Czytaj ten artykuł w:

Praktyczne zastosowanie probiotyków w hodowli trzody chlewnej

Zwiększony pobór paszy przez lochy, ochrona przed biegunką prosiąt, poprawa jakości mięsa i wiele innych…

piątek 31 maj 2019 (2 miesięcy 19 dni temu)
polubienia

Probiotyki są stosowane na wszystkich etapach produkcji świń: stada loch, prosięta na odchowalni, warchlaki i tuczniki. Ogólnie rzecz biorąc, zastosowanie probiotyków ma na celu ustanowienie zdrowej mikroflory jelitowej, poprawę zdrowia, dobrego samopoczucia i produktywności zwierząt (Cho et al. 2011). Jeśli jednak chcemy być bardziej precyzyjni, praktyczne zastosowanie (lub wynik stosowania) probiotyków może być różny w zależności od sytuacji (patrz tabela 1). W tym artykule krótko opisano główne zastosowania probiotyków, których efekty zostały ocenione w różnych stadiach produkcyjnych świń.

Tabela 1. Główne zastosowania probiotyków w przemyśle trzody chlewnej. Na podstawie Barba-Vidal i in. Praktyczne aspekty stosowania probiotyków w produkcji trzody chlewnej: przegląd. Livestock Science 223 (2019) 84–96.

Lochy
 • Ograniczenie objawów klinicznych metritis i / lub choroby wymion
 • Zwiększenie spożycia paszy podczas ostatnich etapów ciąży lub laktacji
 • Poprawa kondycji ciała pod koniec laktacji
 • Zmniejszenie interwału od odsadzenia od rui dzięki stymulacji uwalniania energii
 • Poprawa jakości siary, jakości i ilości mleka
 • Redukcja patogenów jelitowych u macior i / lub prosiąt
 • Modulacja odporności miotu
 • Zwiększenie liczebności miotu
 • Zwiększenie tempa wzrostu prosiąt
 • Ograniczenie objawów klinicznych biegunki u prosiąt
 • Transfer probiotyków dla prosiąt
 • Modulacja reakcji na stres
Odchowalnia
 • Modulacja mikroflory jelitowej prosiąt
 • Ochrona przed bakteriami chorobotwórczymi, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi i biegunką
 • Wzmocnienie funkcji bariery jelitowej
 • Modulacja odporności
 • Poprawa strawności, zwiększony wzrost i współczynnik konwersji paszy
 • Poprawa parametrów produkcyjnych u prosiąt
 • Uzupełnianie docelowych składników odżywczych
Tuczniki
 • Poprawa jakości mięsa
 • Poprawa strawności
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia przez zmniejszenie NH3-N w kale
 • Redukcja subklinicznych patogennych zakażeń lub chorób odzwierzęcych
 • Zmniejszenie śmiertelności
 • Poprawa przyrostu masy ciała
 • Poprawa zdrowia jelit

Lochy i prosięta

Podawanie probiotyków lochom wykazało korzystne skutki, zarówno korzyści dla nich samych, jak i dla prosiąt. Suplementacja loch probiotykami może zwiększyć spożycie paszy podczas późnych etapów ciąży lub laktacji, poprawiając kondycję ciała pod koniec okresu laktacji (Bohmer i in. 2006). Ta sytuacja jest bardzo korzystna, ponieważ powoduje zmniejszenie konieczności mobilizacji energii w okresie laktacji. To z kolei może być przyczyną zmniejszenia odstępu między odsadzeniem a rują, który również odnotowano w przypadku stosowania probiotyków (Hayakawa i in. 2016). Korzyści związane z wydajnością rozrodczą odnotowano również w przypadku stosowania probiotyków u loch. Na przykład wzrost liczby prosiąt urodzonych (Apic et al. 2014) lub wyższe tempo wzrostu prosiąt przy większej masie ciała przy odsadzeniu (Alexopoulos i in. 2004). Ponadto zmniejszenie liczby patogenów jelitowych (Kritas i in. 2015), mniej wyrażonych objawów klinicznych ze strony macicy i / lub choroby wymion (Apic i in. 2014), wraz z mniejszą liczbą klinicznych objawów biegunki u prosiąt (Taras et al. 2006). Wreszcie, istnieje ciągłe badania ośrodków naukowych nad oceną zdolności transferu probiotyków od macior dla prosiąt w stadiach wczesnego życia (Scharek-Tedin i in. 2015).

Odchowalnia

Do dzisiaj okres odsadzenia i odchowu prosiąt jest najbardziej istotny w kwestii poprawy wyników odsadzenia prosiąt od lochy (de Lange i in. 2010). Odsadzone prosięta mają niską odporność na choroby, co czyni je podatnymi na reakcje stresowe i inwazję drobnoustrojów chorobotwórczych (Konstantinov i in., 2006). Może to być poważny problem, ponieważ ten okres uważa się za krytyczny pod względem wydajności, ponieważ parametry wydajności w pierwszym tygodniu po odsadzeniu mogą być skorelowane z późniejszymi wynikami tuczu aż do wagi rynkowej (Kats i in., 1992) .
Probiotyki mogą potencjalnie działać korzystnie na zwierzęta na kilka sposobów. Na przykład stwierdzono, że dodatek probiotyków w okresie po odsadzeniowym może zapobiec lub ograniczyć wystąpienie biegunek (Bhandari i in. 2008), przywrócić równowagę mikrobiologiczną po przejściowym zaburzeniu stosunku ilości korzystnych bakterii (Krause i in. 2010), chronić przed bakteriami chorobotwórczymi (Casey i in. 2007), wzmacniać funkcję bariery jelitowej (Guerra-Ordaz i in. 2014) i stymulować odporność (Lessard i in. 2009). W wyniku jednej lub kombinacji wcześniej wymienionych przyczyn doniesiono, że probiotyki poprawiają parametry produkcyjne prosiąt po odsadzeniu w wielu przypadkach (Ahmed i in. 2014, Bhandari i in. 2010).

Tuczniki

Głównym celem stosowania probiotyków w tej fazie byłoby zwiększenie wydajności. Opublikowana do tej pory literatura naukowa popiera ideę, że chociaż starsze świnie mają bardziej rozwiniętą odporność i zdolność do przeciwstawiania się zaburzeniom jelitowym, nadal istnieje margines, dla których probiotyków działanie skutkuje nasilaniem tempa wzrostu zwierząt; zwłaszcza we wczesnych fazach wzrostu lub przy dietach o dużym zagęszczeniu (Meng i in. 2010). Poprawa końcowej jakości mięsa i właściwości organoleptycznych może być także kolejnym celem dla probiotyków w tej fazie, ponieważ opisano probiotyki wpływające na kolor mięsa, marmurkowatość i ocenę jędrności (Černauskienė i in., 2011); oraz zmniejszenie ryzyka potencjalnie zoonotycznych infekcji, takich jak Salmonella spp. (Casey i in., 2007). Wreszcie, słabo zbadany, ale interesujący potencjał probiotyków polega na redukcji zanieczyszczeń środowiska z obornika zwierzęcego. Donoszono, że kilka probiotyków jest w stanie zmniejszyć potencjalne zanieczyszczenia z obornika, takie jak zawartość szkodliwego gazu kałowego (H2S) lub amoniaku (NH3), szczególnie u świń karmionych dietami o wysokiej gęstości składników odżywczych (Yan i Kim, 2013). Bezpośrednie mechanizmy tych efektów są nadal nieznane, chociaż prawdopodobnie bierze się pod uwagę mechanizmy pośrednie, takie jak poprawa wydajności paszy, zatrzymywanie składników odżywczych i modulacja mikroflory jelitowej.

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags