Pytanie tygodnia - Tydzień 09-sie-2018

Który z tych produktów NIE pochodzi z fermentacji proteolitycznej?

Pytanie tygodnia
Potwierdź

Zobacz podpowiedź w artykule Niestrawione białko pokarmowe wpływa na zdrowie świń

Wyniki

Poprawna odpowiedź

Fermentacja proteolityczna produkuje potencjalnie toksyczne substancje, takie jak amoniak i pewne aminy ( histamina, tyramina, diaminy) i poliaminy (putrescyna, spermina, spermidyna), a także związki fenolowe takie jak krezol, indol i skatol.

Trudne pytania

24-lis-2016 Co prowadzi do dysbiozy? 27% poprawne

17-mar-2016 U świń senekawirus A może spowodować 25% poprawne

18-lut-2016 Czas od porodu do pierwszego ssania... 26% poprawne

12-maj-2016 Optymalna proporcja Lactobacilli:Coliforms w okrężnicy wynosi: 26% poprawne