Rex Walters

Rex Walters
28raulrubiogonzaldovihighguifraarzateJohn Howardpietrone1981

CompanyLivestock Genetics Ltd. Wielka Brytania

Rex Walters jest wiodącym genetykiem trzody chlewnej.

Studiował Animal Science [ Nauki o zwierzętach] w Wye College (University of London), gdzie zdobył tytuł magistra w dziedzinie genetyki świń. Tam również ukończył doktorat w 1984 roku. Spędził czetry lata na prowadzeniu zajęć i badaniach naukowych, a następnie został mianowany Genetykiem Hodowlanym w międzynarodowej grupie Unilever Agribusiness Group. Później został Dyrektorem Technicznym jednej z międzynarodowych firm zajmujących się rozrodem świń. Przez ponad dziesięć lat pracował jako niezależny konsultant (Livestock Genetics Ltd.) w dziedzinie rozrodu i genetyki z klientami z Azji, Australii, Europy i Ameryki Południowej.

Rex jest doradcą wielu organizacji krajowych i międzynarodowych (m.in. British Pig Association). Został wyznaczony jako ekspert  w hodowli zwierząt i biotechnologii w Komisji Europejskiej w Brukseli.

Rex opublikował lub zaprezentował ponad 150 prac na temat genetyki i hodowli trzody chlewnej i jest regularnie zapraszany na międzynarodowe seminaria i konferencje. Jest szczególnie zainteresowany praktycznym wykorzystaniem genetyki i konserwacją genetyczną.

zaktualizowane CV 30-sty-2013

Artykuły

Growth and finisher pig traits are moderately heritable

Dziedziczenie

28-wrz-2015 (2 lat 9 miesięcy 18 dni temu)

Cechy o wysokiej lub umiarkowanej dziedziczności łatwo poprawić, poprzez testowanie i selekcję. Jednakże, dla cech o niskim dziedziczeniu ulepszenia wykonuje się z wykorzystaniem heterozji i BLUP.

Dziedziczenie
Genomika wkracza!

Genomika a zdrowie świń

16-gru-2013 (4 lat 7 miesięcy temu)

Jedną z największych zalet długoterminowych potencjałów selekcji genomowej jest możliwość określenia konkretnych genów lub regionów genomu mających znaczny wpływ na zdrowie świń, co może wspomagać selekcję zwierząt pod kątem odporności i/lub tolerancji na daną chorobę.

Genomika a zdrowie świń