Czytaj ten artykuł w:

60% użytkowników 333 uważa, że rotacja dawek nasienia jest przydatna, ale czy naprawdę tak jest?

Niektóre procedury są szeroko stosowane w codziennej pracy i możemy nawet myśleć, że kryje się za nimi jakaś logika, ale czy zostały one zweryfikowane naukowo?

poniedziałek 7 październik 2019 (13 dni temu)
polubienia

Istnieje wiele praktyk zarządzania, które, będąc szeroko rozpowszechnione, nigdy nie zostały naukowo zweryfikowane. Praktyka obracania dawek nasienia ma zapobiegać sedymentacji plemników i powodować lepszy dostęp do składników odżywczych będących konserwantami. W wielu gospodarstwach rolnych jest to rutynowe postępowanie.


Kiedy zapytaliśmy naszych użytkowników, czy obracają dawki nasienia, spośród 534 odpowiedzi, opcja TAK wygrywa na poziomie globalnym w 60%, w porównaniu z 40% NIE. Na rycinie 1 widzimy szczegóły dot. krajów o największej liczbie odpowiedzi, do których dodaliśmy Niemcy, z mniejszą liczbą odpowiedzi, ale z wzorcem wyraźnie innym niż w innych krajach.

Rycina 1: Podział według kraju w odpowiedziach na ankietę Czy obracasz dawki nasienia na fermie?

Rycina 1: Podział według kraju w odpowiedziach na ankietę Czy obracasz dawki nasienia na fermie?

Uwaga: wyniki dla poszczególnych krajów dostępne tutajKiedy patrzymy na profil aktywności użytkowników, którzy odpowiedzieli, widzimy, że temat wyraźnie wzbudza zainteresowanie producentów i weterynarzy. Odpowiedzi są zgodne z tym samym schematem z niewielką przewagą TAK, ale odnoszą się do jakiejkolwiek konkretnej działalności (ryc. 2).

Rycina 2: Rozkład według profilu użytkownika w odpowiedziach na pytanie, czy obracasz dawki nasienia na fermie?

Rycina 2: Rozkład według profilu użytkownika w odpowiedziach na pytanie, czy obracasz dawki nasienia na fermie?

A jaka jest prawidłowa odpowiedź? Zespół dr Martina Schulze z Instytutu ds. Reprodukcji Zwierząt Gospodarskich Schonow w Niemczech przeprowadził badania podsumowane poniżej, w których oceniono skutki rotacji dawek nasienia podczas przechowywania w gospodarstwie. Wyniki 90% opcji NIE, które otrzymaliśmy od naszych niemieckich użytkowników, nawet z niewieloma odpowiedziami, dają nam wyobrażenie o wyniku przeprowadzonych tam badań i skutecznej komunikacji, które zostały wykonane w tym kraju.

Czy obracanie dawek nasienia podczas przechowywania wpływa na ich jakość?

Powszechnie stosuje się rotację dawek nasienia knura podczas przechowywania, aby zapobiec sedymentacji nasienia. Sedymentacja plemników podczas przechowywania cieczy jest powszechnie uważana za szkodliwą, przypuszczalnie myśląc o lokalnym spadku pH w wyniku akumulacji toksycznych metabolitów.

Aby uzyskać obiektywne dane na ten temat, Instytut Rozrodu Zwierząt Gospodarskich Schönow przeprowadził dwie próby. Dawki nasienia z konserwantem BTS zostały przydzielone do 3 różnych grup:

A) Nie obracane

B) Manualne obracanie o 180° co 12 h

C) Pięć automatycznych rotacji o 360° na godzinę

Pierwsza próba porównała A, B i C z konserwantem BTS, a druga próba porównała A i C przy użyciu wariantu BTS o ustabilizowanym pH. Dawki utrzymywano przez 5 dni w temperaturze 17 ° C i przeprowadzono różne pomiary dotyczące:

  • pH
  • Ruchliwości i morfologii plemników
  • Integralność błony i status mitochondrialny
  • Żywotność plemników i aktywność mitochondriów

I jaki był wynik?

  • Obracane nasienie wykazywało znacznie zmniejszony ruch postępowy plemników w porównaniu do próbek nieobracanych.
  • W próbie 1, pH obracanych dawek zmieniło się znacząco z pH 7.3 do pH 7.5. W eksperymencie 2, pH pozostało niezmienione, na poziomie około 7.1.

Wniosek

Niniejsze badanie pokazuje, że rotacja dawek nasienia podczas przechowywania in vitro wpływa na jakość nasienia.

Obracanie dawek nasienia spowodowało utratę ruchliwości i różnice parametrów kinematycznych, co stało się szczególnie widoczne po przedłużonej inkubacji w 38 ° C.

W pierwszej próbie z użyciem prostego konserwantu BTS zaobserwowano zmianę pH w różnych metodach postępowania. Rotacja konserwowanego nasienia sprzyja utracie CO2 z fazy ciekłej do gazowej dawek nasienia, co prowadzi do przyspieszonej alkalizacji zawiesiny nasienia, a to z kolei może być związane ze zmniejszoną ruchliwością plemników. Naukowcy wysunęli hipotezę, że negatywny wpływ rotacji zostanie zniesiony przy użyciu konserwantu o ustabilizowanym pH, ale pomimo stałego pH podczas przechowywania w drugiej próbie, automatyczny obrót spowodował utratę całkowitej i postępowej motoryki i obniżenie parametrów szybkości po długotrwałej inkubacji w 38 ° C.

Mechanizmy biologiczne tych wyników są jak dotąd nieznane, ale rotacja dawek nasienia kończy się utratą ruchliwości plemników. Być może sedymentacja plemników może stworzyć korzystne mikrośrodowisko dla zachowania ich żywotności.

Niezależnie od leżącego u podstaw mechanizmu stwierdza się, że faktyczne zalecenia powinny być takie, aby dawki nasienia knurów do celów sztucznej inseminacji (AI) nie były obracane podczas przechowywania w temperaturze 17 ° C.

333 pragnie podziękować za współpracę przy tworzeniu tego artykułu Dr Schulzowi.
Więcej informacji: M Schulze, K Rüdiger and D Waberski. Rotation of boar semen doses during storage effects sperm quality. Reproduction in Domestic Animals 50(4) · May 2015 DOI: 10.1111/rda.12532

Redakcja 333

Artykuły

Inseminacja bez użycia rąk18-paź-2019 2 dni temu

#(tienda_prods_relacionats)

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags