Czytaj ten artykuł w:

Posłowie do Parlamentu Europejskiego ds. Handlu dają zielone światło przełomowej umowie handlowej UE-Japonia

Największy dwustronny kontrakt handlowy dla UE, wspierający otwarty, sprawiedliwy, oparty na regułach handel międzynarodowy.

czwartek 8 listopad 2018 (7 miesięcy 18 dni temu)
polubienia

Komisja Handlu Parlamentu Europejskiego wydała zalecenie, aby w poniedziałek zatwierdzić przełomową umowę handlową UE z Japonią.


Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią ostatecznie usunie prawie wszystkie cła na towary. Otwiera usługi, w tym handel elektroniczny, transport morski, usługi pocztowe, energię i telekomunikację. Tworzy również wspólne reguły dla handlu dwustronnego i wspólne standardy dla dwóch bloków handlowych.

Terminowy sygnał dla uczciwego, opartego na regułach handlu

Przewodniczący Komisji Handlu podkreślili, że porozumienie "stanowi terminowy sygnał wspierający otwarty, uczciwy, oparty na wartościach i oparty na regułach handel, jednocześnie promując wysokie standardy, w czasach poważnych wyzwań protekcjonistycznych dla porządku międzynarodowego".

Komisja pozytywnie wypowiedziała się na temat ambitnego poziomu liberalizacji taryf równolegle do ochrony wrażliwych sektorów, na przykład europejskiej produkcji samochodów, w której taryfy celne UE wygasają w ciągu siedmiu lat.

Pochwalił także Japonię za otwarcie rynków zamówień, w tym w 54 dużych miastach oraz w sektorze urządzeń kolejowych, umożliwiając dostawcom z UE konkurowanie na tym rynku. Innym sektorem, który oszacuje wartość wymiany handlowej posłów do PE, byłaby korzyść z rolnictwa i przemysłu spożywczego, zwłaszcza producentów wina, wieprzowiny i sera.

Komitet przyjmuje również z zadowoleniem wysoki poziom ochrony środowiska i pracy zapisany w porozumieniu, zobowiązanie do porozumienia paryskiego w sprawie zwalczania zmian klimatycznych i zachęca obie strony do zwalczania nielegalnego pozyskiwania drewna.

Szczegółowe informacje na temat najważniejszych osiągnięć umowy znajdują się w uzasadnieniu projektu zalecenia.

Zasady dotyczące pracy i środowiska

Członkowie Komisji Handlu podkreślili jednak, że Japonia musi ratyfikować wszystkie odpowiednie kodeksy pracy określone przez Międzynarodową Organizację Pracy. Dwa pozostałe kody, które nie zostały jeszcze ratyfikowane, dotyczą dyskryminacji i zniesienia pracy przymusowej. Wzywają również Komisję Europejską, by zastanowiła się, w jaki sposób lepiej egzekwować uzgodnione normy środowiskowe i standardy pracy w nadchodzącym przeglądzie rozdziału poświęconego zrównoważonemu rozwojowi.

Szybkie skorzystanie z umowy

Komitet wzywa również Komisję do utworzenia punktów kontaktowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które po raz pierwszy zajmują się rozdziałem w umowie handlowej UE, aby mogły szybko skorzystać z porozumienia. 78 procent firm eksportujących do Japonii to MŚP.

Uchwała została przyjęta 26 głosami za, 9 przeciw, 2 wstrzymały się. Zalecenie do wyrażenia zgody przyjęto 25 głosami za, 10 przeciw i 1 wstrzymującym się.

Kolejne kroki

Parlament Europejski, który musi wyrazić zgodę, aby umowa mogła wejść w życie, ma głosować na grudniowej sesji plenarnej. Jeśli umowa zostanie zatwierdzona w Parlamencie, może wejść w życie natychmiast po ratyfikacji przez japoński sejm.

poniedziałek 5 listopada 2018/ EP/ UE.
http://www.europarl.europa.eu

pokrewne artykuły

Wiadomości

Prognozy dotyczące światowych zbóż07-lis-2018 7 miesięcy 19 dni temu

Wiadomości od Ekonomia

Polska: dotacje na tworzenie grup producenckich13-lis-2018 7 miesięcy 13 dni temu
Prognozy dotyczące światowych zbóż07-lis-2018 7 miesięcy 19 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags

Najnowsze wiadomości z branży

Newsletter o trzodzie na Twoim mailu

nie prenumerujesz tej listy

21-cze-201914-cze-201907-cze-201931-maj-2019

zaloguj się do listy

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie