David Solà-Oriol

David Solà-Oriol
13alexzhjluke3303Jose Casanovasanton_marusmonteiro 75

UAB. Hiszpania

 

Urodzony w roku 1977 w Vic (OSONA), Barcelona, ​​Hiszpania. Ukończył Agricultural Technical Engineering specjalizujące się w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w 2001 roku na Politechnice, Uniwersytecie w Vic. Następnie kontynuował studia z dziedziny Inżynierii Rolniczej, profil w produkcji zwierzęcej w Higher Technical School of Agrarian Engineering of Lleida, którą ukończył w roku 2003. W 2005 roku osiągnął tytuł magistra w produkcji zwierzęcej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Universitat Autónoma de Barcelona. Jednocześnie, od 2003 do 2007 roku pracował w IRTA w ramach projektu IRTA-Lucta UM gdzie badał kilka aspektów wpływających na przyswajalność pasz i preferencje świń wobec ich składu. Praca ta była podstawą jego tezy przedłożonej w celu uzyskania doktoratu w żywieniu zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Universitat Autónoma de Barcelona w 2008 roku.

Po ukończeniu doktoratu rozpoczął jako pracę badacz i dyrektor techniczny Servei de Nutrició d’Animals Monogastrics (SNAM) w UAB. Od 2009 roku do chwili obecnej pracuje jako badacz w zakresie żywienia (trzody chlewnej i drobiu) na Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNiBA), Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Faculty of Veterinary Medicine of Universitat Autònoma de Barcelona, ​​gdzie rozwija kilka projektów.

Zainteresowania naukowe: percepcja sensoryczna i ich rola w pobieraniu pokarmu  uwzględnieniem  interakcji między paszą, jelitami (jak efekty potrawienne) i mózgiem, stanu odżywienia, ograniczeniu substancji odżywczych i hormonów jelitowych i receptory smaku. Jego głównym obszarem badań jest odżywianie świń i kondycja karmiących macior i świń odsadzonych.

Metody badawcze / strategie: Preferencje pasz, proces trawienia i wchłaniania składników odżywczych, oraz hormony jelitowe.

 

zaktualizowane CV 25-wrz-2013

Artykuły