Czytaj ten artykuł w:

Zastosowanie technologii w fermach świń do wspomagania kontroli i eliminacji PRRS

Przykład, w jaki sposób można wdrożyć technologię w gospodarstwie w celu oceny bezpieczeństwa biologicznego przy użyciu parametrów produkcji.

Gdzie jesteśmy w odniesieniu do kontroli chorób i technologii?

Wszyscy wiemy, że choroby zakaźne są jednym z głównych koszmarów hodowców świń. Choroby takie jak PRRS, PED i Mycoplasma na co dzień wpływają na nasze stada, a producenci muszą podejmować decyzje we współpracy ze swoimi weterynarzami, co wdrożyć w swoich gospodarstwach, aby jak najlepiej kontrolować i / lub eliminować patogeny ze swoich stad. Przenoszenie patogenów przez sprzęt (przedmioty, które mogą je przenosić) odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu i rozprzestrzenianiu się patogenów w stadzie, dlatego w gospodarstwach należy wdrożyć protokoły bezpieczeństwa biologicznego, aby właściwie kontrolować choroby.

Zwykle istnieje szereg wewnętrznych środków bezpieczeństwa biologicznego zalecanych do wdrożenia w przypadkach, w których producent chce kontrolować i eliminować choroby w zainfekowanym gospodarstwie. Obejmują one zwykle ograniczenie przenoszenia prosiąt między pomieszczeniami porodowymi, wyznaczanie ludzi do określonych części gospodarstwa, zmianę butów i odzieży między różnymi obszarami gospodarstwa itp. Jednak badanie, czy niektóre rodzaje przemieszczeń są powiązane z interesującymi parametrami produkcji (np. liczba prosiąt odsadzonych na lochę i śmiertelność przed odsadzeniem), nie zostały wykonane.

W ciągu ostatnich lat zaobserwowaliśmy wzrost wykorzystania technologii w fermach trzody chlewnej. Technologia istnieje już od pewnego czasu w takich funkcjach, jak systemy wentylacyjne oraz monitorowanie jakości i temperatury powietrza, ale żyjemy w erze, w której technologia jest również badana i stosowana w zakresie zdrowia zwierząt. Jednym z przykładów jest zastosowanie automatycznych podajników, a dokładniej danych w czasie rzeczywistym na poziomie indywidualnym, które takie systemy mogą dostarczyć. Jednak wykorzystanie technologii do oceny zgodności z wymogami bezpieczeństwa biologicznego nie było wcześniej badane.

Co badaliśmy?

Celem naszych badań było wykorzystanie technologii do identyfikacji określonych rodzajów ruchów związanych z parametrami produkcji, w tym liczby świń odsadzonych na lochę i śmiertelności przed odsadzeniem. Ponadto chcieliśmy obliczyć zmiany parametrów produkcji jako wzrost „ryzykownych” ruchów (definiowanych jako ruchy do / z doków załadunkowych i / lub odchowalni) w gospodarstwach trzody chlewnej (do tej pory ten ostatni cel był tylko częściowo zrealizowany). Naszym ostatecznym celem było lepsze zrozumienie, jakie były te „ryzykowne” ruchy, aby skupić wysiłki rolników na ich zminimalizowaniu.

Co zrobiliśmy?

W badaniu brały udział gospodarstwa w cyklu zamkniętym z różnymi protokołami bioasekuracji, ale wszystkie miały punkty wspólne: problemy z PRRS w historii stada i chęć kontrolowania lub eliminacji tego patogenu. Wszystkie gospodarstwa były monitorowane przez okres jednego roku.

Ferma 1 posiadała 1500 loch i było to stado typu od prosięcia ssącego do dojrzałości ubojowej, bez prysznica i bez systemu filtrów; ferma 2 posiadała 4500 loch i utrzymywała prosięta do odsadzenia, z jednym pomieszczeniem do przetrzymywania prosiąt w krótkim okresie po odsadzeniu, z prysznicami i bez filtrów, a ferma 3 liczyła 4400 loch i prosięta do odsadzenia, z prysznicem i odfiltrowanym powietrzem, jednak z niewielką przestrzenią dla odchowalni. Dla wszystkich gospodarstw zainstalowano wewnętrzny system bezpieczeństwa biologicznego, usługi internetowe zostały zoptymalizowane, a czujniki zostały umieszczone w każdym pomieszczeniu (ryc. 1). Ustawiono czujniki do wykrywania urządzeń nawigacyjnych opartych na Bluetooth, które były indywidualnie dystrybuowane pracownikom gospodarstwa (ryc. 1). Dane dotyczące ruchu gromadzono przez jeden rok. Ruch został zdefiniowany, gdy pracownik spędził co najmniej dwie minuty w jednym pokoju po przejściu z innego pomieszczenia na farmie.

Ryc 1. Zainstalowany system. Na ścianie zainstalowano czytniki do monitorowania poszczególnych pomieszczeń (po lewej), a urządzenia nawigacyjne były noszone indywidualnie przez pracowników gospodarstwa (po prawej).

Ryc 1. Zainstalowany system. Na ścianie zainstalowano czytniki do monitorowania poszczególnych pomieszczeń (po lewej), a urządzenia nawigacyjne były noszone indywidualnie przez pracowników gospodarstwa (po prawej).

Co stwierdziliśmy?

 • Dla fermy 1 (mniejszej fermy utrzymującej prosięta ssące do dojrzałości ubojowej, bez prysznica i systemu filtracji):
  • wzrost liczby przemieszczeń od tuczników na porodówki ➔ zwiększenie śmiertelności przed odsadzeniem o 6.2% w następnym tygodniu ➔ zalecenie: osobna załoga dla tuczu
  • wzrost przemieszczeń między pomieszczeniami porodowymi ➔ spadek liczby prosiąt odsadzonych/ lochę o 1.5 prosię ➔ zalecenie: podnieść bioasekurację między pomieszczeniami porodowymi
 • Dla fermy 2 (duża ferma utrzymująca świnie do odsadzenia, z prysznicami, bez filtrów):
  • wzrost przemieszczeń między odchowalnią a porodówkami ➔ spadek prosiąt odsadzonych o 4.9 prosię/lochę w dwa tygodnie później ➔ zalecenie: zredukować ten typ przemieszczania się
 • Dla fermy 3 (duża ferma utrzymująca świnie do odsadzenia, z prysznicami i filtrami):
  • wzrost przemieszczania obejmujący pomieszczenia do zaopatrzenia ➔ spadek śmiertelności przed odsadzeniem i wzrost liczby świń odsadzonych na lochę ➔ wyniki te były mniej intuicyjne; ale przypuszczamy, że poprawa parametrów produkcji może dotyczyć opieki nad świniami, ponieważ oba ruchy dotyczą pomieszczeń zaopatrzenia.

Na koniec, korzystając z podzbioru danych (wstępna analiza), wykazaliśmy, że zaobserwowano wzrost śmiertelności przed odsadzeniem o około 3% przy wzroście „ryzykownych” ruchów w poprzednim tygodniu; a wzrost „ryzykownych” ruchów zwykle powodował spadek liczby prosiąt na miot o 0,37 (ryc. 2)

Wykres 2. Wykres pokazujący przybliżone powiązania między śmiertelnością przed odsadzeniem a liczbą ruchów „ryzykownych” (zdefiniowanych jako ruchy do / z doków załadunkowych i / lub odchowalni). Dane te były podzbiorem ~ 14 tygodni dla jednej fermy (farma 3).

Wykres 2. Wykres pokazujący przybliżone powiązania między śmiertelnością przed odsadzeniem a liczbą ruchów „ryzykownych” (zdefiniowanych jako ruchy do / z doków załadunkowych i / lub odchowalni). Dane te były podzbiorem ~ 14 tygodni dla jednej fermy (farma 3).

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags