Czytaj ten artykuł w:

Czas od odsadzenia do krycia: to nie tylko dni nieprodukcyjne

Jest to czas związany nie tylko z dniami nieprodukcyjnymi, ma większy wpływ na lochę niż wcześnie sądziliśmy.

Obecnie przedział czasowy od odsadzania do krycia (weaning-to-service interval, WSI) jest jednym z głównych wskaźników pokazujących wydajność gospodarstwa. Ten przedział jest zdefiniowany jako czas pomiędzy odsadzeniem lochy a pierwszym kryciem po nim, a zatem, w celu uzyskania możliwie najniższej liczby dni nieprodukcyjnych (NPD), zawsze dąży się do jego skrócenia. W dzisiejszych czasach wiemy, że ten okres jest nie tylko związany z NPD, ale może mieć większe znaczenie niż początkowo sądziliśmy.

Analizując WSI 481 288 kryć po odsadzeniu, odpowiadających 2017r. w naszej bazie danych, uzyskujemy następujący podział:

Wykres 1. Rozkład WSI w 2017r.

Wykres 1. Rozkład WSI w 2017r.

Wyraźnie widać, że 4 i 5 dni są najczęstszymi WSI, z odpowiednio 48,75% i 28,1%. W poniższej tabeli (tabela 1) pokazujemy wyniki po kryciu tych dwóch grup macior w odniesieniu do wskaźnika porodów (FR) i płodności wyrażonej jako całkowita liczba prosiąt urodzonych (TB) w następnym oproszeniu. Pokazujemy również skład każdej grupy: średni wiek wyrażony jako średnia liczba przebytych porodów i odsetek loch pierworódek w każdej grupie.

Tabela 1. Parametry reprodukcyjne po kryciu w zależności WSI (średnie WSI: 5.7 dni). Rok 2017

FR TB Średni wiek (l. porodów) % pierworódek
WSI4 89.5 15.7 3.5 17.8%
WSI5 87.4 14.9 3.3 23.4%

W zależności od WSI, widzimy wyraźną różnicę w zakresie płodności, z lepszymi wynikami dla WSI 4 vs. 5 dni; fakt, którego można się spodziewać z fizjologicznego punktu widzenia.

Następnie pokazujemy wyniki grup WSI4 i WSI5 według liczby przebytych porodów (Tabela 2). Są podzielone na 4 grupy: 1 (pierworódki), 2, 3-6 i ≥ 7. Zgodnie z Tabelą, grupa WSI4 uzyskuje lepsze wyniki we wszystkich l. porodów zarówno pod względem plenności (0,7-0,9 prosiąt więcej) i FR (między 1,3 a 2,8% więcej).

Tabela 2. Wydajność w zależności od l. porodów i WSI. 2017.

Poród 1
FR (%) TB Różnica w plenności
WSI 4 87.6 15.3 0.8
WSI 5 85.2 14.5
Poród 2
FR (%) TB Różnica w plenności
WSI 4 90.3 16.1 0.9
WSI 5 87.5 15.2
Poród 3-6
FR (%) TB Różnica w plenności
WSI 4 90.1 15.9 0.8
WSI 5 88.5 15.1
Poród ≥ 7
FR (%) TB Różnica w plenności
WSI 4 87.8 14.5 0.7
WSI 5 86.5 13.8

Aby sprawdzić, czy ta różnica między WSI4 i WSI5 jest różna w zależności od wydajności produkcyjnej w gospodarstwie (mierzonej jako prosięta odsadzone / lochy / rok), stworzyliśmy 2 podgrupy na podstawie tego parametru. Pierwszą grupę tworzą gospodarstwa o zdolności produkcyjnej ponad 30 prosiąt odsadzonych / locha / rok PLR), podczas gdy drugą grupę stanowią te, których wydajność wynosi poniżej 25 prosiąt odsadzonych / locha / rok.

Jeśli chodzi o dystrybucję WSI i jak pokazano w poniższej tabeli, widzimy, że w obu grupach WSI koncentruje się na największych procentach między 4 a 5 dniem. Również gospodarstwa z PLR > 30 koncentrują 78,4% wszystkich kryć, natomiast w przypadku gospodarstw o PLR <25 skupiają one 67,0% kryć.

Wykres 2. Dystrybucja WSI z uwzględnieniem wydajności gospodarstwa. Rok 2017

Wykres 2. Dystrybucja WSI z uwzględnieniem wydajności gospodarstwa. Rok 2017

Następnie analizujemy grupy PLR> 30 i PLR <25 osobno. W PLR> 30 (tabela 3) widzimy, że podobnie jak w przypadku badanej wcześniej całościowej grupy, WSI wydaje się mieć pewien wpływ na kolejne FR (z wyjątkiem starych loch, z ≥ 7 oproszeniami ), a także na płodność w następującym oproszeniu w bardziej zauważalny sposób (1,0-1.5 prosiąt więcej w lochach WSI4).

Table 3. > 30 PSY (average WSI: 5.2 days). Year 2017.

Poród 1
FR (%) TB Różnica w plenności
WSI 4 90.9 17.3 1.2
WSI 5 89.1 16.1
Poród 2
FR (%) TB Różnica w plenności
WSI 4 91.8 18.2 1.5
WSI 5 89.7 16.7
Poród 3-6
FR (%) TB Różnica w plenności
WSI 4 92.1 18.4 1.5
WSI 5 91.0 16.9
Poród ≥ 7
FR (%) TB Różnica w plenności
WSI 4 88.3 17.1 1.0
WSI 5 90.4 16.1

W przypadku gospodarstw o <25 PLR (tabela 4), widzimy ten sam efekt, a różnica w liczbach jest większa u młodych loch w odniesieniu do wskaźnika prosienia i niższa w odniesieniu do płodności, jest bardziej stabilna dla wszystkich porodów.

Tabela 4.- < 25 WPS (średnio WSI: 6.1 dni). Rok 2017

Poród 1
FR (%) TB Różnica w plenności
WSI 4 86.6 13.8 0.4
WSI 5 81.2 13.4
Poród 2
FR (%) TB Różnica w plenności
WSI 4 88.1 14.6 0.3
WSI 5 84.9 14.3
Poród 3-6
FR (%) TB Różnica w plenności
WSI 4 86.8 14.5 0.4
WSI 5 85.7 14.1
Poród ≥ 7
FR (%) TB Różnica w plenności
WSI 4 86.5 13.2 0.3
WSI 5 85.3 12.9

Dlatego, zgodnie z uzyskanymi wynikami, i mimo że wciąż czekamy na analizę statystyczną, która potwierdza znaczenie wyników, WSI w dużym stopniu określa FR i TB w następnym cyklu, szczególnie w gospodarstwach o wysokiej wydajności z ponad 30 prosiętami odsadzonymi od każdej lochy na rok. Niezależnie od liczby porodów, jeśli weźmiemy również pod uwagę, że przerwa między okresami odsadzenia powoduje NPD, nie ma wątpliwości, że krycie loch w dniu 4 musi być naszym celem.

pokrewne artykuły

Artykuły

Postępy w sztucznej inseminacji loszek07-sty-2019 1 lat 11 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?Kliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags