Roy Kirkwood

Roy Kirkwood
14gilles27Bruno_sv M.Viscarellixiaoce99settasart.son_1

Michigan State University. USA

Edukacja:
Licencjat w dziedzinie Zoologii Stosowanej (parazytologia), University of Wales, UK, 1976 rok.

Ukończenie studiów doktoranckich, University of Leeds, UK, w 1981 roku. Przedmiotem pracy było badanie wpływu knurów i stymulacja knurami loszek w fazie dojrzewania płciowego.

W 1995 roku uzyskanie tytułu lekarza weterynarii  (DVM), w University of Saskatchewan, w Kanadzie.

W 2000 roku otrzymanie statusu Diplomate w European College of Animal Reproduction.

Kariera:
2001 - obecnie. Profesor nadzwyczajny (medycyna produkcji trzody chlewnej), Department of Large Animal Clinical Sciences, Michigan State University. W zakresie obowiązków znajduje się rozbudowa i nauczanie przedklinicznych i klinicznych przedmiotów w programie studiów weterynaryjnych oraz badania naukowe. Nauczanie przedmiotów klinicznych obejmuje współpracę z Iowa State i Guelph Universities. Został także opracowany kurs on- line z zakresu rozrodu świń, który jest w chwili obecnej tłumaczony na język hiszpański i tajski. Działalność naukowa skupia się na kontroli porodu i poprawie wyników rozrodczych loch z użyciem sztucznej inseminacji, ze szczególnym uwzględnieniem nasienia o niepełnej wartości, na przykład powtórnie zamrażanego lub starego. Przedmiotem badań jest również kontrola hormonalna rui i owulacji z uwzględnieniem występowania sezonowej niepłodności.

1999 - 2001. Starszy wykładowca, Department of Farm Animal and Equine Medicine and Surgery, Royal Veterinary College, University of London. Oprócz działalności dydaktycznej, przeprowadzałem badania nad reprodukcją i porodami na terenie Australii, Włoch, Holandii i Hiszpanii.

1995 - 1999. Pracownik naukowy, Alberta Agriculture, Food and Rural Development. W tym czasie zapoczątkowałem programy badawcze zajmujące się oddziaływaniem zarządzania/żywienia/chorób na rozrodczość. Byłem redaktorem Canadian Journal of Animal Science i Journal of Swine Health and Production.

Byłem akredytowanym federalnym lekarzem weterynarii. Zajmowałem się problemami związanymi ze zdrowiem stad we współpracy z lokalnymi lekarzami i doradztwem w zakresie zarządzania stadem i reprodukcją.

1987 - 1995. Pracownik naukowy, Department of Animal and Poultry Science, University of Saskatchewan. Badania prowadzone w tym czasie obejmowały wiele dziedzin (zobacz: lista publikacji). Ponadto nadzorowałem prace kilku doktorantów, a także przygotowywałem zajęcia z tematu fizjologii zwierząt.

1984 - 1987. Adiunkt, Department of Animal Science, University of Alberta. Tematem badań był zwiazek między żywieniem a rozrodczością. Oprócz tego byłem promotorem kilku doktorantów.

1982 - 1984. Adiunkt, Massey University, Nowa Zelandia. Obszar głównych badań obejmował endokrynologię w okresie wczesnoodsadzeniowym, wpływ częściowego odsadzania na lochę i wpływ Regumate na płodność loch pierwiastek.

1981 - 1982. Adiunkt, University of Leeds, dalsze badania nad feromonami knura.

Jestem związany z konsorcjum naukowców i lekarzy weterynarii w zakresie tworzenia płyt CD z informacjami na temat zarządzania i rozwiązywania problemów związanych z rozrodem w stadach hodowlanych.


Publikacje:
Peer reviewed 130+
Reviews 16
Extension/Technical 80+

zaktualizowane CV 07-paź-2013

Artykuły