Tomasz Stadejek

Tomasz Stadejek
44ljubomirmaric19albanborisenkoirina1pancho_jfqmolenka.jozwiak

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Polska

www.3trzy3.pl

Prof. Tomasz Stadejek ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 1990 roku. W latach 1991- 2011 był pracownikiem Zakładu Chorób Świń w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. W 2012 roku objął stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

W 1996 roku uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych, a w 2002 doktora habilitowanego. W 2007 roku Prof. Stadejek został nominowany przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (O.I.E.) do pełnienia funkcji eksperta w zakresie PRRSV. Jest członkiem Grupy Badawczej Arteriwirusów w Międzynarodowym Komitecie Taksonomii Wirusów. Jest także posiadaczem dyplomu European College for Porcine Health Management, gdzie w latach 2009-2012 pełnił funkcję sekretarza. W jego głównym obszarze zainteresowań leżą diagnostyka, epidemiologia i kontrola chorób wirusowych świń. Obecne badania koncentrują się na ewolucji i różnorodności antygenowej genotypu europejskiego wirusa PRRS i jej wpływu na czułość i swoistość metod diagnostycznych służących zwalczaniu choroby.

zaktualizowane CV 07-paź-2013

Artykuły

Przypadki zaburzeń oddechowych i rozrodczych w polskiej fermie świń

26-maj-2014 (5 lat 1 miesięcy 27 dni temu)

Na podstawie obserwacji klinicznych i badania serologicznego podjęto decyzję o szczepieniu przeciw PRRSV, co stopniowo doprowadziło do poprawy stanu zdrowia na fermie. Kilka miesięcy później u tuczników, a następnie u warchlaków i loch, pojawił się kaszel.

Przypadki zaburzeń oddechowych i rozrodczych w polskiej fermie świń