Czytaj ten artykuł w:

Prosięta odsadzone przez całe życie lochy, ukryty indeks

Jednym z indeksów, który wzbudza duże zainteresowanie, jest ten, który odnosi się do liczby prosiąt odsadzonych przez cały czas życia loch (WSL). Indeks ten odnosi się do całkowitej liczby prosiąt, które locha odstawiła w ciągu całego okresu produktywności.

Obliczenia są oparte na dwóch zmiennych: średniej liczby przebytych porodów do czasu brakowania i średniej liczbie prosiąt odsadzonych od lochy w każdym porodzie.

Celem tego jest zdobycie informacji o produkcji naszych loch, które zostały poddane ubojowi na fermie, padły lub zostały sprzedane do rzeźni z jakiegokolwiek powodu. Niewątpliwie wszyscy tego chcemy, aby locha, która z tego czy innego powodu, opuszcza naszą farmę, była w stanie wcześniej wykazać najwyższy poziom produkcji. Problem polega na tym, że czasami istnieją inne wskaźniki, które nam zamazują obraz, takie jak prosięta odsadzone / locha / rok, i dlatego historia produkcji lochy przez całe życie w gospodarstwie jest bardziej niezauważalna. Ale nie wolno nam zapominać, że termin "amortyzacja" odnosi się do macior tak samo jak do samego gospodarstwa, a wskaźnik "odsadzone prosięta na całe życie" jest dobrym wskaźnikiem pogłębienia wiedzy na temat amortyzacji loch.

Aby zilustrować tę koncepcję produkcji, jako przykład przyjmujemy 2 farmy, które mogą wydawać się do siebie podobne:

Tabela 1. Główne wskaźniki produkcyjne na fermach A i B. Rok 2017.

Ferma A Ferma B
Prosięta odsadzone/ locha/rok 30.3 30.1
Średnio prosiąt odsadzonych/ locha 12.7 12.0
Wskaźnik porodów (%) 88.9 87.9
Indeks porodów 2.44 2.57
Długość laktacji (dni) 24.9 20.8
Średni wiek lochy (liczba porodów) 2.5 2.8

Jak pokazano w Tabeli 1, oba gospodarstwa mają bardzo zbliżony poziom produkcji (prosięta / odsadzone / locha / rok). Chociaż średnia liczba prosiąt odsadzonych przez lochę jest wyższa w gospodarstwie A, gospodarstwo B nadrabia ten brak, osiągając wyższy wskaźnik oproszeń z powodu krótszej długości laktacji.

Przyglądając się bliżej jakie było produktywne życie wybrakowanych loch w obu gospodarstwach w danym okresie, można zaobserwować pewne niewielkie zmiany, które na końcu będą miały duże znaczenie dla obu gospodarstw.

Tabela 2. Główne cechy loch padłych/wybrakowanych w gospodarstwach A i B. Rok 2017.

Ferma A Ferma B
Średni wiek w momencie upadku (l. porodów) 2.1 3.0
Średnio prosiąt odsadzonych / padła locha/ poród 11.10 9.62
Średnio prosiąt odsadzonych/ padła locha 23.31 28.86

Główną różnicą obserwowaną między obydwoma gospodarstwami jest średnia wieku (wiek jako liczba porodów) przy upadku. Ferma B ma średnio prawie jedno oproszenie więcej niż ferma A. Różnica ta równoważy niższą wartość w gospodarstwie B w odniesieniu do średniej liczby prosiąt odsadzonych / locha / poród i sprawia, że średnia wartość prosiąt odsadzonych na padłą lochę jest wyższa w gospodarstwie B. Musimy pamiętać, że padła locha w gospodarstwie B wyprodukowała średnio 5.55 prosiąt więcej niż w gospodarstwie A na podstawie dłuższego okresu produktywności.

Tabela 3. Główne cechy loch wybrakowanych na fermach A i B. Rok 2017.

Ferma A Ferma B
Średni wiek przy brakowaniu (l. porodów) 4.5 5.1
Średnio prosiąt odsadzonych /sprzedana locha/ poród 12.07 11.78
Średnio prosiąt odsadzonych /sprzedana locha 54.32 60.08

W przypadku loch brakowanych, wysyłanych do rzeźni sytuacja jest podobna do poprzedniego przypadku. W tym przypadku różnica między średnim wiekiem loch brakowanych w obu fermach jest niższa (0,6 porodu), chociaż wyższa liczba prosiąt odsadzonych w gospodarstwie B sprawia, że różnica między obiema gospodarstwami w odniesieniu do prosiąt odsadzonych od jednej brakowanej lochy wykazuje podobną wartość jak padłych loch.

To powiedziawszy, jaki byłby wynik na farmie A, gdyby produktywne życie macior było podobne do tego na farmie B? Lub, innymi słowy, jaki byłby poziom produkcji z wyższym średnim wiekiem przy brakowaniu?

Tabela 4. Oszacowana wydajność w gospodarstwie A, jeśli długość życia lochy była dłuższa (jak na fermie B). Rok 2017.

Ferma A (rzeczywista) Ferma A (przy wieku jak na fermie B)
Średni wiek przy brakowaniu (l. porodów) 4.2 4.9
Średnio prosiąt odsadzonych /usunięta locha/ poród 11.98 11.98
Średnio prosiąt odsadzonych /usunięta locha 50.32 58.70

W tym scenariuszu widzimy, że lochy bardzo skorzystałyby z ich większego potencjału ze względu na dłuższą żywotność produkcyjną (co oznacza większą liczbę prosiąt przy brakowaniu) wraz z wyższą wydajnością (określaną jako średnia liczba prosiąt odsadzonych / usunięta locha). Dokładnie, różnica wynosiłaby 8,38 prosiąt na lochę przy brakowaniu między jednym scenariuszem a drugim.

Krótko mówiąc, nie powinniśmy zawsze pozwalać się ponieść pewnym produkcyjnym wskaźnikom, które przemilczają niektóre aspekty farmy. Jeśli chcemy mieć szeroką wiedzę na temat naszych gospodarstw, musimy znać pewne indeksy, które zwykle są bardziej ukryte, ale to niewątpliwie dają nam cenne informacje na temat wyników loch, lub jak w tym przypadku, informacji na temat loch padłych lub wybrakowanych.

pokrewne artykuły

Artykuły

Praktyczne porady, jak indukować ruję u loszek i loch05-lis-2018 1 lat 2 miesięcy 13 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?Kliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags