VICTAM Ukraina 2014

wtorek28paź20142014-10-28czwartek30paź20142014-10-30
International Exhibition Centre (IEC), Kijów, Ukrainahttp://www.victam.com/?i=305
VICTAM Ukraina 2014

Animal Farming Ukraine 2014 to impreza dedykowana branży zwierząt hodowlanych na Ukrainie. Do tej pory, sektor hodowli zwierząt zawsze był włączony w ramy szerszych wystaw rolniczych. Jednak Animal Farming Ukraine 2014 zaprezentuje całą gamę produktów w dziedzinie zwierząt hodowlanych i bezpośrednio związanych przedsiębiorstw. Ukraina jest ważnym potencjalnym dostawcą mięsa do Europy Zachodnie . Ze względu na niskie koszty pracy i ogromny sektor rolniczy jest w stanie produkować pasze przy niskich kosztach. To, oraz fakt, że ukraiński rynek żywica rozwija się bardzo szybko oznacza, że istnieje ogromny potencjał dla zachodnich dostawców we wszystkich sektorach, w szczególności odnoszących się do zwierząt hodowlanych; od technologii produkcji pasz, sprzętu i składników, na maszynach rolniczych, sprzęcie rzeźnym i przetwarzania mięsa - innymi słowy cała długość łańcucha "od chlewni do stołu" . Pawilon FIAAP i VICTAM Ukraina po raz kolejny bedzie prezentować międzynarodowych dostawców. Obszarami kluczowymi dla FIAAP i VICTAM Ukraina Pavilion są technologie, sprzęt, składniki i dodatki do produkcji pasz dla zwierząt, ziarna i przetwarzanie surowców , składowanie paszy i zboża, przechowywanie i transport i  technologia biomasy .