Czytaj ten artykuł w:

Użytkownicy 3trzy3 są optymistyczni co do maksymalnych cen świń w 2019r.

Zdecydowana większość krajów oczekuje maksymalnych cen znacznie wyższych, niż te odnotowane w ciągu ostatnich trzech lat.

piątek 12 lipiec 2019 (2 miesięcy 7 dni temu)
polubienia

Na początku roku, w związku ze znacznym spadkiem pogłowia świń w Chinach w związku z poważnymi problemami spowodowanymi afrykańskim pomorem świń, spodziewano się silnego wzrostu importu wieprzowiny w celu zaspokojenia konsumpcji w Chinach. Spowodowałoby to istotny wzrost cen na całym świecie.


W obliczu tej sytuacji postanowiliśmy przeprowadzić ankietę wśród użytkowników 333, aby uzyskać obiektywną ocenę perspektyw sektora. Zadaliśmy pytanie: Jak myślisz, jaka będzie maksymalna cena świń w 2019 roku w Twoim kraju? W okresie od 21 maja do 21 czerwca ankietowano 976 użytkowników z 71 krajów.

Użytkownicy 333 oczekują znacznie wyższych cen w porównaniu do ostatnich lat

Oczekiwania użytkowników 333, którzy wzięli udział w ankiecie, są wyraźnie optymistyczne, jak widać na Wykresie 1. Dla każdego kraju zakres zebranych odpowiedzi jest pokazany dla oczekiwanej maksymalnej ceny, wraz z cenami minimalnymi, maksymalnymi, medianami, cenami odnotowanymi. Mediana jest wartością środkową, rozgraniczającą połowę liczby odpowiedzi na lewo i prawo. W celach porównawczych podaliśmy także maksymalne ceny za ostatni rok (2018) i za ostatnie 3 lata (2016–2018), zgodnie z systemem cen 3trzy3.

Wykres 1. Ankieta 333 na temat maksymalnej ceny świń w 2019 r. przeprowadzonej między 21 maja a 21 czerwca b.r. Podany jest zakres i mediana odpowiedzi uzyskanych według kraju i maksymalne ceny odnotowane w 2018 r. i za ostatnie trzy lata. W nawiasach podano liczbę analizowanych danych.
Wykres 1. Ankieta 333 na temat maksymalnej ceny świń w 2019 r. przeprowadzonej między 21 maja a 21 czerwca b.r. Podany jest zakres i mediana odpowiedzi uzyskanych według kraju i maksymalne ceny odnotowane w 2018 r. i za ostatnie trzy lata. W nawiasach podano liczbę analizowanych danych.

Ideą reprezentowania 18 krajów w wynikach było uzyskanie możliwie najszerszej wizji globalnych oczekiwań. W każdym przypadku wyświetlana jest liczba odpowiedzi, dzięki czemu czytelnik może przypisać odpowiednią wagę każdemu z uzyskanych wyników.

W ogromnej większości krajów mediana odpowiedzi jest większa niż maksymalna cena w 2018 r., a nawet większa niż maksymalna cena odnotowana w ciągu ostatnich trzech lat, z wyjątkiem Włoch, Rosji i Kolumbii. Dane te wskazują, że uczestnicy sondażu spodziewają się znacznie wyższych cen niż te obserwowane w ostatnich latach. Dodatkowo, w kilku przypadkach mediana jest większa niż historyczne maksima, tak jest w przypadku Niemiec, gdzie mediana wartości 1,95 € / kg masy tuszy przekracza historyczne maksimum 1,93 € / kg zaobserwowane we wrześniu 2012 i sierpniu 2013 r. Ponadto dystrybucja odpowiedzi w ponad połowie analizowanych krajów idzie w kierunku wysokich wartości spowodowanych dużym wkładem bardziej optymistycznych opinii. W rzeczywistości dla niektórych krajów (Hiszpania, Niemcy, Polska, Brazylia i Argentyna) prawie cały podany zakres wartości jest większy niż maksymalne ceny od 2016 roku.

Poziom rozproszenia jest bardzo zmienny. Z jednej strony znajdujemy kraje o szczególnie szerokim zakresie, które mogą odzwierciedlać większą zmienność między opiniami, podczas gdy niektóre, np. kraje azjatyckie, których szeroki zakres może wynikać z małej ilości danych lub pewnych czynników krajowych, takich jak nadmierne upraszczanie sytuacji w Chinach, gdy rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona.

Dystrybucja wyników dla Polski pokazana jest na Wykresie 2.

Wykres 2. Ankieta 333 na temat maksymalnych cen świń w 2019 - Polska. Uszeregowany odsetek odpowiedzi dla maksymalnych cen (PLN/kg tuszy).

Wykres 2. Ankieta 333 na temat maksymalnych cen świń w 2019 - Polska. Uszeregowany odsetek odpowiedzi dla maksymalnych cen (PLN/kg tuszy).

Gdzie jesteśmy?

Teraz wchodzimy w lipiec, czas, w którym ze względu na sezon ceny na półkuli północnej powinny być zbliżone do letnich szczytów. W różnych krajach odnotowano silny wzrost cen w okolicach marca, który pojawił się z pewnym oczekiwaniem na zwykły wzrost sezonowy, a następnie w niektórych przypadkach nastąpiła stabilizacja, jak w Niemczech, Hiszpanii lub Polsce (Wykres 3) lub spadek w innych, np. w EEUU (Wykres 4). Czy osiągnięto już maksimum na dany rok lub, czy ma on jeszcze nadejść?

Wykres 3. Zmiany cen świń w Polsce od 2009 r., w kolorze niebieskim. Pogubiona linia reprezentuje ceny z 2019 r. Czerwona linia pokazuje wartość mediany cen, jaką zaznaczali ankietowani dla najwyższych spodziewanych cen w 2019 r.

Wykres 3. Zmiany cen świń w Polsce od 2009 r., w kolorze niebieskim. Pogubiona linia reprezentuje ceny z 2019 r. Czerwona linia pokazuje wartość mediany cen, jaką zaznaczali ankietowani dla najwyższych spodziewanych cen w 2019 r.

Wykres 4. Zmiany w cenach świń w USA od 2002 r. Pogrubiona linia pokazuje ceny w 2019 r. Czerwona linia jest medianą wartości podawanych przez ankietowanych w naszej ankiecie.
Wykres 4. Zmiany w cenach świń w USA od 2002 r. Pogrubiona linia pokazuje ceny w 2019 r. Czerwona linia jest medianą wartości podawanych przez ankietowanych w naszej ankiecie.

Informacje na temat innych krajów znajdziesz na systemie cen świń 3trzy3

Istnieje wiele zmiennych wpływających na ceny; niektóre z nich ujawniły się z czasem, podczas gdy inne pozostają nieznane. Na przykład potwierdzono, że w Chinach spożycie wieprzowiny spadło, co stwierdzono w niedawnym raporcie Rabobanku i jak już wcześniej zapowiedział DiPietre w kwietniu w swoim komentarzu „Entuzjazm związany z rynkiem chińskim: jedno jest pewne- Chińczycy będą jedli mniej wieprzowiny". Według raportu chińskiej służby celnej import wieprzowiny wzrósł, jednak wydaje się, że w ilościach niższych niż oczekiwano. Z drugiej strony w raporcie Służby Statystyki USDA odnotowano największe pogłowie świń przeznaczonych na tucz w lipcu w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy badanie pogłowia w grudniu 2018 r. w Unii Europejskiej wykazało 3% spadek stad hodowlanych. Niestety afrykański pomór świń rozprzestrzenił się na kolejne kraje w Azji, a w Europie pozostaje aktywny w prawie wszystkich dotkniętych chorobą krajach. Musimy jeszcze zobaczyć, jak potoczą się pewne konflikty handlowe, które zostały zapoczątkowane przed miesiącami, takie jak przedłużenie rosyjskiego embarga, sytuacja między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, czy nagłe wydarzenia, takie jak zawieszenie importu do Chin z Kanady.

Do zobaczenia w grudniu

Teraz czas na przetrwanie drugiej połowy roku, po której będziemy znać maksymalne ceny.

W grudniu, z danymi w ręku, będzie można porównać nasze oczekiwania z rzeczywistością cen maksymalnych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom ankiety za Twój wkład!

333 editorial staff

pokrewne artykuły

Artykuły

Kłopoty depczą nam po piętach26-lip-2019 1 miesięcy 24 dni temu
Wszyscy jesteśmy Chinami03-cze-2019 3 miesięcy 16 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags