504chelsi-azul308Valderense

Royal Veterinary College. Wielka Brytania

Dr. Alarcon w 2006 roku ukończył University of Veterinary Medicine w Cordobie, w Hiszpanii. Następnie ukończył magisterium z dziedziny epidemiologii weterynaryjnej w Royal Veterinary College (RVC) of London, w Wielkiej Brytanii. W latach 2008-2013 był zatrudniony w Veterinary Epidemiology, Economics and Public Health Group of the RVC, gdzie ukończył studia doktoranckie w 2013 roku. Obecnie jest jednym z pracowników naukowych w tej samej instytucji i wizytującym w International Livestock Research Institute w Nairobi, w Kenii. Jego głównymi obszarami zainteresowań są epidemiologia i ekonomika chorób zwierząt gospodarskich, a także procedury decyzyjne w kontroli zakażeń. Obecnie jego badania skupiają się na zależnościach między łańcuchami wartości zwierząt gospodarskich i ryzykiem zoonoz, a także bezpieczeństem żywności.

zaktualizowane CV 05-paź-2013

Artykuły