Czytaj ten artykuł w:

UE: Centrum Referencyjne ds. Dobrostanu zwierząt

Po ustanowieniu platformy UE ds. Dobrostanu zwierząt w 2017 r. stanowi to kolejny kamień milowy w rozwoju wysokich standardów w zakresie dobrostanu zwierząt w UE.

czwartek 8 marzec 2018 (1 lat 17 dni temu)
polub

W dniu 5 marca 2018 r. Komisja wyznaczyła pierwsze centrum referencyjne Unii Europejskiej ds. Dobrostanu zwierząt.

Po publicznym procesie selekcji konsorcjum utworzone przez Wageningen Livestock Research (Holandia), Friedrich Loeffler Institute (Niemcy) i Wydział Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Aarhus (Dania) zostało wyznaczone jako centrum referencyjne UE.

To pierwsze centrum skupi się na dobrostanie trzody chlewnej, ponieważ poprawa egzekwowania przepisów dotyczących trzody chlewnej jest jednym z priorytetów Komisji w zakresie dobrostanu zwierząt. Jego wyznaczenie będzie weryfikowane co pięć lat.

Centrum zapewni wsparcie techniczne i skoordynowaną pomoc dla państw członkowskich przy przeprowadzaniu urzędowych kontroli w zakresie dobrostanu zwierząt. Przyczyni się również do upowszechniania dobrych praktyk w zakresie dobrostanu zwierząt w UE. W szczególności zapewni on jej ekspertyzę naukową i techniczną, przeprowadzi badania i opracuje metody oceny poziomu dobrostanu zwierząt i metody ich poprawy.

Ponieważ skuteczne przekazywanie wiedzy i innowacyjne strategie są niezbędne do spełnienia wymogów w zakresie dobrostanu, centrum będzie odpowiedzialne za rozpowszechnianie wyników badań, a także przeprowadzanie kursów szkoleniowych dla personelu krajowych sieci wsparcia naukowego, dla właściwych organów państw członkowskich i dla ekspertów od kraje spoza UE.

Określone zadania Centrum zostaną określone w rocznych lub wieloletnich programach prac ustanowionych zgodnie z celami i priorytetami odpowiednich programów prac przyjętych przez Komisję.

poniedziałek 5 marca 2018/ DG Santé/ UE.
https://ec.europa.eu/food

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags

Najnowsze wiadomości z branży

Newsletter o trzodzie na Twoim mailu

nie prenumerujesz tej listy

22-mar-201915-mar-201908-mar-201901-mar-2019

zaloguj się do listy

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie