Steve Dritz

Steve Dritz
8iwasawa.toshiyujamesforestalexoscargb09_1Hubertserekaschinck

Kansas State University Swine Nutrition Team. USA

Prowadzę badania na fermach w celu poprawy produkcji świń i praktyk zarządzania żywieniem. Moje najnowsze projekty badawcze określają ilościowo wpływ środków przeciwdrobnoustrojowych na paszę w systemach produkcji trzody chlewnej multi-site, zbadałem alternatywy dla stosowania konwencjonalnych środków przeciwdrobnoustrojowych i opracowałem alternatywne przeciwdrobnoustrojowe systemy  w fazie poodsadzeniowej. Dodatkowym celem badań była ocena wpływu wieku odsadzenia prosiąt z biologicznego i ekonomicznego punktu widzenia na wielogałęziową produkcję trzody chlewnej. Skupiam się również na opracowywaniu praktycznych narzędzi opartych na arkuszach kalkulacyjnych, aby pomóc w ekonomicznej ocenie zmian w zarządzaniu produkcją trzody chlewnej. Jestem współautorem dwóch rozdziałów książkowych dotyczących żywienia wcześnie odsadzanych prosiąt oraz licznych artykułów naukowych dotyczących żywienia i produkcji trzody chlewnej. Dodatkowo, zapewniam porady żywieniowe dla różnych północno-amerykańskich hodowli trzody chlewnej i często prowadzę międzynarodowe seminaria szkoleniowe.

zaktualizowane CV 16-lut-2011

Artykuły