Czytaj ten artykuł w:

Wskaźnik porodów to nie wszystko w wydajności ciąży

Udany poród

Udany poród

Który wskaźnik najlepiej odzwierciedla wyniki - wskaźnik porodów czy dni nieprodukcyjnych?

Jednym z najczęściej stosowanych parametrów do oceny wydajności w okresie rozrodczym stada hodowlanego jest wskaźnik porodów, zdefiniowany jako % pokrytych samic, u których doszło do porodu. Dlatego zwykle przyjmuje się, że gospodarstwo ze wskaźnikiem porodów 85% ma wyższą efektywność w ciąży niż gospodarstwo ze wskaźnikiem 80%. Jeśli jednak przeanalizujemy schemat produkcyjności (ryc. 1), które pokazuje i odnosi się do różnych parametrów, które wpływają na prosięta odsadzone/ pokrytą samicę / rok, widzimy, że odsetek porodów ma pomniejszy wpływ.

Wykres 1. Schemat produkcyjności porównujący dwa okresy prosięta odsadzone/ kryta locha/ rok.

Wykres 1. Schemat produkcyjności porównujący dwa okresy prosięta odsadzone/ kryta locha/ rok.

W przypadku tego rodzaju schematu, im niżej parametr znajduje się na schemacie, tym mniejszy wpływ ma on na parametr ogólny. Dlatego wskaźnik porodów mówi mniej o wydajności ciąży niż w przypadku dni nieprodukcyjnych. Rozważmy taki przypadek: dwie farmy ze wskaźnikami porodów wynoszącymi 80% (farma A) i 85% (farma B). Gdyby inne parametry, takie jak okres od odsadzenia do pierwszego krycia, długość laktacji lub parametry porodowe, były równe w obu przypadkach, stwierdzilibyśmy, że gospodarstwo B jest bardziej wydajne niż gospodarstwo A. Jednak jeśli przeanalizujemy straty w ciąży w obu gospodarstwach:

Tabela 1-Straty w ciąży

Regularne powtórki Nieregularne powtórki Ronienia
Ferma A 15% 5% 0%
Ferma B 5% 5% 5%

Farma B ma mniej niepowodzeń reprodukcyjnych, ale później w cyklu. Jeśli założymy, że średnia liczba dni nieprodukcyjnych (NPD) w obu gospodarstwach wynosi 21 (regularne powtórki), 35 (nieregularne powtórki) i 75 (ronienia), otrzymujemy:

Tabela 2.- Wyniki ferm.

Średnie NPD na każdą stratę ciąży NPD na 100 dni NPD na krycie Interwał opreszeń Porody / locha / rok Prosięta ods. / locha / rok
Ferma A 24.5 490 4.9 152.9 2.39 28.68
Ferma B 43.7 655.5 6.55 154.55 2.36 28.32

NPD = Dni nieprodukcyjne
Uwaga - obie fermy mają 28-dniowy okres laktacji, 5 dni między odsadzeniem a kryciem i 12 odsadzonych świń / lochę.

Mimo, że Farma B ma lepszy wskaźnik oproszeń, jest mniej wydajna. Jest to dość ekstremalny przypadek, ale dobrze ilustruje fakt, że wskaźnik porodów daje tylko częściowe informacje na temat wyników ciąż i jeśli tylko przeanalizujemy ten czynnik, może to prowadzić do błędnych wniosków. Jak omówiono powyżej i pokazano w przykładzie, dni nieprodukcyjne / lochę / rok są znacznie bardziej globalnym i niezawodnym parametrem do analizy wydajności. Jednak podczas gdy większość producentów zna wskaźnik porodów w swoim gospodarstwie, prawie żaden nie zna średniej liczby nieprodukcyjnych dni / lochę / roku w ich gospodarstwie. Jest tak prawdopodobnie dlatego, że ten drugi parametr jest trudny do obliczenia. Jednak obecne narzędzia komputerowe powinny umożliwiać nie tylko obliczenie tego parametru, ale także jego szczegółową analizę. Jako przykład przedstawiono raport z analizy dni nieproduktcyjnych.

Wykres 2. Analiza dni nieprodukcyjnych

Wykres 2. Analiza dni nieprodukcyjnych

Ten raport dzieli dni nieprodukcyjne na 8 kategorii, zgodnie z klasyfikacją zdefiniowaną przez dr Koketsu (2005), i porównuje dane gospodarstwa lub grupy gospodarstw z określonymi celami na podstawie średnich z bazy danych PigCHAMP Pro Europa, SL. Ten raport pokazuje bardziej szczegółowo, na których punktach powinnismy się skupiać w celu poprawy wydajności ciąży, a także te obszary, w których dobrze sobie radzimy.

W tym artykule zauważyliśmy znaczenie obliczenia dni nieprodukcyjnych, a w kolejnym artykule zbadamy głębiej opcje analizy tego parametru.

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags