Pytanie tygodnia - Tydzień 16-lis-2017

Ryzyko, że siarkowodór, niezwykle niebezpieczny gaz, powstanie w zbiornikach, jest większe, gdy:

Pytanie tygodnia
Potwierdź

Zobacz podpowiedź w artykule Bezpieczeństwo pracy przy nawozie płynnym

Wyniki

Poprawna odpowiedź

Jeśli pH gnojowicy jest kwaśne (pH ≤4) istnieje większe ryzyko uwalniania się H 2 S podczas jej wybierania ze zbiornika.