Czytaj ten artykuł w:

Karmienie różnymi dawkami paszy loch w późnej ciąży: wpływ na wydajność rozrodczą i masę urodzeniową prosiąt

Poziomy dawki pokarmowej 1,8 i 2,2 kg / dzień w późnej ciąży nie skutkowały różnicami pod względem zdolności reprodukcyjnych i kondycji prosiąt.

czwartek 3 styczeń 2019 (20 dni temu)
1 polub

W ostatnich dziesięcioleciach uzyskano zwiększoną płodność, co spowodowało zmniejszenie indywidualnej masy urodzeniowej prosiąt. Dlatego w trakcie późnej ciąży oceniano kilka strategii żywieniowych pod kątem zdolności do poprawy masy urodzeniowej prosiąt. Celem niniejszych badań była ocena wpływu dwóch różnych poziomów karmienia (1,8 i 2,2 kg / d) podczas ostatniego trymestru ciąży na rozrodczość samic i masę urodzeniową prosiąt. W tym celu 421 samic (303 loch i 118 loszek) losowo przydzielono do jednego z 2 rodzajów przyjmowania paszy i karmiono je dietą opartą na mące kukurydziano-sojowej (3,25 Mcal ME na kg i 0,65% standaryzowaną strawną lizyną) od 90 dnia ciąży do oproszenia. Samice ważono w dniu 90 i w dniu 112 ciąży i po odsadzeniu. Urodzone żywe i martwo urodzone prosięta zostały zważone w ciągu 12 godzin od urodzenia. Pobór paszy podczas laktacji i wydajność miotu mierzono w losowo wybranej podpróbce 53 loch z każdego typu karmienia. Dane analizowano przy użyciu uogólnionych liniowych modeli mieszanych, biorąc pod uwagę samice jako jednostkę doświadczalną.

Od dnia 90 do dnia 112, samice karmione większą ilością paszy (2,2 kg / dzień) wykazywały większy przyrost masy ciała w porównaniu do samic karmionych 1,8 kg / d. Nie zaobserwowano jednak żadnych korelacji dotyczących masy urodzeniowej prosiąt i współczynnika zmienności wewnątrz miotu, zarówno u loszek, jak i u macior. Nie wykryto różnic w odsetku martwo urodzonych, zmumifikowanych płodów i odsetku prosiąt o wadze mniejszej niż 1 kg w momencie urodzenia między obydwoma grupami. Podczas laktacji lochy karmione 1,8 kg / d diety wykazywały większe spożycie paszy w porównaniu do samic karmionych 2,2 kg / d. Masa przy odsadzeniu, okres między odsadzeniem a rują, liczebność kolejnych miotów i częstotliwość brakowania nie były zależne od diety.

Podsumowując, zwiększenie spożycia paszy podczas ostatniego trymestru ciąży zwiększyło przyrost masy ciała samic, ale nie wykazało żadnego wpływu na masę urodzeniową prosiąt i zmniejszyło spożycie paszy w laktacji. Ponadto nie zaobserwowano żadnych korelacji z tempem wzrostu miotu lub na późniejszą wydajność reprodukcyjną u samic.

Mallmann, A. L., Betiolo, F. B., Camilloti, E., Mellagi, A. P. G., Ulguim, R. R., Wentz, I., Bernardi, M. L., Goncalves, M. A. D., Kummer, R., and Bortolozzo, F. P. Two different feeding levels during late gestation in gilts and sows under commercial conditions: impact on piglet birth weight and female reproductive performance. Journal of Animal Science 96.10 (2018): 4209-4219. https://doi.org/10.1093/jas/sky297

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags