Czytaj ten artykuł w:

Oporność na antybiotyki kałowych izolatów E. coli z ferm gdzie stosowano przez różny czas antybiotyki w paszy

Największą częstość oporności obserwowano w przypadku tetracykliny, trimetoprimu / sulfametoksazolu i streptomycyny z najwyższym poziomem oporności obserwowanym w izolatach od świń w pierwszej fazie po odsadzeniu.

środa 12 lipiec 2017 (1 lat 7 dni temu)

Zużycie antybiotyków i oporność na nie w produkcji zwierzęcej i żywności są przedmiotem troski o zdrowie publiczne. Główne cele badania to określenie częstotliwości oporności na 12 leków przeciwbakteryjnych izolatów Escherichia coli z 39 gospodarstw trzody chlewnej i określenie wzorców postępowania przeciwbakteryjnego w tych gospodarstwach. Dalsze cele miały ustalić, czy kategoryzacja gospodarstw w oparciu o czas trwania podawania leków przeciwdrobnoustrojowych (długoterminowych i krótkoterminowych) może przewidywać wystąpienie oporności na te bakterie i zidentyfikować stosowanie określonych leków przeciwbakteryjnych związanych z wystąpieniem oporności. Escherichia coli wyizolowano ze wszystkich etapów produkcji w tych gospodarstwach; Przeprowadzono testy wrażliwości na szereg środków przeciwdrobnoustrojowych. Zebrano dane dotyczące przepisywanych antybiotyków, a gospodarstwa zostały sklasyfikowane jako długoterminowe lub krótkotrwałe w oparciu o te dane. Zestawiano ze sobą częstotliwość oporności i zastosowanie antybiotyków. Modele regresji logistycznej oporności na każdy lek antybakteryjny zostały skonstruowane zgodnie z etapem produkcji, czasem stosowania leku antybakteryjnego i zastosowania 5 klas leków przeciwdrobnoustrojowych jako zmiennych objaśniających w każdym modelu.

Największą częstość oporności obserwowano w przypadku tetracykliny, trimetoprimu / sulfametoksazolu i streptomycyny, z najwyższym poziomem oporności obserwowanym w izolatach od świń w pierwszej fazie po odsadzeniu. Zaobserwowano różnice w typach stosowanych leków przeciwdrobnoustrojowych między farmami z długoterminowym i krótkoterminowym stosowaniem antybiotyków. Kategoryzacja gospodarstw jako długoterminowe lub krótkoterminowe była wystarczająca, aby przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia oporności na 3 klasy leków przeciwdrobnoustrojowych i mogłaby stanowić pomoc w zwalczaniu oporności w łańcuchu pokarmowym. Etap produkcji był istotną zmienną predykcyjną we wszystkich modelach oporności. Selekcja krzyżowa i koselekcja oporności były widoczne w skonstruowanych modelach, a zwłaszcza stosowanie trimetoprimu /sulfonamidu wiązało się z wystąpieniem oporności na inne leki przeciwdrobnoustrojowe.

Gibbons JF, Boland F, Egan J, Fanning S, Markey BK, Leonard FC. Antimicrobial Resistance of Faecal Escherichia coli Isolates from Pig Farms with Different Durations of In-feed Antimicrobial Use; Zoonoses Public Health. 2016 May;63(3):241-50. doi: 10.1111/zph.12225.

Streszczenia

Ochrona płodów przed zakażeniem PRRSV03-sty-2018 6 miesięcy 16 dni temu
Koszty PRRS na poziomie fermy28-cze-2017 1 lat 21 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags