Pytanie tygodnia - Tydzień 09-sie-2018

Który z tych produktów NIE pochodzi z fermentacji proteolitycznej?

Pytanie tygodnia
Potwierdź

Zobacz podpowiedź w artykule Niestrawione białko pokarmowe wpływa na zdrowie świń

Wyniki

Poprawna odpowiedź

Fermentacja proteolityczna produkuje potencjalnie toksyczne substancje, takie jak amoniak i pewne aminy ( histamina, tyramina, diaminy) i poliaminy (putrescyna, spermina, spermidyna), a także związki fenolowe takie jak krezol, indol i skatol.