Schemat przedstawiający determinanty oporności na antybiotyki wśród różnych rezerwuarów. Niebieska strzałka wskazuje punkty podawania antybiotyków. Http://www.effort-against-amr.eu/

 

 

Oporność na antybiotyki: rola produkcji zwierzęcej (2 z 2)

08-cze-2018 (14 dni temu)

Dlaczego zagadnienie antybiotykooporności stało się tak ważne w ciągu ostatnich lat? Czy produkcja zwierzęca ma nie wpływ? Czy możliwe jest przekazanie oporności ze zwierząt na ludzi i odwrotnie? Czy mięso może nosić znamiona oporności, nawet jeśli nie zawiera pozostałości antybiotyków? Jakie jest prawdopodobieństwo przeniesienia oporności na ludzi? Czy jest możliwe, że stosowanie u zwierząt środków przeciwdrobnoustrojowych, które nie są stosowane w medycynie człowieka, może sprzyjać powstawaniu oporności na antybiotyki ludzkich patogenów i odwrotnie? W jaki sposób oporność może być ograniczona?

Oporność na antybiotyki: rola produkcji zwierzęcej

ASF

Fot 1: Enzootyczne zapalenie płuc: Znaczne zmiany tkanki płucnej. Źródło: Wykład z Patologii, Pat Halbur

Jakie są następstwa pojawienia się M. hyopneumoniae w stadzie? Ocena typowego zakażenia loszek.

07-maj-2018 (1 miesięcy 15 dni temu)

Główne przesłanie poniższego artykułu i jednocześnie informacja warta zapamiętania, brzmi następująco: M. hyo powoli przenosi się w obrębie narażonych grup zwierząt, ale pojedyncze osobniki mogą być siewcami przez długi okres czasu.

Jakie są następstwa pojawienia się M. hyopneumoniae w stadzie?