Czytaj ten artykuł w:

Rola owadów w transmisji PRRSV

Muchy nie są zwykle uważane za czynnik ryzyka w transmisji zakażeń pomiędzy gospodarstwami, ale razem z padłymi zwierzętami mogą pokonywać duże odległości.

piątek 15 maj 2015 (4 lat 6 dni temu)
polubienia

Artykuł

Further assessment of houseflies (Musca domestica) as vectors for the mechanical transport and transmission of porcine reproductive and respiratory syndrome virus under field conditions. Pitkin A, Deen J, Otake S, Moon, R, Dee S. Can J Vet Res. 2009 73: 91-96

 

Omówienie artykułu

Co było przedmiotem badań?


Wirus PRRS może być przeniesony od zakażonych świń wraz z nasieniem, a także przez ludzi, odzież, pojazdy transportowe i aerozol. W odniesieniu do owadów, komary (Aedes vexans) i muchy domowe (Musca domestica) mogą być wektorami mechanicznymi PRRSV. Wewnatrz tych organizmów nie zachodzi replikacja wirusa, dlatego nie odgrywają one roli wektorów biologicznych.

Celem tego badania było określenie roli much w transmisji wirusa PRRS pomiędzy gospodarstwami w kontrolowanych warunkach.

 

W jaki sposób przeprowadzono badanie?

Przez okres 16 tygodni, wykonano 7 dwutygodniowych powtórzeń na fermie badawczej, która jest oddalona 16km od innych gospodarstw hodujących świnie.

W budynku A miesiło się 300 sztuk tuczników (100 z nich zostało donosowo zainokuluowanych 2 ml PRRSV), a kilka pojemników zawierających poczwarki muchy domowej zostało umieszczonych na rozdzielaczu każdego z poszczególnych kojców (w sumie 200tys. replikujących poczwarek) tak aby umożliwić dojrzałym muchom kontakt ze świniami.

Budynek B był naturalnie wentylowany i miał betonowe podłogi. Mieścił dwadzieścia 25kg świń, PRRSV naiwnych. Obiekt oddalony był o 120m od bydynku A. Surowica od wszytkich 20 zwierząt z budynku B była pobierana 2, 5, 7, 9 i 12 dnia każdego powtórzenia.

Obiekt B był zawsze obsługiwany przed A. Personel (3 wyznaczone osoby) przed wejściem do budynków A i B zakładali przeznaczone tylko do tych pomieszczeń buty, kombinezony i rękawice.  

W obu obiektach użyto pułapek na muchy. Złapane muchy liczono i umieszczano w oznakowanych plastikowych torebkach. Muchy w dniu zbierania prób były pulowane po 30 much na próbkę. Przeprowadzano badania w celu sprawdzenia czy zakaźny PRRSV był obecny w próbkach much zebranych w budynku B.

Zbadano tez obecnośc RNA wirusa PRRS z wymazów rąk personelu, ich butów, kombinezonów i próbek powietrza.

 

Jaki wynik otrzymano?

Doszło do styczności pomiędzy muchami a świniami. 49 prób zawierających spulowane muchy (łącznie 1459 much) ze stodoły A poddano badaniom. Szesnaście z tych próbek (łącznie 479 much) było dodatnich w badaniu PCR. W obiekcie B zbadano 12 spulowanych próbek (365 much), 3 z nich okazały się dodatnie i były w stanie zarazić świnie, co sprawdzono po zakończeniu badania.

Przeniesienie RNA wirusa PRRS z obiektu A do obiektu B wykryto w 2 z 7 powtórzeń. RNA PRRSV i zakaźny wirus wykryto w próbach much z obiektu B i u zakażonych zwierząt w dwóch tych samych powtórzeniach. 

RNA wirusa PRRS nie zostało wykryte w żadnej próbce powietrza (n=70) ani w wymazach pobranych z odzieży personelu (n = 1176).

Niemniej jednak stwierdzono infekcję u świń w dwóch powtórzeniach w budynku B, najprawdopodobniej wirus został przeniesiony przez muchy domowe, na co wskazuje wysoki stopień homologii pomiędzy próbami pobranych od świń i owadów zgromadzonych w obiektach A i B.

Jakie to ma znaczenie?

W odpowiednich warunkach mucha domowa może przenieś PRRSV od zainfekowanych świń, do innych chlewni i obiektów lub innych gospodarstw trzody chlewnej.

Chociaż do transmisji wirusa przez owady na naiwne świnie dochodzi prawdopodobnie bardzo rzadko, ponieważ zależy to od dużej liczby czynników, to niemniej zostało udowodnione że jest możliwe. Nie wiadomo czy muchy mogą przenosić PRRSV na odległości przekraczające 120m.

Muchy domowe okazały się być czynnikiem ryzyka zakażeń PRRSV. Dlatego producenci trzody chlewnej oraz lekarze weterynarii powinni wdrażać odpowiednie działania, mające na celu zwalczanie owadów w budynkach gdzie utrzymywane są świnie.

 

Enric MarcoOkiem lekarza praktyka: Enric Marco

Protokoły bioasekuracji wprowadzane w gospodarstwach zawsze zawierają zasady postępowania dla osób wizytujących fermę, materiałów i zwierząt przyjeżdżających i wyjeżdżających z fermy a także komentarze dotyczące zwalczania gryzoni, ptaków i owadów. Te ostanie są obecne w prawie wszystkich planach bioasekuracji, ale jak często rozważamy je jako realne źródło ryzyka?

Biorąc pod uwagę wyniki badań przeprowadzonych na University of Minnesota, okazuje się że muchy mogą przenosić wirus PRRS, przynajmniej na krótkie odległości (120 m.) Przy wprowadzaniu środków kontroli przeciwko krążeniu wirusa w gospodarstwie, zawsze musimy barć pod uwagę zwalczanie owadów a w szczególności much. Jeśli nie kontrolujemy populacji much, wszystkie inne środki bioasekuracji omówione w poprzednich artykułach (przemieszczanie zwierząt, zmiana odzieży, butów, mycie rąk a także używanie sprzętu i materiałów przeznaczonych dla danej partii zwierząt) będą bezużyteczne.Zwalczanie much na fermach trzody chlewnej nie może opierać się tylko na regularnym stosowaniu insektycydów, ale również unikaniu tworzenia korzystnych warunków do ich rozmnażania. Ten warunek w przypadku muchy domowej jest stosunkowo łatwy do spełnienia, ponieważ tak długo jak utrzymamy gnojowice w stanie ciekłym, bez skorupy na powierzchni, larwy mają utrudniony rozwój co zmniejsza populacje much.

Unikniecie zabrania much przez pojazd jest trudne, jeśli nie niemożliwe, ale stosowanie insektycydów wewnątrz konteneru gdy jest on zamknięty eliminuję część z nich.

Jednak oceniając możliwość przenoszenia wirusa między gospodarstwami, muchy nie są postrzegane jako rzeczywiste zagrożenie. Wyjątkiem mogą być obszary o bardzo dużym zagęszczaniu produkcji trzody, gdzie odległość miedzy poszczególnymi gospodarstwami jest niewielka.W artykule przedstawiono że mucha może pokonać odległość do 2,4km, ale co się stanie gdy zostanie ona zamknięta w pojeździe? Tak może być w przypadku ciężarówek odbierających padlinę. Zabierając padłe zwierzę, zabierają też znajdujące się na nim muchy i w niektórych przypadkach, mogą być przewożone nawet kilkadziesiąt kilometrów. Unikniecie zabrania much przez pojazd jest trudne, jeśli nie niemożliwe, ale stosowanie insektycydów wewnątrz konteneru gdy jest on zamknięty (system dezynsekcji przedstawiony na zdjęciu), eliminuję część z nich, zmniejszać stwarzane przez nie ryzyko.
Metoda ta jest już stosowań przez niektóre firmy i powinna być obowiązkowa we wszystkich tego typu przypadkach. 

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags