artykuły na temat antybiotyk w Artykuły

Sekcje

Oporność na antybiotyki: rola produkcji zwierzęcej (2 z 2)

08-cze-2018 (1 lat 6 miesięcy 8 dni temu)

Dlaczego zagadnienie antybiotykooporności stało się tak ważne w ciągu ostatnich lat? Czy produkcja zwierzęca ma nie wpływ? Czy możliwe jest przekazanie oporności ze zwierząt na ludzi i odwrotnie? Czy mięso może nosić znamiona oporności, nawet jeśli nie zawiera pozostałości antybiotyków? Jakie jest prawdopodobieństwo przeniesienia oporności na ludzi? Czy jest możliwe, że stosowanie u zwierząt środków przeciwdrobnoustrojowych, które nie są stosowane w medycynie człowieka, może sprzyjać powstawaniu oporności na antybiotyki ludzkich patogenów i odwrotnie? W jaki sposób oporność może być ograniczona?

Oporność na antybiotyki: rola produkcji zwierzęcej

Oporność na antybiotyki: często zadawane pytania (1 z 2)

03-kwi-2018 (1 lat 8 miesięcy 13 dni temu)

Co to jest oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe? Czy może być przekazywana pomiędzy różnymi rodzajami bakterii? Czy te same bakterie mogą być odporne na różne antybiotyki? Czy geny oporności mogą być wszechobecne? Czy można zmierzyć oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe?

Oporność na antybiotyki: często zadawane pytania (1 z 2)

Tlenek cynku – zapobieganie biegunkom poodsadzeniowym– aktualny stan w UE

14-mar-2017 (2 lat 9 miesięcy 2 dni temu)

Komitet Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) w UE zalecił wycofanie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających tlenek cynku w grudniu 2016 r. Następnie CVMP postanowił przewartościować swoją opinię. Wkrótce oczekuje się na ostateczną decyzję ...

Tlenek cynku – zapobieganie biegunkom poodsadzeniowym– aktualny stan w