Czytaj ten artykuł w:

Czas trwania kolonizacji jamy nosowej szczepami MRSA CC398 wśród uczestników konferencji weterynaryjnych i członków ich rodzin

Istnieje niewiele danych dotyczących transmisji i czasu trwania kolonizacji opornymi na metycylinę szczepów Staphylococcus aureus (MRSA), kompleksu klonalnego (CC) 398 wśród lekarzy weterynarii i członków ich rodzin.

środa 23 sierpień 2017 (11 miesięcy temu)

Zbadaliśmy długoterminową kolonizację bakteriami MRSA CC398 u uczestników konferencji weterynaryjnych w Niemczech w latach 2008/2009 i u ich członków gospodarstwa domowego. W badaniu podłużnym uwzględniono czterdzieści pięć osób początkowo MRSA CC398-dodatnich i 180-negatywnych uczestników konferencji. Osoby te i członkowie ich rodzin zostało przebadanych w celu oceny kolonizacji nosa w 2011, 2012 i 2014 roku.

Z 31 osób badanych w sposób ciągły, które początkowo były dodatnie dla MRSA CC398 tylko 8 (26%) było skolonizowanych MRSA CC398 we wszystkich 4 punktach czasowych, a 4 (13%) z nich miało za każdym razem zgodny typ spa. Wśród początkowo ujemnych uczestników MRSA CC398, 13 (7%) okazało się MRSA CC398 - dodatnich co najmniej raz w okresie obserwacji. Dane dotyczące członków gospodarstwa domowego przynajmniej w jednym punkcie czasowym były dostępne dla 185 gospodarstw domowych. Z tego w 21 (11%) gospodarstwach domowych co najmniej jeden lub więcej członków gospodarstwa domowego przynajmniej raz uzyskali pozytywny wyniku dla MRSA CC398. Odsetek członków gospodarstwa domowego jako MRSA CC398-pozytywnych był dwukrotnie wyższy (95% przedział ufności 4-37), gdy uczestnik konferencji był dodatni dla MRSA CC398 w latach 2008/2009. Związek ten pozostał silny, gdy wykluczono członków gospodarstwa domowego pracujących w branży weterynaryjnej lub hodowli zwierząt gospodarskich.

Podsumowując, te dane sugerują, że kolonizacja MRSA CC398 jest częściowo przejściowa i że członkowie rodziny osób z kolonizacją MRSA CC398 są narażeni na zwiększone ryzyko kolonizacji MRSA CC398.

Jan Walter, Werner Espelage, Cornelia Adlhoch, Christiane Cuny, Susanne Schink, Andreas Jansen, Wolfgang Witte, Tim Eckmanns, Julia Hermes. Persistence of nasal colonisation with methicillin resistant Staphylococcus aureus CC398 among participants of veterinary conferences and occurrence among their household members: A prospective cohort study, Germany 2008–2014. Veterinary Microbiology. Volume 200, February 2017, Pages 13–18

Streszczenia

Ochrona płodów przed zakażeniem PRRSV03-sty-2018 6 miesięcy 20 dni temu
Koszty PRRS na poziomie fermy28-cze-2017 1 lat 25 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags