artykuły na temat środowisko

TagiSekcje
Po lewej: cynk w glebach uprawnych UE (Gemas 2014): Najwyższe poziomy cynku w glebie ( w górnych 20cm) na terenach uprawnych UE (źródło Reimann et al., 2014). Po prawej: stada loch w UE (Eurostat, 2014).

Tlenek cynku – zapobieganie biegunkom poodsadzeniowym– aktualny stan w UE

14-mar-2017 (1 lat 1 miesięcy 11 dni temu)

Komitet Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) w UE zalecił wycofanie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających tlenek cynku w grudniu 2016 r. Następnie CVMP postanowił przewartościować swoją opinię. Wkrótce oczekuje się na ostateczną decyzję ...

Tlenek cynku – zapobieganie biegunkom poodsadzeniowym– aktualny stan w