Czytaj ten artykuł w:

Preferencje behawioralne loch związane z różnymi typami obiektów wzbogacających środowisko

Lochy wykazywały wyraźne preferencje dla typu wzbogacania, przy czym znacznie częściej wchodziły w interakcję z liną podczas badania.

środa 15 listopad 2017 (1 lat 11 miesięcy 3 dni temu)
polubienia

Zwiększone obawy społeczne dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich powodują, że zarówno inicjatywy ustawodawcze, jak i siły rynkowe zmieniają sposób utrzymania loch i zarządzania nimi. W toku badań oceniono zastosowanie i preferencje dla produktów wzbogacających środowisko na 5600 komercyjnie utrzymywanych lochach we wschodnim rejonie USA. Ciężarne lochy utrzymywano w grupach przedimplantacyjnych (implantacja embrionów) złożonych z około 75 macior na kojec i karmionych przez pojedyncze stanowisko do elektronicznego karmienia loch. Każdy kojec był zaopatrzony w jeden z trzech obiektów wzbogacania (OBJ): wiszącą linę, wiszące gumowe pręty i stojący drewniany blok. Dane behawioralne zebrano z 18 kojców w trakcie tego badania w dniach 1, 3, 5 i 14 (DZIEŃ), w którym lochy były w kojcu, i w określonych porach każdego dnia (CZAS). W przypadku aktywności w ciągu dnia dane zbierano na miejscu w trzech blokach 2-godzinnych między 08.00 i 10.00, 11.00-13.00 i 14.00-16.00 dla każdego kojca, a dla danych nocnych zebrano w dniu 1 w trzech blokach 1-godzinnych między 22.00 a 23.00 , 00.00-01.00 i 02.00-03.00. Rejestrowane zachowania obejmowały długość trwania interakcji zwierząt z przedmiotem, proporcję zwierząt w kojcu, które wchodziły w interakcję z przedmiotem, oraz postawę (leżenie / stanie) każdego zwierzęcia w kojcu. Oceny uszkodzeń dokonano przed mieszaniem i dwa tygodnie po mieszaniu zwierząt jako wskaźnik agresji społecznej.

Mediana odsetka czasu obserwacji loch mających styczność z liną (62,4%) była istotnie większa niż (P <0,01), niż mediana obserwowana w kojcach z gumowym prętem (31,5%) i znacznie większa niż (P <0,01) mediana w kojcach z blokiem drewnianym (24,3%). Analiza ANOVA wskazała na istotną interakcję pomiędzy OBJ i DZIEŃ (P <0,01) i OBJ oraz CZAS (P <0,01) w stosunku do czasu obserwacji, w którym lochy miały kontakt z obiektami wzbogacania. Analizy post-hoc z zastosowaniem korekcji Bonferroniego wykazały, że w każdym dniu obserwacji i czasie, odsetek czasu obserwacji, w którym lochy stykały się ze wzbogaceniem, był znacząco większy (P <0,01) w kojcach z liną niż w kojcach z gumowym prętem lub drewnem.

Wyniki te wskazują, że lochy mogą wykazywać wyraźne preferencje dla typu wzbogacania, przy czym lochy wchodziły w interakcję z liną znacznie częściej, w każdej godzinie w trakcie badania. Jednakże nie było znaczących różnic w nasileniu uszkodzeń lub zachowaniu loch pomiędzy trzema rodzajami wzbogacania, co sugeruje, że powszechne wzorce zachowań, w tym ustanowienie hierarchii społecznej, miały pierwszeństwo przed interakcją z obiektami wzbogacającymi otoczenie. Potrzebne są dodatkowe badania, aby zrozumieć, w jaki sposób można wykorzystać preferencje dla obiektów wzbogacania, aby potencjalnie wpłynąć na produktywność i dobrostan.

Kristina M.Horback, Meghann K.Pierdon, Thomas D.Parsons. Behavioral preference for different enrichment objects in a commercial sow herd. Applied Animal Behaviour Science. Volume 184, November 2016, Pages 7-15. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2016.09.002

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags