Czytaj ten artykuł w:

Czy możemy zastosować zasady hodowli świń na zewnątrz w systemie hodowli intensywnej?

Pomimo wielu ograniczeń, hodowla na zewnątrz to inne podejście do produkcji trzody chlewnej i ma pewne rutyny zarządzania, o których powinniśmy myśleć, gdy zajmujemy się zarządzaniem i projektowaniem farm przeznaczonych do hodowli w budynkach.

poniedziałek 28 styczeń 2019 (4 miesięcy 29 dni temu)
polubienia

Spośród 400 000 loch w Wielkiej Brytanii około 40% jest hodowanych w obiektach zewnętrznych. Wiele z nich jest częścią Programu Zapewnienia Jakości RSPCA, który kontroluje dobrostan i gwarantuje, między innymi, że prosięta rodzą się na zewnątrz i są hodowane na ściółce. W przypadku świń hodowanych zgodnie ze standardami RSPCA jest premia w wysokości od 6 do 10 pensów (7-11 centów) za kilogram.


Hodowla na świeżym powietrzu tradycyjnie była uznawana za tą o niższej wydajności. Jednak w ciągu ostatnich kilku dekad nadrabia zaległości, częściowo wspierane przez dostępność specjalnie wybranych linii genetycznych i inwestycji dużych grup producentów. Niektóre z największych supermarketów zobowiązały się sprzedawać świeżą wieprzowinę tylko z etykietą RSPCA Assured, która zapewnia o wiele bardziej stabilny rynek. Dane AHDB z 2017 r. ujawniły, że najlepszej 1/3 gospodarstw na świeżym powietrzu udało się odsadzić 26.33 świń / lochę / rok przy śmiertelności przedodsadzeniowej wynoszącej 11,18%, co nie jest dalekie od średniej wewnętrznej w Wielkiej Brytanii wynoszącej 26,8% ś/ l / r. i 11,96% śmiertelności.

Jedną z głównych słabości hodowli trzody chlewnej na zewnątrz jest brak kontroli nad każdym aspektem cyklu produkcyjnego loch. Własna biologia lochy odzyskuje znaczenie, a rolnicy nie pracują, aby "przejąć kontrolę", jak to czasami bywa w przypadku intensywnych jednostek wewnętrznych, ale aby zapewnić odpowiednie środowisko umożliwiające lochom produkcję i wychowywanie prosiąt. Pomimo wielu ograniczeń, hodowla na zewnątrz to inne podejście do produkcji trzody chlewnej i aspektów zarządzania, które mają odzwierciedlenie w pracy fermy i projektowaniu obiektów.

Czyszczenie i dezynfekcja

Nie byłoby nielogiczne założyć, że ponieważ nie można myć ani dezynfekować urządzeń, brak higieny byłby jednym z głównych problemów zdrowotnych u świń hodowanych na zewnątrz. Jednakże tak długo jak ściółka jest utrzymywana świeża i sucha, to tak nie jest. Farmy zmieniają lokalizację co dwa lata (przenoszenie obiektów dla zwierząt na inny grunt), ściółka w kojcach porodowych jest usuwana lub spalana po odsadzeniu, gdy padok dla zwierząt jest opróżniany i porządkowany, i w pełni wykorzystuje się naturalne środki dezynfekcyjne, słońce i suszenie.

Prosięta mają dostęp do słomy, trawy i ziemi, w których mogą ryć od pierwszego dnia życia, co przyczynia się do tego, że flora świń hodowanych na zewnątrz jest bardziej zróżnicowana i zrównoważona niż prosiąt hodowane na ruszcie. W badaniu przeprowadzonym na myszach, Sudo i in. (2004) stwierdzili, że myszy wolne od zarazków miały większą odpowiedź na stres i reakcję podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową niż myszy gnotobiotyczne lub SPF. Nadmierna odpowiedź stresowa może być częściowo skorygowana przez rekolonizację flory bakteryjnej myszy GF kałem myszy SPF, ale tylko wtedy, gdy zostanie to zrobione na wczesnym etapie.

Nadmierna higiena może zagrozić rozwojowi mikroflory jelitowej i układu odpornościowego. Prosięta trzymane w sterylnych warunkach nie mają żadnych bakterii w jelitach, a ich układ odpornościowy nie rozwija się. Jak tylko prosięta zostaną umieszczone w środowisku zawierającym bakterie, ich jelita kolonizują się i wyzwalany jest rozwój odporności. Prosięta ssące w komercyjnej fermie z systemem zewnętrznym miały wyższy stosunek komórek pomocniczych T do limfocytów zapalnych, co skutkowało zmniejszoną odpowiedzią immunologiczną na białko sojowe podczas odsadzania. Badania przeprowadzone na uniwersytetach w Aberdeen i Bristolu wykazały, że środowisko w pierwszym dniu życia ma duży wpływ na rodziny bakterii, które po raz pierwszy kolonizują jelito, zmieniając warunki i czyniąc je bardziej lub mniej atrakcyjnymi dla rodzin bakterii, które przybywały później. Jeżeli prosięta z warunków wewnętrznych i zewnętrznych odłączyły się od swoich matek w wieku jednego dnia i mieszały w tym samym czystym lub zanieczyszczonym środowisku przez osiem tygodni, układ odpornościowy prosiąt z hodowli zewnętrznej reagował zróżnicowanie na antygeny w środowisku w porównaniu z prosiętami hodowanymi w budynkach. Podawanie antybiotyków bardzo młodym zwierzętom całkowicie zmienia skład kolonizujących bakterii, co może sprawić, że prosięta będą bardziej podatne na niektóre typy chorób (Lewis, 2013).

U prosiąt odsadzonych z przeszczepami mikrobioty kałowej od starszych macior wykazano mniejszą liczbę osobników z PCVAD oraz niższą zachorowalność i śmiertelność niż w grupie kontrolnej, jak również zwiększone poziomy przeciwciał po koinfekcji z PRRS i PCV-2 (Niederwerder i wsp. 2018).

Chociaż nie możemy doradzać, aby nie myć i dezynfekować pomieszczeń porodowych, zwłaszcza jeśli wystąpił problem z biegunką u noworodków, może powinniśmy rozważyć podanie kombinacji pożądanych bakterii w postaci probiotyków i / lub prebiotyków, aby odpowiednio wcześnie skolonizować jelito prosiąt. Niestety wciąż potrzeba więcej badań, aby zidentyfikować właściwą kombinację. W medycynie ludzkiej często przeszczepia się florę jelitową w celu przywrócenia mikroflory po operacji końcowego odcinka jelita.

Artykuły

Lepsze oświetlenie na fermie11-sty-2019 5 miesięcy 15 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags