Vassilis G. Papatsiros

Vassilis G. Papatsiros
4giri.dharan517dmatheHubertserekmelano2005

University of Thessaly (UTH). Grecja

Vassilis G. Papatsiros urodził się w Messolonghi (Grecja Zachodnia) w 1975 r. Ukończył medycynę weterynaryjną w Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) w 2001r. Nastepnie uzyskał tytuł PhD z dziedziny zdrowia świń w roku 2005. Przez 2 lata pracował jako weterynarz zajmując się trzoda chlewną, a także jako konsultant wielkotowarowych ferm na terenie Grecji. Prowadził wykłady dla Greek National School of Public Health (Program of Master of Science in Veterinary Public Health) w latach 2007-2008. Dodatkowo pracował jako adiunkt na wydziale  weterynarii w UTH przez 3 lata (2007-2010). Od 2007 do 2011 r., pracował jako lekarz weterynarii dla greckiego Ministerstwa Roswoju Wsi (Dyrekcja Generalna Służb Weterynaryjnych). W 2012 r. otrzymał specjalistyczny trening z zakresu epidemiologii świń w University of Veterinary Medicine Hannover, Bakum, Niemcy. Obecnie pracuje jako adiunkt (Katedra Dużych Zwierząt) na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UTH, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu chorób świń, chorób zwierząt gospodarskich, hodowli i behawioru zwierząt (świnie).

Dr. V.G. Papatsiros brał udział jako ko-koordynator bądź partner w wielu krajowych i europejskich projektach.Opublikował a) jedną książkę dotyczącą chorób bakteryjnych świń (j. grecki), b) jedną poświęconą chorobom ukł. pokarmowego, c) jeden rozdział książki z zakresu medycyny weterynaryjnej ( j. angielski). Ponadto jest autorem i współautorem wielu artykułów publikowanych w czasopismach międzynarodowych, miała także wiele wystapień i poserów na konferencjach międzynarodowych. Jest członkiem zespołu redakcyjnego i recenzentem w wielu międzynarodowych czasopismach. Jest także członkiem Greckiego Akredytacyjnego Systemu Zapewnienia Jakości Wieprzowiny, a także wystepuje w radach naukowych  różnych projektów międzynarodowych (International Bureau of the German Ministry of Education and Science, Russian Federation calls, ERAfrica).

Jego badania koncentrują się na zespole rozrodczo- oddechowym świń (PRRSV) i innych chorobach świń (diagnostyk,a leczenie, prewencja, metafilaktyka, profilaktyka). Zaprojektował wiele badań klinicznych ( szczepionki, leki weterynaryjne, antybiotyki, probiotyki, dodatki paszowe). Jako część swoich badań, szczególne znaczenie ma dla niego zarządzanie fermą świń i dobrostan zwierząt.

zaktualizowane CV 23-paź-2015

Artykuły