Czytaj ten artykuł w:

Ocena ryzyka dla zdrowia publicznego związana ze stosowaniem środków przeciwdrobnoustrojowych u świń: przykład pleuromutiliny w Danii

Szacunki te odzwierciedlają obecną sytuację i należy je powtórzyć, jeśli konsumpcja pleuromutiliny znacznie wzrośnie.

środa 26 lipiec 2017 (11 miesięcy 23 dni temu)

Konsumpcję antybiotykową u świń można zoptymalizować opracowując wytyczne dotyczące leczenia, które zachęcą lekarzy weterynarii do stosowania skutecznych leków o małym prawdopodobieństwie wystąpienia oporności na zdrowie ludzkie. W Danii wytyczne dotyczące leczenia w produkcji świń są obecnie poddawane przeglądowi w duńskiej administracji weterynaryjnej i żywnościowej.

Zastosowanie pleuromutiliny u świń wcześniej wiązało się z bardzo niskim ryzykiem dla zdrowia ludzkiego. Jednak ostatnie dane międzynarodowe i sporadyczne odkrycia nowych genów oporności sugerują zmianę ryzyka. W związku z tym dokonano ponownej oceny w oparciu o ramy oceny ryzyka opracowane przez Europejską Agencję Leków. Jako istotne zagrożenia zidentyfikowano Staphylococcus aureus opornego na metycylinę kompleksu klonalnego 398 (MRSA CC398) i enterokoki. Ocena wykazała, że ​​prawdopodobieństwo wystąpienia oporności na pleuromutylinę było wysokie w przypadku MRSA CC398 (średnia niepewność) i niska dla enterokoków (wysoka niepewność). Stosunkowo niewielki odsetek Duńczyków jest narażony zawodowo na kontakt ze świniami, a transmisja z żywnością została uznana za istotną dla enterokoków, co powoduje, że uznano ryzyko za niskie. Konsekwencje infekcji MRSA CC398 opornymi na pleuromutylinę lub enterokoki zostały ocenione jako niskie dla ogółu społeczeństwa w ogóle, ale wysokie dla podatnych na zagrożenia grup, takich jak osoby hospitalizowane i osoby z upośledzeniem odporności. W przypadku MRSA CC398 całkowite ryzyko oszacowano jako niskie (niska niepewność), między innymi ze względu na obecne wytyczne dotyczące zapobiegania MRSA w miejscu pracy w duńskich szpitalach, obejmujące badanie przesiewowe pacjentów, którzy na codzień mają kontakt ze świniami. Ponadto, MRSA CC398 posiada średnie zdolności przenoszenia się między ludźmi. W przypadku enterokoków całkowite ryzyko było szacowane na niskie z uwagi na niską częstość występowania oporności, niskie prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się na ludzi, niski poziom wirulencji, ale bez badań przesiewowych u pacjentów hospitalizowanych, wysoką zdolność do pozyskiwania genów oporności oraz ograniczoną liczbę alternatywnych leków przeciwbakteryjnych (wysoka niepewność).


Szacunki te odzwierciedlają obecną sytuację i należy je powtórzyć, jeśli konsumpcja pleuromutiliny znacznie wzrośnie, co powoduje wzrost częstości występowania mobilnych, łatwo przenoszących się mechanizmów oporności. Dlatego należy rozważyć ciągłe monitorowanie oporności na pleuromutylinę dla wybranych patogenach ludzkich. Obejmuje to również monitorowanie odporności na linezolid, ponieważ mechanizmy oporności na pleuromutyliny i oksazolidony są często sprzężone.

Alban L, Ellis-Iversen J, Andreasen M, Dahl J, Sönksen UW; Assessment of the Risk to Public Health due to Use of Antimicrobials in Pigs-An Example of Pleuromutilins in Denmark; Front Vet Sci. 2017 May 26;4:74. doi: 10.3389/fvets.2017.00074. eCollection 2017. PMID: 28603717 PMCID: PMC5445126 DOI: 10.3389/fvets.2017.00074

Streszczenia

Ochrona płodów przed zakażeniem PRRSV03-sty-2018 6 miesięcy 16 dni temu
Koszty PRRS na poziomie fermy28-cze-2017 1 lat 21 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags