2 komentarze

Czytaj ten artykuł w:

Przypadek wysokiej śmiertelności w okresie odsadzania prosiąt

U dużej liczby zwierząt wystąpiły objawy zapalenia opon mózgowych, opistotonus, zaburzenia równowagi i posmutnienie. Badanie sekcyjne we wszystkich przypadkach wykazało przekrwienie płuc i zapalenie jelit o różnym nasileniu z powiększeniem węzłów chłonnych krezkowych.

środa 2 styczeń 2013 (7 lat 16 dni temu)
polubienia

Opis fermy

Przypadek chorobowy zaobserwowano w obiekcie 2 do którego odsadzano 21 dniowe prosięta z obiektu 1 należącego do tego samego systemu, zlokalizowanego w odległości 500 km. Obiekt 2 zasiedlano dwoma grupami po 1000 sztuk w odstępie 1 tygodnia. Do wybuchu choroby doszło u prosiąt przetransportowanych 21 i 28 czerwca 2012. W obiekcie 1 występował PRRSV, Mycoplasma hyopneumoniae, PCV2, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis typ 2. Obiekt był wolny od choroby Aujeszkyego i świerzbu. W obiekcie 2 obowiązywała zasada całe pełne-całe puste.

Ferma w której doszło do opisywanego przypadku należy do systemu, gdzie prowadzona jest bardzo dokładna dokumentacja produkcji i stanu zdrowia. W poprzednich latach u prosiąt obserwowano zakażenia Streptococcus suis typ 2. Zawsze występuje również ryzyko zapalenia jelit wywołanego przez Escherichia coli. W tym kierunku prowadzono więc metafilaktykę. Prosięta standardowo szczepione przeciw PCV2 i Mycoplasma hyopneumoniae.

Schemat żywienia i metafilaktyki był następujący:

1. tydzień (1,5 kg/sztukę): pasza prestarter + 3000 ppm tlenku cynku i amoksycylina w wodzie do picia
2. i 3. tydzień (6 kg/sztukę): stopniowe przechodzenie z paszy prestarter na starter + 600 ppm amoksycyliny i 180 ppm kolistyny
4.-6. tydzień: pasza starter + 3000 ppm tlenku cynku
7-9 tydzień: starter bez medykacji

KalendarzPrzebieg choroby i postępowanie

W dniach 3 i 4 lipca u niektórych prosiąt wystąpiły zaburzenia ze strony układu nerwowego. Chorym prosiętom podano amoksycylinę w iniekcji.

W dniu 6 lipca przeprowadzono badanie sekcyjne dwóch prosiąt, które wykazało łagodne zapalenie jelit i powiększenie węzłów chłonnych. Prosiętom podano gentamycynę w wodzie do picia.

W dniach 8 i 9 lipca odsetek zwierząt z objawami ze strony układu nerwowego wzrósł do 20%. Zadecydowano więc o podaniu amoksycyliny w wodzie do picia i iniekcji u wszystkich (około 2000) zwierząt. W tym czasie padło już 26 spośród 2026 świń wprowadzonych do obiektu (1,28%). Jak widać z zapisków w kalendarzu w dniu 5 lipca padło 14 prosiąt a 8 i 9 lipca dalszych 12 sztuk. U dużej liczby zwierząt zaobserwowano objawy zapalenia opon mózgowych: opistotonus, zaburzenia równowagi i posmutnienie.

Badanie sekcyjne we wszystkich przypadkach wykazało silne przekrwienie płuc i różnego stopnia zapalenie jelit i powiększenie węzłów chłonnych.

Silne przekrwienie płuc i zapalenie jelit z powiększeniem węzłów chłonnych krezkowych.

Badania i podjęte działania (dzień 8)

Rano 10 lipca nie zaobserwowano poprawy i objawy wystąpiły u kolejnych zwierząt. Laboratorium diagnostyczne poinformowało o wyizolowaniu hemolitycznego szczepu E. coli oraz, że antybiogram wskazał nikłą wrażliwość na nieliczne antybiotyki.

Próbka 1 Jelito Identyfikacja
Parametr/metoda Wynik Jednostka Niepewność Granica Początek koniec
Patogeny układu pokarmowego Hemolityczna Escherichia coli 6 lipiec 7 lipiec
Badanie mikrobiologiczne: MI MD 12 rev. 0 of Dec 9th 2004
Antybiogram Patrz dodatek 9 lipiec 11 lipiec
metoda dyfuzyjno-krążkowa: MI MD 08 rev. 0 of Nov 26th 2004
Próbka 2 Jelito Identyfikacja
Parametr/metoda Wynik Jednostka Niepewność Granica Początek koniec
Patogeny układu pokarmowego Hemolityczna Escherichia coli 6 lipiec 11 lipiec

Badanie mikrobiologiczne: MI MD 12 rev. 0 of Dec 9th 2004

Próbka 3 Głowa Identyfikacja
Parametr/metoda Wynik Jednostka Niepewność Granica Początek koniec
Streptococcus suis Ujemny 6 lipiec 11 lipiec
Badanie mikrobiologiczne: MI MD 06 rev. 0 of Nov 15th 2004
Próbka 4 Głowa Identyfikacja
Parametr/metoda Wynik Jednostka Niepewność Granica Początek koniec
Streptococcus suis Ujemny 6 lipiec 11 lipiec
Badanie mikrobiologiczne: MI MD 06 rev. 0 of Nov 15th 2004

ZAŁĄCZONY ANTYBIOGRAM

Materiał: jelito świni

Próbka nr 1 Bakteria Antybiotyk Wynik
Escherichia coli

enrofloksacyna
marbofloksacyna 2
amoksycylina + kwas klawulonowy
penicylina
trimetoprim + sulfametoksazol
aminozydyna
amoksycylina
apramycyna
colistyna
flumechina
gentamycyna
tulatromycyna

I
I
R
R
R
R
R
R
R
R
R
I

Klucz: R = oporna; I = średnio wrażliwa; S = wrażliwa

Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wszystkie prosięta otrzymały iniekcję enrofloksacyny o przedłużonym do 48 godzin działaniu a silnie odwodnione sztuki nawodniono. Tego samego dnia kilka kolejnych świń wysłano do innego laboratorium w celu przeprowadzenia dokładniejszych badań.

W tym samym czasie, biorąc pod uwagę brak wrażliwości na wiele antybiotyków, zdecydowano o podaniu w wodzie do picia produktu opartego na kwasie oksolinowym. Wcześniejsze doświadczenia opiekującego się obiektem lekarza weterynarii wskazywały na dobrą skuteczność takiego postępowania w podobnych przypadkach. Jednocześnie podano paszę z wysoką zawartością włókna i z dodatkiem 3000 ppm tlenku cynku.

Rozwój sytuacji i kolejne zabiegi (dzień 9-14)

W ciągu kolejnych dwóch dni doszło do padnięć świń, u których wcześniej wystąpiły objawy kliniczne a także zachorowały kolejne sztuki. Straty sięgnęły 10% a większość zwierząt miała nikły apetyt. Również spożycie wody było bardzo małe. Zadecydowano o zaprzestaniu leczenia i podano preparat nawadniający w wodzie do picia oparty na solach mineralnych, węglowodanach, aminokwasach i witaminach w celu dożywienia i wzmocnienie zwierząt co miało im ułatwić pobieranie pokarmu i wody.

Spożycie wody powróciło do normy a zużycie paszy zaczęło rosnąć, a w poniedziałek 16 lipca u niektórych grup zaobserwowano poprawę stanu zdrowia. Jednak odsetek padnięć sięgnął 15%. Świnie, u których doszło do wystąpienia ostrych objawów zwykle padały w ciągu 48-72 godzin. Próbki od padłych zwierząt przesłano do badań laboratoryjnych.

Wyniki badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne próbek wysłanych 10 lipca wykazały zapalenie jelit, , powiększenie węzłów chłonnych i przekrwienie płuc. Z mózgu jednej i wsierdzie innej świni wyizolowano Streptococcus suis.

Nadesłany materiał: ŻYWE ZWIERZĘ/ZWŁOKI; Gatunek: ŚWINIA
Powód nadesłania: Diagnostyka
Liczba próbek: 5
Stan materiału: odpowiedni do badań

Wyniki badań

Badanie 1: Badanie sekcyjne zwierząt średnich/małych
Technika: badanie sekcyjne
Metoda: NK 2629
Próbki: 1-5
Wyniki: przekrwienie płuc, powiększenie i przekrwienie węzłów chłonnych krezkowych w przypadku próbki nr 1.
Przekrwienie płuc. Powiększenie węzłów chłonnych krezkowych. Przekrwienie opon mózgowych i mózgu w przypadku próbki nr 2.
Obrzęk płuc. Powiększenie krezkowych węzłów chłonnych w przypadku próbki nr 3.
Obrzęk płuc. Przekrwienie mózgu i opon mózgowych w przypadku próbki nr 4.
Włóknik na powierzchni wątroby i osierdzia. Wrzodziejące, polipowate zapalenie wsierdzia w przypadku próbki nr 5

Badanie 2: badanie bakteriologiczne
Technika: badanie bakteriologiczne
Metoda: MP 01/181 rev. 0
Próbki: 1-5
Wynik: ujemny w przypadku próbek 1, 2 i 3.
Streptococcus suis w mózgu próbki nr 4
Streptococcus suis we wsierdziu próbki nr 5

Badanie 3: PRRSV
Technika: PCR
Metoda: NK 1651
Próbki: 1-5 pulowane
Wynik: nie wykazano obecności PRRSV

Badanie 4: wirus choroby Aujeszkyego
Technika: PCR
Metoda: NK 2086
Próbka nr 2
Wynik: nie wykazano obecności wirusa choroby Aujeszkyego

Badanie 5: wirus EMCV
Technika: PCR
Metoda: MP 09/051 rev. 0
Próbki 1-5 pulowane
Wynik: nie wykazano obecności wirusa EMCV

Badanie 6: antybiogram
Technika: metoda dyfuzyjno-krążkowa
Metoda: NK 122
Czynnik etiologiczny: Streptococcus suis
Próbka: 5
Wrażliwy na: amoksycylina, amoksycylina+kwas klawulonowy, ampicylina, cefquinom, ceftiofur, tiamulina, tylozyna
Odporny na: cefaleksyna, linkomycyna, penicylina, tetracyklina, trimetoprim + sulfonamidy

Badanie 7: badanie bakteriologiczne
Technika: mikrobiologiczna
Metoda: MP 01/103 rev. 1
Próbka: 2
Nie wykryto

Skróty MP lub NK oznaczają "Metodę własną".

*** Koniec sprawozdania ***

W kolejnych dniach laboratorium nadesłało wyniki badania próbek wysłanych 16 lipca, w których opisano obecność kilku szczepów E. coli, zarówno hemolitycznych jak i niehemolitycznych. Genotypowanie tych szczepów wykazało obecność genów Stb i LT (chociaż biegunka w żadnym przypadku nie była objawem dominującym), a także genu VT2.

Przesłany materiał: żywe zwierzęta/zwłoki świń około 40-dniowych
Gatunek: świnia - warchlak
Powód wysłania: diagnostyka
Liczba próbek: 5
Data pobrania: 16 lipiec 2012
Stan materiału: odpowiedni do badań

Wyniki badań

Badania 1: Badani sekcyjne dużych zwierząt
Technika: badanie sekcyjne
Metoda: NK 2627
Próbki: 1-5
Wyniki: zapalenie jelit, zapalenie węzłów chłonnych i przekrwienie płuc w przypadku próbek 1, 2, 3, 4 i 5.

Badanie 2: badanie bakteriologiczne
Technika: badanie mikrobiologiczne
Metoda: MP 01/181 rev. 0
Próbki: 1
Wynik: nie hemolityczna E. coli (K88 ujemna) w przypadku próbek 1, 2, 3 i 4.
Obecność hemolitycznej E. coli (K88 ujemna). Nie wykryto salmonelli w żadnej próbce. Obecność Streptococcus w mózgu próbki 4. Pozostałe próbki ujemne.

Badanie 3: genotypowanie enterotosycznej E.coli (ETEC)
Technika: multiplex PCR
Metoda: NK 2405
Próbka: 5
Wynik: nie wykryto

Badanie 4: Genotypowanie genotypowanie enterotosycznej E.coli (ETEC)
Technika: multiplex PCR
Metoda: NK 2405
Próbki 1-4 spulowane
Wynik: wykazano obecność genów Stb i LT

Badanie 5: wykrywanie genów werotoksycznej (VTEC) E. coli
Technika: Real time PCR
Metoda: MP 09/109 rev. 1
Próbka: 1
Wynik: wykrycie obecności genu VT2

Badanie 6: antybiogram
Technika: test krążkowy
Metoda: MP 01/068 rev. 0
Czynnik etiologiczny: E. coli
Próbka nr 1
Wrażliwy na: aminosidina, cefaleksyna, ceftiofur, kolistyna, neomycyna
Oporny na: amoksycylina, amoksycylina+kwas klawulonowy, apramycyna, danofloksacyna, enrofloksacyna, florfenikol, flumechina, gentamycyna, marbofloksacyna, penicylina, espektynomycyna, tilmikozyna, trimetoprim+sulfonamidy

Badanie 7: Antybiogram
Technika: metoda dyfuzyjno-krążkowa
Metoda: MP 01/068 rev. 0
Czynnik etiologiczny: Haemolytic E. coli
Próbka nr 5
Wrażliwy na: apramycyna, ceftiofur, flumechina, gentamycyna
Oporny na: aminosidina, amoksycylina, amoxycylina+kwas klawulonowy, cefaleksyna, kolistyna, danofloksacyna, enrofloksacyna, florfenikol, marbofloksacyna, neomycyna, penicylina, espektomycyna, tetracyklina, tilmikozyna, trimetorprim+sulfonamidy

Badanie 8: Antybiogram
Technika: metoda dyfuzyjno-krążkowa
Metoda: MP 01/068 rev. 0
Czynnik etiologiczny: Streptococcus
Próbka nr 4
Wrażliwy na: amoksycylina+kwas klawulonowy, ceftiofur
Średnio wrażliwy na: trimetoprim+sulfonamidy
Oporny na: ampicylina, cefaleksyna, danofloksacyna, enrofloksacyna, erytromycyna, linkomycyna, marbofloksacyna, penicylina, spiramycyna, sulfadiazyna, tetracyklina, tylozyna

Charakterystyka testu

Test: genotypowanie enterotoksycznej E.coli (ETEC): multiplex PCR
Metoda wykrywania genów kodujących: K99, K88, 987P, F41, F18, Sta, Stb i LT.

Test: wykrywanie genu kodującego werotoksynę E. coli (VTEC) techniką Real Time PCR
Metoda: MP 09/109 rev. 1
Meotda wykrywania genów VT1, VT2 i EAE


Wynik badania ujemny dla VTEC w następującym przypadku:
- brak genów
- wykrycie wyłącznie genu VT1
- wykrycie wyłącznie genu EAE
Skróty MP iNK oznaczają "Metodę własną"

*** Koniec sprawozdania ***

Podsumowanie

Śmiertelność spadła lecz u wielu świń obserwowano bardzo niskie przyrosty masy ciała. W dniu 19 lipca przeprowadzono eutanazję takich zwierząt. W dniu 27 lipca całkowita liczba padłych lub poddanych eutanazji świń wyniosła 442 co stanowiło 21,83% stawki 2025 prosiąt wprowadzonych do obiektu.

Śmiertelność

U prosiąt z grup odsadzanych w kolejnych tygodniach nie zaobserwowano niepokojących objawów.

Pytanie o źródło E. coli, która wywołała obserwowane objawy pozostaje bez odpowiedzi. Trudno również przewidzieć co będzie się działo z kolejnymi grupami prosiąt odsadzanymi do obiektu 2.

Bez wątpienia w obiekcie 2 zaobserwowano ostrą enterotoksemię wywołaną przez E. coli: chore świnie nie były w stanie jeść ani pić. W tej sytuacji podawanie antybiotyków w paszy lub wodzie było nieskuteczne. Nawodnienie i dostarczenie glukozy umożliwiło im picie i jedzenie a przez to umożliwiło działanie antybiotyków.

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
11-maj-2013RogaczewskiRogaczewskiPrzypuszczano od poczatku ze to streptokokoza.Podanie amoxy.pogorszylo przebieg choroby.Podawanie od poczatku amoxy.moze byc bledem.Ph wtedy wzrasta zaczyna sie problem.Trzy tygodnie amoxy .w paszy zaburza powstanie wlasciwego skladu flory bakt.Dlaczego nie zastosowano zakwaszacza w wodzie do picia,chos na poczatku byly zwiany sekcyjne w jelitach i krezce.Zbyt duzo bledow w postepowaniu.
18-cze-20133trzy3.pl3trzy3.plThe author response: 1. I agree that Amoxycillin gets intestinal flora worse, this is why ZnO and Colistine had been added simultaneously.
2. Acid in drinking water: the feed contained 1% Formic Acid that is quite strong prevention.
3. Drinking water for therapy: the pigs were so depressed by toxemia that were not drinking nor eating at all . Only a sugar/mineral/vitamin solution (liquid nutrition) helped the piglets to recover.
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?Kliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags