Czytaj ten artykuł w:

Znaczenie uwzględnienia możliwości transmisji pryszczycy w fazie inkubacji

Odkrycia te podkreślają znaczenie rozważenia transmisji pryszczycy podczas fazy inkubacji w modelowaniu i planowaniu działań zaradczych.

środa 27 marzec 2019 (2 miesięcy 30 dni temu)
polubienia

The primary outcome was that transmission occurred approximately one day prior to development of visible signs of disease (posterior median 21 hours, 95% CI: 1.1–45.0). Updated disease state durations were incorporated into a simulation model to examine the importance of addressing preclinical transmission in the face of robust response measures. Simulation of FMD outbreaks in the US pig production sector demonstrated that including a preclinical infectious period of one day would result in a 40% increase in the median number of farms affected (166 additional farms and 664,912 pigs euthanized) compared to the scenario of no preclinical transmission, assuming suboptimal outbreak response.

These findings emphasize the importance of considering transmission of FMD during the incubation phase in modeling and response planning.

W badaniu zastosowano podejście modelowania bayesowskiego do unikalnego badania transmisji doświadczalnej w celu oszacowania występowania przenoszenia pryszczycy (FMD) w fazie inkubacji wśród świń trzymanych w grupie.

Pierwszorzędowym punktem końcowym była transmisja na około dzień przed pojawieniem się widocznych objawów choroby (mediana dolna 21 godzin, 95% CI: 1,1–45,0). Zaktualizowane czasy trwania stanu chorobowego zostały włączone do modelu symulacyjnego w celu zbadania znaczenia transmisji przedklinicznej w obliczu szybkich i skutecznych środków zaradczych. Symulacja ognisk pryszczycy w amerykańskim sektorze produkcji świń wykazała, że ​​włączenie przedklinicznego okresu zakaźnego jednego dnia spowodowałoby 40% wzrost mediany liczby dotkniętych gospodarstw (166 dodatkowych gospodarstw i 664 912 świń uśmierconych) w porównaniu ze scenariuszem braku przedklinicznej transmisji, zakładając suboptymalną reakcję na wybuch.

Odkrycia te podkreślają znaczenie rozważenia transmisji pryszczycy podczas fazy inkubacji w modelowaniu i planowaniu działań zaradczych.

Jonathan Arzt, Matthew A. Branan, Amy H. Delgado, Shankar Yadav, Karla I. Moreno- Torres, Michael J. Tildesley & Carolina Stenfeldt. Quantitative impacts of incubation phase transmission of foot-and- mouth disease virus. Scientific Reports Published Online 25 February 2019.

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags