Czytaj ten artykuł w:

Czy tak na prawdę w pełni rozumiemy loszki? Czy traktujemy je tak, jak na to zasługują?

Loszki zdecydowanie częściej powtarzają ruje…. ale dlaczego?

W przypadku pierwszego krycia (bez powtórek rui) loszki i maciory, należy wiedzieć, że różnice pomiędzy nimi są tak znaczne, że można by było opisać je jako dwa zupełnie inne zwierzęta. Praktycznie wszystkie maciory po odsadzeniu powracają do cyklu rujowego w fazie katabolicznej (utrata masy ciała i spadek kondycji ciała w trakcie laktacji), co negatywnie wpływa na procesy prowadzące do wyrażania objawów rujowych oraz na utrzymanie ciąży. Skoro loszki nie zmagają się z problemem z fazą kataboliczną w trakcie krycia, można by oczekiwać, że krycia będą skuteczniejsze. .

Jeśli jednak przeanalizujemy dane zgromadzone w bazie PigCHAMP Pro Europa (300,000 macior) na temat pierwszych kryć, zależnie od cyklu, w 2018, znajdziemy tam następujące informacje:

Obraz 1. Straty reprodukcyjne przy pierwszym kryciu, w 2018 (689 024 kryć), baza danych PigCHAMP Pro Europa (301 250 samic)

Obraz 1. Straty reprodukcyjne przy pierwszym kryciu, w 2018 (689 024 kryć), baza danych PigCHAMP Pro Europa (301 250 samic)

Najgorszą skutecznością charakteryzują się dwa pierwsze cykle, zarówno w przypadku oceny odsetka powtórnych rui oraz wskaźnika wyproszeń. Niska skuteczność krycia w drugim cyklu może być w pewien sposób uzasadniona faktem, że maciory są kryte w momencie rozpoczęcia ich pierwszej laktacji. Powszechnie wiadomo, że spadek kondycji masy ciała jest przeważnie większy w trakcie pierwszej laktacji niż w kolejnych laktacjach. Aczkolwiek w pierwszym cyklu, kiedy loszki są, w teoretycznie najbardziej optymalnej kondycji, z odpowiednią ilością rezerw tłuszczowych, wyniki są gorsze niż można by było się spodziewać.

Analizując dalej skuteczność poszczególnych kryć, wyszczególniono różne przyczyny obniżenia wskaźników rozrodczych w zależności od cyklu.

Tab. 1 Straty reprodukcyjne przy pierwszym kryciu, w 2018 (689 024 kryć), baza danych PigCHAMP Pro Europa ( 301 250 samic)

Cykl 1 2 3 4 5 6 7+ Średnio
% Powtórek rui 7.7 9.3 6.7 6.1 5.7 5.4 4.6 6.7
Średni czas powtórek (dni) 37.1 34.9 34.8 33.7 33.6 34.1 33.5 34.9
% negatywnych ciąż w trakcie badania 1.4 1.5 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.2
% loch nieprośnych 1.2 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9
% poronień 1.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4
% śmiertelności 1.7 1.5 1.6 1.5 1.6 1.7 1.9 1.6
% brakowania 2.2 2.1 1.8 1.9 2.2 2.5 4.0 2.3

Najbardziej zauważalne różnice pomiędzy loszkami a maciorami są następujące:

  • już wcześniej wspomniany, wyższy odsetek powtórek rui, jak również dłuższy średni czas powtórek. Loszki mają więcej powtórek rui pomiędzy 38 a 44 dniem od krycia oraz późnych powtórek.

  • w związku z powyższym, większy odsetek loszek wykazuje negatywny wynik w badaniu na ciążę: osobniki, u których nie wykryto rui bądź utraciły ciążę we wczesnej fazie po kryciu.

  • wśród loszek obserwuje się większą liczbę poronień w drugiej połowie ciąży. Odsetek poronień oraz zwierząt nieprośnych jest zdecydowanie wyższy niż w kolejnych cyklach.

Na podstawie powyższych wyników, możliwymi przyczynami obniżenia wskaźników reprodukcyjnych są::

  • Nadal, w pełni nie rozumiemy loszek. Samice te odznaczają się pewnymi różnicami w porównaniu do macior wieloródek: krótsze, nieregularne ruje, problematyczne do wykrycia ruje, większe trudności z inseminacją domaciczną. Powyższe różnice nie zawsze są w pełni brane pod uwagę.
  • Loszki nie otrzymują naszej uwagi, na jaką zasługują. Loszki mają tę przewagę, że nie wchodzą z poprzedniej laktacji w kolejną, ale za to muszą się dostosować do istniejących, nierzadko, trudnych warunków środowiskowych na fermie (nawet w gospodarstwach produkujących własne loszki remontowe, niezbędny jest pewien poziom aklimatyzacji). Po potwierdzeniu ciąży u loszek i ich przegrupowaniu, zmagają się one z większymi trudnościami aklimatyzacyjnymi. Ustalony protokół postępowania, odpowiednie pomieszczenia dla zwierząt oraz organizacja czasu pracy jest niezbędna, aby loszki prawidłowo przystosowały się do nowych warunków utrzymania w grupie oraz, aby doszło do prawidłowych procesów stymulacji ich organizmów. Niestety nie każdy gospodarz wdraża odpowiednie postępowania na swojej fermie, ponieważ nie jest w pełni świadomy konsekwencji jakie wynikają z niewłaściwego utrzymywania tych zwierząt. Dość często słyszy się stwierdzenie: Umieszczę loszki wcześniej w kojcach ciążowych, to nic takiego. W tym względzie musimy pamiętać, że
  • zazwyczaj loszki stanowią najbardziej liczną grupę zwierząt w gospodarstwie. W związku z czym, niższa niż oczekiwana wydajność reprodukcyjna w tej grupie, znacząco wpływa na ogólną wydajność reprodukcyjną całej fermy. .
  • płodność w pierwszym cyklu jest ściśle związana z życiową płodnością maciory (patrz artykuł: "Wydajność reprodukcyjna loch przewidywana na podstawie liczby prosiąt w pierwszym porodzie").Dlatego, jeśli loszka osiągnie wysoką wydajność reprodukcyjną w pierwszym cyklu, to bardzo prawdopodobne jest, że locha utrzyma wysoką wydajność przez resztę swojego życia.

Z powyższych danych wynika, że jednym z obszarów, w których przemysł trzody chlewnej, ma wciąż szerokie możliwości do poprawy (i który może przynieść duże korzyści finansowe), jest zarządzanie przyszłymi samicami hodowlanymi stada.

pokrewne artykuły

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?Kliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags