Czytaj ten artykuł w:

Nareszcie możemy przewidzieć wydajność lochy od jej pierwszego oproszenia

Możemy przewidzieć wydajność lochy na podstawie liczby żywych prosiąt urodzonych w pierwszym oproszeniu. Ponadto najlepsze lochy osiągają lepsze wyniki niż pozostałe.

Zgodnie z najnowszymi artykułami na temat analizy danych jako podstawowego narzędzia do poprawy produkcji, przedstawiamy wyniki niedawno opublikowanych badań, które przewidują wydajność loch w oparciu o wyniki uzyskane w ich pierwszym oproszeniu (Ilida, Pineiro i Koketsu, 2015 ).

Badanie opiera się na łącznej liczbie 719 939 kryć 476,816 porodach i 10 373 dokumentacjach życia loch hodowanych w 125 gospodarstwach w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech, które rozpoczęły życie produkcyjne w swoich gospodarstwach w latach 2008-2010. Warto zauważyć, że warunki badania, w tym gospodarstwa o różnej genetyce, wielkości, stanie zdrowia, strukturze i zarządzaniu, umożliwią ekstrapolację wyników na wszystkie warunki hodowli.

Badanie ocenia kilka efektów, takich jak przewidywanie przyszłej produkcji loch na podstawie wyników pierwszego oproszenia lub związek między optymalnym wiekiem przy pierwszym kryciu a porą roku, co było podejrzewane przez wszystkich profesjonalistów, ale nigdy nie było precyzyjnie określone. Jednak najbardziej innowacyjnym wynikiem badania jest charakterystyka istniejącej elitarnej subpopulacji w gospodarstwach złożonych z tych loch - znanych jako super-lochy - które zawsze będą miały lepsze wyniki, niż ich rówieśniczki.

Spośród różnych zmiennych, na których opiera się badanie, najbardziej decydującym wyjaśnieniem późniejszych wyników lochy okazała się liczba prosiąt żywo urodzonych (PBA) przy pierwszym oproszeniu. Określono cztery kategorie w tym zakresie.

Grupy w zależ. od
PBA przy 1 porodzie
7 PBA i mniej od 8 do 11 PBA od 12 do 14 PBA 15 PBA i więcej

Wykres 1 pokazuje uzyskane wyniki. Widać, że różnica między grupami utrzymuje się przez całe życie produkcyjne lochy, przy czym grupa fioletowa (15 PBA lub więcej) jest zawsze średnio najbardziej produktywna pod tym względem.

Wydajność życiowa lochy na podstawie liczby PBA przy pierwszym oproszeniu

Wydajność życiowa lochy na podstawie liczby PBA przy pierwszym oproszeniu

Wykres 1. Wydajność życiowa lochy na podstawie liczby PBA przy pierwszym oproszeniu

Ale... czy wydajność tych loch będzie lepsza także w innych aspektach?

Patrząc na Współczynnik porodów (FR) w tych grupach, wyniki wskazują, że lochy z 15 lub więcej PBA podczas pierwszego oproszenia mają jednocześnie wyższe wskaźniki oproszenia, zwłaszcza do porodu 4 (ryc. 2.)

Współczynnik porodów w całym życiu loch w oparciu o liczbę PBA przy pierwszym oproszeniu

Współczynnik porodów w całym życiu loch w oparciu o liczbę PBA przy pierwszym oproszeniu

Wykres 2.Współczynnik porodów w całym życiu loch w oparciu o liczbę PBA przy pierwszym oproszeniu

Zauważyliśmy również, że lochy w grupie szarej (7 PBA i mniej) mają wyższy współczynnik brakowania w gospodarstwie, co jest logiczne, ponieważ lochy o niższym wskaźniku oproszenia i płodności są zwykle usuwane wcześniej. Jest to sytuacja przeciwna niż u loch z fioletowej grupy (15 PBA lub więcej), które dzięki utrzymaniu tego wysokiego FR, osiągają wysoki wskaźnik długowieczności na farmie, więcej niż zwrot inwestycji, którą ma dzięki nim hodowca.

Analizując wyniki prosiąt odsadzonych od maciory w oparciu o liczbę PBA przy pierwszym oproszeniu (Wykres. 3), nie widzimy różnic między grupami, tj. lochy z wyższą liczbą PBA nie odsadzają więcej prosiąt przez resztę ich życia produkcyjnego, najprawdopodobniej ze względu na prawidłową opiekę związaną z przenoszeniem prosiąt między miotami na porodówkach.

Odsadzone prosięta podczas życia lochy w oparciu o PBA przy pierwszym oproszeniu

Odsadzone prosięta podczas życia lochy w oparciu o PBA przy pierwszym oproszeniu

Wykres 3. Odsadzone prosięta podczas życia lochy w oparciu o PBA przy pierwszym oproszeniu

Oceniliśmy również okres od odsadzenia do krycia na podstawie PBA podczas pierwszego oproszenia, a wyniki pokazują, że nie ma różnic, tj. najbardziej płodne lochy nie wracają do rui lepiej niż pozostałe, co jest zgodne z faktem, że nie ma różnic między odsadzonymi prosiętami, jak wyjaśniono powyżej (Wykres 4).

Czas od odsadzenia do rui w oparciu o liczbę PBA przy pierwszym oproszeniu

Czas od odsadzenia do rui w oparciu o liczbę PBA przy pierwszym oproszeniu

Wykres 4. Czas od odsadzenia do rui w oparciu o liczbę PBA przy pierwszym oproszeniu

Podsumowanie powyższego prowadzi nas do zauważenia różnic produkcyjnych, biorąc pod uwagę całe życie macior w oparciu o liczbę PBA przy pierwszym oproszeniu.

Prosięta wyprodukowane podczas życia lochy w oparciu o liczbę PBA przy pierwszym oproszeniu

Prosięta wyprodukowane podczas życia lochy w oparciu o liczbę PBA przy pierwszym oproszeniu

Wykres 5. Prosięta wyprodukowane podczas życia lochy w oparciu o liczbę PBA przy pierwszym oproszeniu

Krótko mówiąc, możemy powiedzieć, że wydajność loch można przewidzieć na podstawie liczby PBA przy pierwszym oproszeniu, i że najlepsze lochy są zawsze lepsze od pozostałych. Wyniki tego badania skłoniły nas również do ponownego rozważenia brakowania loch, unikając priorytetyzacji eliminacji z powodu złego odsadzenia lub długich przerw między okresami odsadzenia, ponieważ nie będą miały znaczącego wpływu na ich późniejsze wyniki.

pokrewne artykuły

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags