Tuija Kekarainen

Tuija Kekarainen
6ketorolaco9Juan Hernandezagredaguerrerokestevecsalatassisp

CReSA. Hiszpania

Tuija Kekarainen uzyskała tytuł doktora w dziedzinie wirusologii w 2001 w Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) w Szwecji. Od tego czasu pracowała z ludzkimi, zwierzęcymi i roślinnymi wirusami w wielu instytutach w Europie. W ciągu swojej kariery Dr. Kekarainen brała udział w rozmaitych projektach naukowych, które zaowocowały 45 publikacjami, wieloma prelekcjami na międzynarodowych kongresach i współpracą na arenie międzynarodowej. Obecnie pracuje w Barcelonie w Centre de Recerca en Sanitat Animal, które znajduje się na kampusie Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Jej główne zainteresowania to jednoniciowe, koliste wirusy trzody chlewnej jak na przykład cirkowirusy świń i wirus Torque teno. Obecnie jest członkiem Anelloviridae Study Group w International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV).

zaktualizowane CV 06-paź-2013

Artykuły