Czytaj ten artykuł w:

Analiza i modyfikacja tras pojazdów w celu poprawy bioasekuracji

Łatwa do przeprowadzenia analiza ruchu pojazdów może radykalnie zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego na fermie świń, zmniejszając potencjalne zagrożenia chorobowe.

Oprócz wprowadzenia zakażonej świni (tj. przeniesienia choroby za świni na świnię), wprowadzenie choroby przez zakażony sprzęt (tj. zakażenie krzyżowe) jest uważane za jedno z największych zagrożeń przeniesienia choroby na farmę. Pojazdy przewożące zwierzęta (tj. żywe i martwe), paszę, obsługujące ludzi itd., często muszą krążyć między obiektami dla świń. Bez wątpienia pojazdy to oczywiście największy, a czasem różnież najbrudniejszy sprzęt. Kiedy nie wykonuje się odkażania po zdarzeniach wysokiego ryzyka, takich jak: pomieszczenia dla świń o niskim statusie zdrowia, miejsc magazynowania martwych zwierząt i do i z zakładów uboju, ryzyko zakażenia chorobami fermy może znacznie wzrosnąć. Chociaż branża dokonuje znacznych inwestycji w lepsze systemy czyszczenia i dezynfekcji pojazdów (np. TADD lub suszenie wspomagane termicznie i odkażanie pojazdów transportujących zwierzęta), zapewnienie odpowiedniego stanu wszystkich pojazdów wjeżdżających na tereny naszych ferm może być trudne. Analiza i modyfikacja wzorców ruchu może mieć znaczący wpływ, minimalizując ryzyko przenoszenia chorób związanych z ruchem pojazdów.

Zdjęcie 1. Widok z lotu ptaka różnych budynków fermy.

Zdjęcie 1. Widok z lotu ptaka różnych budynków fermy.

W tym artykule dokonamy przeglądu z życia wziętych przykładów tego, jak jeden system produkcji świń w północno-wschodniej części Hiszpanii przeprowadził analizę ruchu pojazdów, która pomogła wprowadzić zmiany w ruchu drogowym i inne ulepszenia bezpieczeństwa biologicznego. Chronią one farmę przed wprowadzeniem nowych chorób. Zrozumienie tego procesu pomoże producentom i weterynarzom zidentyfikować i skoncentrować się na eliminacji obszarów o podwyższonym ryzyku lub bardzo precyzyjnym zarządzaniem każdego z takich miejsc. W tym artykule wykorzystujemy praktyczny przykład komercyjnego systemu farmy o cyklu zamkniętym, utrzymującym świnie od porodu aż do dojrzałości ubojowej, który znajduje się w jednym obiekcie (Zdjęcie 1). Świnie są przenoszone między trzema oddzielnymi etapami produkcji (tj. krycie do odsadzenia, odchowalnia i tucz). Obiekt wykorzystuje zarówno własne, jak i zewnętrzne pojazdy innych firm do przemieszczania zwierząt.

Zdjęcie 2. Rozmieszczenie faz produkcji według budynków i oryginalnych miejsc załadowań i rozładunków (czerwone wskaźniki)

Zdjęcie 2. Rozmieszczenie faz produkcji według budynków i oryginalnych miejsc załadowań i rozładunków (czerwone wskaźniki)

Podczas pierwszej wizyty w ramach oceny bezpieczeństwa biologicznego pojazdów przeanalizowaliśmy gospodarstwo za pomocą zdjęcia satelitarnego. Skoncentrowaliśmy naszą rozmowę na zrozumieniu następujących punktów:

1. Układ gospodarstwa (tj. etap produkcji każdego budynku; lokalizacje silosów paszowych; punkty wejścia zaopatrzenia; punkty wejścia / wyjścia personelu, punkty wejścia / wyjścia zwierząt) (zdjęcie 2; Można powiększać obrazy, klikając na nie);
2. Schematy przepływu pojazdów (tj. pojazdy pracowników / gości, zewnętrzne i wewnętrzne pojazdy rolnicze stron trzecich, wykorzystywane do przemieszczania zwierząt, dostawy pasz, innych pojazdów dostawczych, pojazdów serwisowych itp.). Na potrzeby tego artykułu ograniczymy naszą recenzję do pojazdów do przemieszczania zwierząt (zdjęcie 3);
3. Ładowanie i konstrukcja ramp przeładunkowych (z załadunkiem, wyładunkiem lub oba rodzaje ruchów w tej samej lokalizacji).

Zdjęcie 3. Aktualny schemat przepływu pojazdów do przemieszczania zwierząt. Wewnętrzna ciężarówka została przedstawiona na niebiesko, a zewnętrzna w kolorze fuksji. Żółty obszar to obszar ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego.

Zdjęcie 3. Aktualny schemat przepływu pojazdów do przemieszczania zwierząt. Wewnętrzna ciężarówka została przedstawiona na niebiesko, a zewnętrzna w kolorze fuksji. Żółty obszar to obszar ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego.

Jak pokazano na zdjęciu 1, szybko zauważyliśmy, że zewnętrzne i wewnętrzne pojazdy do poruszania się zwierząt miały nakładające się wzorce ruchu, a także korzystały z tych samych ramp załadunkowych. Obszary, które stanowią większe ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego między pojazdami zewnętrznymi i wewnętrznymi, są zaznaczone na żółto. Zazwyczaj z punktu widzenia bezpieczeństwa biologicznego powinniśmy rozważyć 2 rodzaje ramp załadunkowych. Ich użycie zależy od rodzaju transportowanych zwierząt i statusu czystości pojazdów. Można je podzielić na następujące kategorie:

  • Wewnętrzna rampa przeładunkowa: dedykowana do załadunku i rozładunku zwierząt (tj. poród do odsadzenia, odchowalnia do tuczu, wyprodukowane wewnętrznie loszki remontowe w miejscach adaptacji) lub przychodzące zwierzęta remontowe o wysokim statusie zdrowotnym (przenoszone do gospodarstwa), z którymi kontaktują się tylko wewnętrzne pojazdy rolnicze, które nie są używane poza gospodarstwem.
  • Zewnętrzna rampa przeładunkowa: umieszczona w innym miejscu niż wymieniona wyżej, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego ruchami wewnętrznymi. Dedykowany do rozładowywania zwierząt przeznaczonych do sprzedaży, z którymi kontaktują się wyłącznie zewnętrzne środki transportu.


Na podstawie analizy wzorców ruchu i zidentyfikowane obszary zanieczyszczenia krzyżowego między pojazdami a ludźmi zaprojektowano i zaproponowano producentowi nowe wzorce przepływu ruchu. Ponadto zasugerowano bardzo ważną aktualizację bezpieczeństwa biologicznego. Zbudowanie zestawu 4 nowych ramp przeładunkowych w celu wyraźnego oddzielenia wewnętrznych i zewnętrznych tras pojazdów (zdjęcia 4 i 5).

Zdjęcie 4. Konstrukcja nowych ramp załadunkowych i wyładunkowych umożliwiła oddzielenie tras ciężarówek zewnętrznych i wewnętrznych.
Zdjęcie 4. Konstrukcja nowych ramp załadunkowych i wyładunkowych umożliwiła oddzielenie tras ciężarówek zewnętrznych i wewnętrznych.

Zdjęcie 5. Platforma jednej z nowo powstałych ramp

Zdjęcie 5. Platforma jednej z nowo powstałych ramp

W przypadku tego gospodarstwa nie były wymagane żadne nowe drzwi i przejścia, aby utworzyć nowe rampy, co obniżyło koszty wdrożenia zaleceń. Rozwiązanie obejmowało zestaw platform (zdjęcie 4), które wykorzystywały bramy do kierowania przepływu świń do starej rampy (do użytku wewnętrznego) lub do nowych ramp (do użytku zewnętrznego). Platforma ta pomogła stworzyć przestrzenne oddzielenie tras transportu i skutecznie obniżyła ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.

Zdjęcie 6. Proponowane nowe rampy (zielone wskaźniki) i utworzenie dwóch platform (również w kolorze zielonym). IL: Wyposażenie wewnętrzne; EL: Wyposażenie zewnętrzne.
Zdjęcie 6. Proponowane nowe rampy (zielone wskaźniki) i utworzenie dwóch platform (również w kolorze zielonym). IL: Wyposażenie wewnętrzne; EL: Wyposażenie zewnętrzne.

Inne ważne zmiany, które zostały zalecone, obejmowały dodanie ogrodzenia i bram, które zapobiegałyby nieprawidłowemu korzystaniu z różnych dróg w obrębie i wokół farmy. Mimo że ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego zostało zmniejszone (zdjęcie 7), niektóre ogrodzenia nie mogły całkowicie ograniczyć ruchu między strefami czystą i brudną. Wreszcie, w wyniku nowego ogrodzenia farmy, niektóre silosy zostały przesunięte bliżej ogrodzenia, aby wozy paszowe nie dostały się do obwodu strefy gospodarstwa.

Zdjęcie 7. Proponowany układ modyfikacji obejmujący nowe wyposażenie (zielone wskaźniki). Obszar ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego ( na żółto) między ciężarówką wewnętrzną (niebieską) a ciężarówką zewnętrzną (fuksja) został zmniejszony do 2 małych obszarów ze względu na otwarcie / dostosowanie dróg i modyfikację ogrodzenia.

Zdjęcie 7. Proponowany układ modyfikacji obejmujący nowe wyposażenie (zielone wskaźniki). Obszar ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego ( na żółto) między ciężarówką wewnętrzną (niebieską) a ciężarówką zewnętrzną (fuksja) został zmniejszony do 2 małych obszarów ze względu na otwarcie / dostosowanie dróg i modyfikację ogrodzenia.

Jak wspomniano wcześniej w tym artykule, dokonano przeglądu analizy ruchu zwierząt i wykonania udoskonaleń w tym zakresie. Zakończono pełną analizę ruchu, a także wydano zalecenia dotyczące przemieszczania się personelu, zaopatrzenia i usług.

Artykuły

Inseminacja bez użycia rąk18-paź-2019 2 miesięcy 30 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?Kliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags