Paulo H Arruda

Paulo H Arruda
8AntonovthoussinTonKramerleandro0504bintang.kamdorololozamora1994

Iowa State University Diagnostic Laboratory. USA

Paulo Arruda obecnie pracuje jako adiunkt i patolog diagnosta w Iowa State University Diagnostic Laboratory, jednym z największych laboratoriów diagnostycznych na świecie.

Około 75% z 70,000 przypadków rocznie dotyczy świń, a większość z nich związana jest z chorobami zakaźnymi.Jego badania dotyczą patogenezy, epidemiologii i prewencji chorób zakaźnych zwierząt, przede wszystkim swiń.

Jego studia doktoranckie skupiały się na patogenezie, epidemiologii i rozwoju alternatywnych metod zapobiegania Clostridium difficile u prosiąt. Był mocno zaangażowany w identyfikację i charakterystykę PEDV i wirusa wrodzonej drżączki prosiąt. Dodatkowo był zaangażowany w rozwijanie modelu choroby wywołanej rotawirusami (A,B, C) u świń, C. perfringens A i  teschowirusa.

zaktualizowane CV 25-maj-2016

Artykuły