Czytaj ten artykuł w:

Suplementacja proteazami komercyjnej paszy dla świń

Suplementacja proteaz w paszy świń skutkuje pozytywnym, niejednoznacznym, niespójnym lub, w niektórych przypadkach, ujemnym wpływem na wydajność

Egzogenne enzymy paszowe są stosowane komercyjnie w diecie świń od prawie 30 lat. Chociaż proteazy stanowią niewielką część całkowitej sprzedaży w porównaniu z karbohydrazami i fitazami, ich zastosowanie w diecie świń jest interesujące, szczególnie w odniesieniu do wykorzystania aminokwasów (AA) w źródłach białek pochodzenia roślinnego i zmniejszenia szkodliwego wpływu wydalania azotu (N) na środowisko. Suplementacja proteaz w paszy świń skutkuje pozytywnym, niejednoznacznym, niespójnym lub, w niektórych przypadkach, ujemnym wpływem na wydajność

Pierwsze pozytywne efekty suplementacji proteazami pochodzą z lat 50. XX wieku, kiedy to w serii eksperymentów z prosiętami odsadzonymi w wieku 6-10 dni, Lewis i in. (1955) zastosowali dietę z dodatkiem pankreatyny, pepsyny, pepsyny i pankreatyny, proteazy grzybowej, papainy lub enzymu proteolitycznego pochodzącego z Aspergillus oryzae i odnotowali wzrost względnego przyrostu o 19, 24, 29, 0, 24 lub odpowiednio 29%. Inne nowsze badania wykazały również poprawę wydajności świń dzięki suplementacji proteazami. Na przykład u świń odsadzonych suplementacja proteazą poprawiła tempo wzrostu i strawność N (Tactacan i in., 2016). Wang i in. (2011) i Zuo i in. (2015) donosili również o wzroście wydajności wzrostu świń odsadzonych, przy czym ten ostatni doniósł o większej strawności białka. Uzupełnianie paszy świń komercyjną proteazą wytwarzaną przez Bacillus licheniformis przez 9 tygodni poprawiło stosunek masy do paszy i strawność białka (Lei i in., 2017), co jest zgodne z wcześniejszymi pracami (Cowieson i Roos, 2016; Upadhaya i in., 2016). Włączenie egzogennej proteazy może zwiększyć szybkość lub stopień hydrolizy białka, tym samym zwiększając dostępność peptydów i AA w jelicie cienkim (Guggenbuhl i in., 2012; Yu i in., 2016). Jednak w niektórych badaniach nie zaobserwowano korzystnego wpływu dodatku proteazy na wyniki wzrostu (O'Doherty i Forde, 1999; Thacker 2005; Zamora i in., 2011; Guggenbuhl i in., 2012; Mc Alpine i in., 2012 ; Chen i in., 2017), chociaż zaobserwowano poprawę w strawności białka i AA (Guggenbuhl i in., 2012; Chen i in., 2017) (Tabela 1). Brak korelacji między strawnością a efektami wydajności nie jest rzadkością i nie powinien być zaskakujący, jeśli spożycie jest jednocześnie obniżone (Walk i in., 2018).

Tabela 1. Wpływ suplementacji proteazami w dietach opartych na kukurydzy lub sorgo na wzrost i widoczną strawność jelitową (AID,%) po podaniu świniom od 18 do 44 kg (źródło Chen et al., 2017)

Dieta Proteazy ADG, g ADFI, g G:F AID CP AID GE
Kukurydza - 760 1375 0.555 81.7 84.5
+ 752 1372 0.551 85.7 87.2
Sorgo - 770 1443 0.535 81.8 85.5
+ 803 1502 0.539 86.2 86.8
Dieta 0.02 0.001 0.03 0.87 0.78
Proteazy 0.33 0.31 0.99 0.01 0.06
Interakcja 0.10 0.25 0.57 0.90 0.53

Odnotowano również niejednoznaczne lub ujemne wyniki suplementacji proteazą, które należy wziąć pod uwagę. Na przykład O’Shea i in. (2014) ocenili zastosowanie proteazy u tuczników karmionych dietą opartą na pszenicy i jęczmieniu z dodatkiem 21% mączki rzepakowej i 30% suszonych ziaren pszenicy z dodatkami rozpuszczalnymi. Suplementacja proteazami znacznie zwiększyła pozorną strawność N w jelicie krętym, ale znacząco zmniejszyła pozorną strawność N w całym przewodzie pokarmowym i całkowite spożycie paszy (FI) i końcową masę ciała (BW). Nie stwierdzono wpływu proteazy na zawartość N w moczu lub kale. Autorzy wysunęli hipotezę, że poprawa strawności N może wskazywać na zwiększony wychwyt AA w jelicie cienkim i nadmiar wolnych AA. Może to skutkować zmniejszeniem FI poprzez aminostatyczny mechanizm sprzężenia zwrotnego. Jednakże nadwyżka N w diecie lub wolnych AA jest zazwyczaj wydalana z moczem lub kałem (Monteiro i in., 2010), czego nei zaobserwowano w tym przypadku. Dlatego poprawa strawności N w jelicie krętym w tym eksperymencie jest najprawdopodobniej wynikiem raczej obniżonego spożycia, a zatem prawdopodobnie zmniejszonej szybkości przejścia przez przewód pokarmowy, niż absorpcji lub ponownego podziału nadmiaru AA lub N w organizmie. Spowodowało to codzienne zmniejszenie spożycia AA w jelicie krętym, pomimo poprawy strawności AA, co spowodowało znaczne zmniejszenie końcowej BW. Z tego powodu dane dotyczące strawności przy braku danych dotyczących spożycia mają ograniczoną wartość.

Rozbieżne wyniki mogą wynikać z różnic w okresie i długości suplementacji, w składzie diet eksperymentalnych, w różnicach między naturą ocenianych proteaz, w poziomie suplementacji lub w jednoczesnej suplementacji innymi enzymami. Połączenie z innymi enzymami, takimi jak fitaza w wysokich dawkach i karbohydrazy, może poprawić jakość paszy poprzez absorpcję części potencjalnego wpływu egzogennych proteaz (dos Santos i in., 2017), prowadząc do takiej niespójności (Lee i in., 2018 ). Suplementacja proteazami powinna teoretycznie poprawić wartość odżywczą źródeł białka w diecie świń, gdy zwierzę nie wytwarza wystarczającej ilości proteazy, ale teoria to koliduje z wynikami opisanymi w literaturze naukowej. Różnice są znaczne (Wykres 1 i 2; Lee i in., 2018). Konieczne są dalsze prace w celu określenia warunków, w których określone proteazy będą stale przynosić korzyści w produkcji trzody chlewnej w odniesieniu do wykorzystania i wydalania AA i N, a w szczególności tempa wzrostu i / lub wydajności.

Wykres 1. Odpowiedź wydajnościowa na specyficzny produkt proteazowy w paszy na względną zmianę przyrostu masy ciała w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi. Znaczniki reprezentują indywidualne punkty danych dla średnich.

Wykres 1. Odpowiedź wydajnościowa na specyficzny produkt proteazowy w paszy na względną zmianę przyrostu masy ciała w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi. Znaczniki reprezentują indywidualne punkty danych dla średnich.

Wykres 2. Odpowiedź wydajnościowa na specyficzny produkt proteazowy na względną zmianę współczynnika konwersji paszy w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi. Znaczniki reprezentują indywidualne punkty danych dla średnich.

Wykres 2. Odpowiedź wydajnościowa na specyficzny produkt proteazowy na względną zmianę współczynnika konwersji paszy w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi. Znaczniki reprezentują indywidualne punkty danych dla średnich.

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags