SWAP system in the sow-stall-free period. Courtesy of Christian Fink Hansen

Środki mające na celu zmniejszenie śmiertelności noworodków: zarządzanie, genetyka i utrzymanie loch karmiących

04-mar-2016 (3 lat 5 miesięcy 15 dni temu)

Śmiertelność noworodków zależy nie tylko od konstrukcji kojca porodowego, ale także od czynników genetycznych i zarządzania, jak również wielkości miotu, co jest szczególnie widoczne wraz ze wzrostem wykorzystania hiper-płodnych linii matecznych.

Środki mające na celu zmniejszenie śmiertelności noworodków

Autorzy

Dziedziczenie

28-wrz-2015 (3 lat 10 miesięcy 22 dni temu)

Cechy o wysokiej lub umiarkowanej dziedziczności łatwo poprawić, poprzez testowanie i selekcję. Jednakże, dla cech o niskim dziedziczeniu ulepszenia wykonuje się z wykorzystaniem heterozji i BLUP.

1
Dziedziczenie