Czytaj ten artykuł w:

Czy jesteśmy gotowi rozpoznać afrykański pomór świń w terenie?

W zależności od zjadliwości szczepu i drogi zakażenia, choroba może mieć cztery różne sposoby przebiegu, a wczesne wykrycie może być prawdziwym wyzwaniem z powodu braku patognomonicznych objawów klinicznych.

poniedziałek 27 maj 2019 (4 miesięcy 23 dni temu)
polubienia

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną, która pojawiła się ponownie po długiej nieobecności. Dotyczy ona tylko tylko świń i dzików i jest chorobą podlegającą zgłoszeniu do OIE, wpływającą na handel.

Ponieważ nie ma skutecznej szczepionki przeciwko ASFV, kwarantanna i wybijanie są jedynym postępowaniem w gospodarstwach, gdzie rozpoznano ASF. W przypadku wprowadzenia ASFV do gospodarstwa konieczne jest wczesne wykrycie i wyeliminowanie źródła zakażenia, aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się wirusa na inne gospodarstwa.

Czy będziemy w stanie wykryć wirusa, zanim będzie za późno, aby uniknąć rozprzestrzeniania się na inne farmy?

Przypadek kliniczny ASF

W moim osobistym doświadczeniu z ASF w Rosji choroba prezentowała się w postaci subklinicznej, z powolnym postępem choroby i transmisją. Zakażone gospodarstwo było fermą z cyklem zamkniętym, z 16 pomieszczeniami, łącznie z 30 000 świniami. W jednym z pomieszczeń obiektów tuczowych następował powolny wzrost śmiertelności. Chore świnie zaczęły wykazywać niepokój, gorączkę i krwistą biegunkę. Wzrost śmiertelności był powolny, ale stały, aż osiągnął 7% całkowitych strat w okresie 10 dni od początku zaobserwowania choroby. Chore świnie nie zareagowały na leczenie antybiotykami w iniekcji, a nasilenie objawów klinicznych wzrosło na tyle, by wzbudzić obawy personelu gospodarstwa. Następnie ASFV został potwierdzony testami laboratoryjnymi.

W ciągu tego 10-dniowego okresu nastąpiło przemieszczenie loszek nie wykazujących objawów z pomieszczenia, gdzie nie obserwowano objawów klinicznych do osobnego obiektu, gdzie loszki miały być przygotowane do rozrodu (GDU). Loszki przed przeniesieniem w badaniu PCR miały negatywny wynik dla ASFV metodą PCR. Po przybyciu do GDU loszki zaczęły wykazywać podobne objawy kliniczne jak świnie na tuczu, ale z szybszym postępem choroby, osiągając 10% śmiertelności w ciągu zaledwie 3 dni. W GDU w 3 dni po przybyciu loszek stwierdzono w badaniu PCR obecność ASFV.

Wszystkie zwierzęta w zainfekowanej tuczarni uśmiercono w okresie 5 tygodni po wykryciu ASF. 12 z 16 pomieszczeń pozostało ujemne dla ASF w ciągu tych 5 tygodni, a najwyższa śmiertelność odnotowana w zakażonych pomieszczeniach wynosiła 15%.

Moje doświadczenia z ASFv są zgodne z innymi doniesieniami, że ASFv może powodować łagodne objawy kliniczne, z niską śmiertelnością we wczesnych stadiach choroby. Istnieje jednak duża zmienność nasilenia objawów klinicznych w krajach dotkniętych chorobą. Istnieją doniesienia z krajów południowo-wschodniej Azji, w których choroba występuje w ostrej formie, z wysoką śmiertelnością, która w krótkim czasie osiąga 90%.

Przebieg ASF

 

W zależności od zjadliwości szczepu i drogi zakażenia okres inkubacji będzie się wahał od 4 do 19 dni, a choroba może mieć cztery różne obrazy:

 • Nadostry: Wysoka śmiertelność, która może osiągnąć nawet 100% w ciągu pierwszego tygodnia po zakażeniu. Taki obraz choroby występuje przy wysoce zjadliwych szczepach, a nagła śmierć jest częstym objawem. Choroba postępuje szybko i większość świń nie wykazuje objawów klinicznych przed śmiercią.
 • Ostry: Taki przebieg choroby jest tym, czego lekarze weterynarii często spodziewają się w obliczu wybuchu ASF. Śmiertelność jest wysoka i może sięgać nawet do 100%, przy wolniejszym postępie choroby, trwającym do 3 tygodni. Obserwowane objawy kliniczne są oczywiste. Można spodziewać się gorączki, krwotocznych zmian skórnych w całym ciele świni, zaburzeń oddechowych z krwotocznymi wydzielinami z nosa przed śmiercią zwierzęcia. W obrazie sekcyjnym można spodziewać się krwotocznych zmian w wielu narządach, często w nerkach, węzłach chłonnych, w powiększonej śledzionie, chociaż nie powinniśmy spodziewać się tych zmian u wszystkich zakażonych świń.
 • Podostry: Objawy kliniczne są podobne do tych obserwowanych w postaci ostrej, ale mniej nasilone. Śmiertelność może osiągnąć od 30 do 70% w ciągu pierwszych 3-4 tygodni po zakażeniu. Postęp choroby będzie znacznie wolniejszy niż w przypadkach ostrej choroby, a objawy kliniczne mogą nie być równie charakterystyczne.
 • Przewlekły: Objawy kliniczne są zróżnicowane, odnotowano brak apetytu, utratę masy ciała, krwawą biegunkę, zaburzenia oddychania i zapalenie stawów. Śmiertelność utrzymuje się poniżej 20%, większość zwierząt przeżywa i wysiewa wirusa przez miesiące.

Wczesne wykrywanie ASF

Wczesne wykrycie choroby może być wyzwaniem z powodu braku specyficznych objawów klinicznych ASF. Nasilenie i różnorodność klinicznych objawów u świń będzie się różnić w zależności od zjadliwości szczepu ASF i tego, czy obecne są inne czynniki zakaźne.

Diagnostyka różnicowa jest skomplikowana, ponieważ objawy kliniczne i zmiany makroskopowe mogą przypominać objawy obserwowane w przypadku innych chorób świń, takich jak różyca, salmonella, klasyczny pomór świń, PRRS o wysokiej zjadliwości, zespól skórno- nerkowy, czy dyzenteria świń.

Choroba może pozostać niewykryta przez wiele dni, aż objawy kliniczne i wzrost śmiertelności staną się wystarczająco widoczne, co spowoduje wszczęcie dochodzenia diagnostycznego. Ponadto obecność innych chorób w gospodarstwie może opóźnić rozpoznanie ASF, ponieważ nagły wzrost śmiertelności i pojawienie się objawów klinicznych można przypisać także innym chorobom. Ułatwia to dalsze rozprzestrzenianie się wirusa na inne gospodarstwa poprzez przemieszczanie zakażonych bezobjawowo świń we wczesnych stadiach choroby.

Objawy kliniczne obserwowane w przypadkach ASF to:

 • Gorączka (>40 stopni)
 • Spadek apetytu i wagi
 • Zmiany krwotoczne na skórze. Często obejmują uszy i dystalne części kończyn
 • Krwista biegunka
 • Wymioty
 • Duszność
 • Krwisty wypływ z nosa
 • Ronienia
 • Nagła śmierć

Zdjęcie zakażonych świń 14 dni po wykryciu choroby. Wybroczyny na małżowinach usznych i dystalnych częściach kończyn.

Zdjęcie zakażonych świń 14 dni po wykryciu choroby. Wybroczyny na małżowinach usznych i dystalnych częściach kończyn.

Zdjęcie zakażonych świń 14 dni po wykryciu choroby. Na wielu częściach ciała widoczne są wybroczyny.

Zdjęcie zakażonych świń 14 dni po wykryciu choroby. Na wielu częściach ciała widoczne są wybroczyny.

Zmiany makroskopowe często obserwowane w przypadkach ASF

 • Punkcikowate wybroczyny w wielu narządach, najczęściej w nerkach i pęcherzu.
 • Splenomegalia (powiększenie śledziony)
 • Wybroczynowość i powiększenie węzłów chłonnych
 • Zapalenie osierdzia z nadmiarem płynu osierdziowego

Zdjęcie nerki zakażonej świni 14 dni po wykryciu choroby. Nerka z punkcikowymi wybroczynami.

Zdjęcie nerki zakażonej świni 14 dni po wykryciu choroby. Nerka z punkcikowymi wybroczynami.

Zdjęcie śledziony 14 dni po wykryciu choroby. Powiększona śledziona.

Zdjęcie śledziony 14 dni po wykryciu choroby. Powiększona śledziona.

Zdjęcie węzłów chłonnych zakażonej świni 14 dni po wykryciu choroby. Powiększone, przekrwione węzły chłonne.

Zdjęcie węzłów chłonnych zakażonej świni 14 dni po wykryciu choroby. Powiększone, przekrwione węzły chłonne.

Zdjęcie jelita grubego świni 14 dni po wykryciu choroby. Zmiany krwotoczne w jelicie grubym.

Zdjęcie jelita grubego świni 14 dni po wykryciu choroby. Zmiany krwotoczne w jelicie grubym.

Wszystko to stanowi podsumowanie najczęściej zgłaszanych objawów klinicznych z wielu ognisk w różnych krajach. Jednak nie wszystkie objawy kliniczne będą występować podczas wybuchu choroby. W obliczu wybuchu ASF nie wszystkie świnie zakażą się jednocześnie, dlatego powinniśmy spodziewać się zmienności nasilenia objawów klinicznych między zwierzętami.

Diagnostyka laboratoryjna

Z powodu tej różnorodności objawów klinicznych i braku zmian specyficznych dla ASFV, konieczne jest postawienie diagnozy z wykorzystaniem testów laboratoryjnych. Dostępnych jest wiele zwalidowanych testów do wykrywania materiału genetycznego i przeciwciał przeciwko ASFV. PCR jest powszechnie stosowanym testem do wykrywania wirusa we wczesnych stadiach choroby. Krew pełna, śledziona, nerki i węzły chłonne są preferowanym typem próbki do wykrywania wirusów. W przewlekłej postaci choroby obserwuje się okresowe siewstwo, dlatego też ważne jest, aby oprócz testu PCR wykonać testy serologiczne w celu wykrycia przeciwciał.

W krajach, w których nie ma laboratoriów lub jest ich za mało, diagnozowanie afrykańskiego pomoru świń na wczesnym etapie choroby może być wyzwaniem. To dodatkowo komplikuje diagnozę i wczesne wykrycie choroby.

Kluczowe kwestie

 • Objawy kliniczne zależą od zjadliwości szczepu
 • Objawy kliniczne przypominać objawy obserwowane w przypadku innych ważnych chorób świń
 • W pierwszych dwóch tygodniach choroby śmiertelność może być niska
 • Zakażone świnie mogą przenosić ASFV bezobjawowow
 • Kluczem do wczesnego wykrycia zakażenia są niezawodne i szybkie testy diagnostyczne

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags