Czytaj ten artykuł w:

Jak leki przeciwzapalne podawane lochom wpływają na prosięta?

Ocena badań na temat stosowania leków przeciwzapalnych u loch w okresie okołoporodowym w celu zmniejszenia śmiertelności prosiąt, dokonana przez Enrica de Marco.

 

poniedziałek 29 sierpień 2016 (3 lat 2 miesięcy 19 dni temu)
polubienia

Artykuł

E Mainau, D Temple, X Manteca. Experimental study on the effect of oral meloxicam administration in sows on pre-weaning mortality and growth and immunoglobulin G transfer to piglets. Preventive Veterinary Medicine 126 (2016) 48–53

 

Co było przedmiotem badań?

W przeprowadzonym badaniu sprawdzono efekt podania doustnie meloksykamu w okresie okołoporodowym. Głównym celem było zbadanie wpływu podania leku na transfer przeciwciał IgG, śmiertelność oraz tempo wzrostu prosiąt.

 

W jaki sposób przeprowadzono badanie?

Badanie zostało przeprowadzone na łącznej liczbie 30 loch wieloródek, przydzielonych do poszczególnych grup: doświadczalnej - leczonej meloksikamem, lub kontrolnej - placebo. Podanie leku następowało zaraz po rozpoczęciu porodu, później zbierano dane produkcyjne: liczba prosiąt żywo urodzonych, martwe płody i mumifikaty a także liczba prosiąt odsadzonych. Przez okres laktacji rejestrowano wszystkie przypadki leczenia i upadków prosiąt. Prosięta były ważone po porodzie i przy odsadzeniu, wyliczano średni dzienny przyrost (ADG). Od czterech wybranych prosiąt od każdej lochy pobrano próbki krwi w dniach 1, 2 i 20 po oproszeniu, w celu oznaczenia przeciwciał IgG .

 

Jaki wynik otrzymano?

Podanie doustne meloksykamu w czasie proszenia skutkowało uzyskaniem znacznie cięższych prosiąt przy odsadzeniu i lepszy wskaźnik ADG. Prosięta urodzone przez loch z grupy leczonej meloksykamem zyskały średnio 19g/d więcej do czasu odsadzenia. Poziom przeciwciał igG u prosiąt pochodzących od leczonych loch był znacznie wyższy 1 i 2 dnia po porodzie w porównaniu do prosiąt urodzonych od loch z grupy kontrolnej. Nie było znaczącej różnicy w śmiertelności przedodsadzeniowej.

 

Jakie to ma znaczenie?

Urazy i stan zapalny związany z prawidłowym porodem i ewentualnymi komplikacjami ma negatywny wpływ na zdrowie, dobrostan i produktywność zwierząt gospodarskich. Pobranie immunoglobulin odpowiednio wcześnie i w wystarczającej ilości jest kluczowy czynnikiem wzrostu prosiąt i ich przeżycia, ponieważ jako nowo-narodzone nie mają prawie żadnych rezerw organizmu.
Ze względu na strukturę łożyska lochy, transfer przeciwciał przed urodzeniem nie jest możliwy. Ochrona zapewniana przez odporność matczyną obejmuję odporność humoralną, poprzez przeciwciała IgG dostarczone w pierwszych 36 godzin życia.

Dobrze jest wiedzieć, że doustna dawka meloksykamu ma korzystny wpływ na lochy przez redukcje poporodowej posocznicy i toksemii (Mastitis-Metritis-Agalactia syndrome MMA), jednak jego pośrednie skutki na organizm prosiąt nie są do końca jasne.

To badanie wyraźnie wskazuje, że meloksykam podawany drogą doustną w czasie okołoporodowym skutkował znacznie wyższym poziomem przeciwciał IgG u prosiąt w pierwszych 48 godzinach życia, co pozwało uzyskać lepszy wskaźnik wzrostu przy odsadzeniu.
Wynik ten można przypisać redukcji bólu i stanu zapalnego u leczonych meloksikamem loch, co z kolei może wpływać na zachowanie lochy i jej lepszej opieki na potomstwem co wiąże się z lepszym pobraniem siary. Zarówno jakość jak i ilość siary jest istotna w dalszym rozwoju pod względem odporności zdrowia zwierząt.

 

Enric MarcoOkiem praktyka: Enric Marco

Doskonalenie genetyczne pozwoliło osiągnąć imponującą liczbę prosiąt w miocie. Mioty powyżej 15 żywo urodzonych prosiąt są powszechne na wielu fermach. Jednak ma to także efekt w postaci wzrostu śmiertelności prosiąt przed odsadzeniem oraz zmniejszeniu wagi prosiąt odsadzonych. W związku z tym zmniejszenie śmiertelności i podwyższenie masy ciała prosiąt odsadzonych jest obecnie tematem wielu badań. Jednym z nich jest stosowanie leków przeciwzapalnych u loch w trakcie lub po oproszeniu. W wielu badaniach potwierdzono, że poprawiają one kondycje organizmu i szybki start w laktacje.

Prowadzanie tego typu badań nie należy do łatwych, szczególnie gdy celem jest określenie różnic w śmiertelności przedodsadzeniowej prosiąt. Ciekawe jest to że każdorazowo gdy takie badania są przeprowadzane, śmiertelność zawsze zmniejsza się (zarówno w grupie badanej i kontrolnej), prawdopodobnie z powodu lepszej opieki nad zwierzętami, zwłaszcza w doświadczeniach przeprowadzanych na małej grupie zwierząt, tak jak w tym przypadku. Dlatego brak różnic pomiędzy grupami nie dziwi.

To co mnie zaskoczyło w tym artykule, to że poziom przeciwciał IgG u prosiąt pochodzących z grupy leczonej był wyższy niż u prosiąt z grupy kontrolnej. Wytłumaczeniem może być to, że jest to efekt łatwiejszego dostępu do ssania, czyli w konsekwencji pobrania większej ilości immunoglobulin. Bardzo prawdopodobne że leczenie loch w trakcie proszenia (lek podawano po urodzeniu drugiego prosięcia) jest kluczowe dla osiągnięcia poprawy. Jest to chyba najważniejsza różnica pomiędzy tym badaniem a poprzednimi gdzie podawano lek tylko po porodzie. 

Ciąg dalszy badania był by bardzo interesujący, mogli byśmy się dowiedzieć, czy ta poprawa jest widoczna także późnej, oraz czy to wczesne leczenie nie ma wpływu na odporność komórkową prosiąt. Prosięta nie tylko nabywają odporności przez przeciwciała matczyne (igG) ale także przez odporność komórkową. Tylko w czasie kilku godzin po urodzeniu prosięta są w stanie wchłonąć komórki matki, więc im szybciej pobiorą siarę tym większa jest na to szansa. Odporność komórkowa nabyta od matki jest niezbędna dla prosiąt do rozwoju silnej odporności czynnej przeciwko wielu bakteriom (w tym tzw. wczesnym kolonizatorom), więc jeśli nowe badania miały by być przeprowadzone, to było by interesujące widzieć wyniki produkcyjne także po odsadzeniu, ponieważ lepiej uwidaczniało by to skutki szybkiego pobrania siary w odpowiedniej ilości (lub ich braku).

Artykuły

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags