Robert V. Knox

Robert V. Knox
6irene.zenzenpebedumcrisolfelixsHubertserek

University of Illinois. USA

Rob Knox jest profesorem na Wydziale Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Illinois, gdzie pracuje jako specjalista ds. reprodukcji świń.

Dr Knox otrzymał dyplom B.S. z rolnictwa na Uniwersytecie Delaware, a M.S. (stopień magisterski) i doktorat w dziedzinie nauk o zwierzętach na Uniwersytecie w Nebrasce.

Był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Missouri i Colorado State University, a następnie adiunktem w Departamencie Rolnictwa na Illinois State University. Rob jest na University of Illinois od 1999 roku, gdzie zdobył wiele nagród. Rob bywa prelegentem na licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz autorem artykułów naukowych, opracowań i publikacji uzupełniających. Opracował programy edukacyjne i szkoleniowe dla pracowników sektora trzody chlewnej w zakresie zarządzania reprodukcją samców i samic świń. Dr Knox prowadzi badania w zakresie żyzności świń, stresu, diagnostyki rozrodczej, kontroli hormonalnej reprodukcji i płodności kriokonserwowanych plemników świń.

Organizował konferencje, był gościnnym redaktorem czasopism naukowych i publikacji branżowych. Rob współpracuje z wychowawcami trzody chlewnej w National Pork Board, Międzynarodowym Komitetem Ochrony Bydła Semena, zespołem ds. Systemów zwierzęcych na Uniwersytecie Illinois oraz Stowarzyszeniem Producentów Wieprzowiny w Illinois.

zaktualizowane CV 09-maj-2017

Artykuły