Kelley J. Donham

Kelley J. Donham
16 M.Viscarellimcrisol3tres3.compig333luismiguelmora7

University of Iowa. USA

Dr Donham uzyskał tytuł B.S w dziedzinie nauk premedycznych medycznych i M.S. w medycynie prewencyjnej i ochronie środowiska na uniwersytecie Iowa oraz doktor nauk weterynaryjnych z Iowa State University. Przez kilka lat praktykował medycynę weterynaryjną, po czym powrócił na uniwersytet w stanie Iowa jako członek wydziału w 1973 r. W 1984 r. uzyskał stopień profesora zwyczajnego.

Na University of Iowa Dr Donham ukończył studia doktoranckie i program certyfikacji w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w rolnictwie, pierwszy i jeden z niewielu programów nauczania w dziedzinie medycyny rolniczej. Program skupia się na szkoleniach specjalistycznych dla pracowników służby zdrowia i pracowników zajmujących się ochroną zdrowia w pracy w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy w społeczności rolniczej.

Badania przeprowadzone przez dr Donham koncentrowały się na problemach zdrowotnych związanych z pracą i środowiskiem związanym z intensywnym chowem zwierząt gospodarskich, prowadząc oryginalne badania w tej dziedzinie począwszy od 1974 roku. Ponadto w obszarze jego badań są choroby zakaźne osób pracujących ze zwierzętami, szczególnie choroby układu oddechowego, choroby zakaźne odzwierzęce oraz interwencyjne metodyprewencyjne. Opublikował ponad 150 artykułów, cztery książki i wiele rozdziałów w tych dziedzinach. Wraz ze współautorem, Andersem Thelinem ze Szwecji, był autorem pierwszej książki z dziedziny: Medycyna Rolnicza: Zdrowie zawodowe i środowiskowe dla zawodu medycznego (Blackwell, 2006). Nowsze wydanie tej książki zostało opublikowane jako Medicine Agricultutral: Rural Occupational Health, Safety and Prevention 0, Donham i Thelin, Wiley Blackwell, 2016.

zaktualizowane CV 23-sie-2017

Artykuły

Bezpieczeństwo pracy przy nawozie płynnym

23-sie-2017 (2 lat 4 miesięcy 28 dni temu)

Płynny nawóz pochodzenia odzwierzęcego, który jest przechowywany w głębokich zbiornikach w warunkach beztlenowych, zawiera siarkę używaną przez niektóre bakterie jako substytut tlenu. Końcowym produktem jest H2S, który jest toksyczny dla żywych tkanek ze względu na zatrzymywanie rekacji dostarczania energii w komórkach tkanki.

Bezpieczeństwo pracy przy nawozie płynnym