Choroby

Choroby wywoływane przez bakterie

AppPleuropneumonia jest chorobą o podłożu bakteryjnym, dającą objawy ze strony układu oddechowego. Produkcja toksyn może być przyczyną nagłych upadków, z krwotokami z jamy nosowej.

AktinobacillozaAktinobacilloza jest wywoływana przez układową bakterię, występującą na wielu fermach, które mają znaczne problemy zdrowotne, powodując zapalenia stawów, zapalenie płuc lub przebarwienia skóry u zwierząt w każdym wieku.

Bezmleczność poporodowaTen stan chorobowy związany jest z zapaleniem gruczoły mlekowego (mastitis) i zapaleniem dróg rodnych (metritis), co skutkuje niewielkim wydzielaniem mleka lub zmniejszenia jego produkcji (agalactia).

BordetellozaBordetella bronchiseptica to bakteria, która może powodować gorączkę lub zapalenie płuc u świń. Jeśli nie ma powikłań i nie współwystępuje toksyna produkowana przez Pasteurella multocida typu D, choroba ma niewielkie kliniczne lub ekonomiczne konsekwencje.

BotulizmToksyny wytwarzane przez Clostridium botulinum powodują postępujące porażenie wiotkie, ale świnie są bardzo odporne na toksyny.

BrucellozaBruceloza jest chorobą pochodzenia bakteryjnego, mającą negatywny wpływ na wydajność reprodukcyjną. Powoduje zapalenie jąder i ronienia. Jest to choroba odzwierzęca o istotnym znaczeniu.

Choroba GlässeraChoroba Glässera jest wywoływana przez bakterię Haemophilus parasuis, która może powodować wystąpienie uogólnionego zapalenia błon surowiczych i sporadyczne zapalenia stawów u prosiąt i tuczników.

Choroba obrzękowaChoroba obrzękowa pojawia się w okresie okołoodsadzeniowym i jest związana z zakażeniem E.coli K88 (F4) lub F18, produkującą silną toksynę naczyniową, powodującą nagłą śmierć, obrzęki i/lub objawy nerwowe.

Clostridium difficileChoroba wywołana przez Clostridium difficile charakteryzuje się biegunką u prosiąt w ciągu pierwszych kilku godzin od urodzenia.

Clostridium novyiChoroba wywołana przez Clostridium novyi charakteryzuje się obecnością zgorzeli i / lub zapaleniem tkanki łącznej z nagłą śmiercią.

Clostridium perfringensChoroby wywoływane przez Clostridium perfringens objawiają się jako przewlekłe lub ostre zapalenie jelit u prosiąt. W niektórych przypadkach u tuczników i dorosłych zwierząt można rozwinąć się zgorzel i zapalenie tkanki łącznej i zakończyć się śmiercią.

ColitisSpirochetoza jest zakażeniem obejmującym jelito grube, głównie u świń w wieku 6-14 tygodni. Cechuje się występowaniem biegunki bez obecności krwi i z małą ilością śluzu, bądź jego brakiem.

Dezynteria świńDezynteria świń jest wywoływany przez krętek zwany Brachyspira i powoduje ciężko zapalenie w obrębie jelita grubego, powodując krwistą i śluzową biegunkę.

Enzootyczne zapalenie płuc (EP)Głównym problemem związanym z infekcjami M. hyopneumoniae jest przewlekła choroba układu oddechowego. Ten patogen zwykle zwiększa nasilenie innych zakażeń, w tym grypy i PRRS.

IleitisChoroba może przybrać trzy różne postacie: adenopatię jelitową świń (PIA), nieprawidłową proliferację błony śluzowej jelit; nekrotyczne zapalenie jelit (NI), gdzie rozrastające się komórki jelita cienkiego giną i odrywają się, po czym dochodzi do zgrubienia ściany jelita cienkiego; a także ostre krwotoczne zapalenie- nadostry stan zapalny, który powoduje masywne krwawienie z jelit.

KampylobakteriozaZakażenie Campylobacter, chociaż zwykle ma charakter subkliniczny, dotyczy głównie wywoływania biegunki u prosiąt.

KolibakteriozaBiegunka wywołana przez E. coli dotyczy głównie prosiąt ssących, powodując wysoką śmiertelność.

LeptospirozaLeptospiroza to choroba wywoływana przez bakterie, która mają powinowactwo do nerek i dróg moczowych. Może również powodować problemy z reprodukcją.

ListeriozaListerioza jest rzadką ogólnoustrojową chorobą bakteryjną, która może powodować posocznicę u prosiąt, a także może powodować problemy z reprodukcją u macior.

Mycoplasma suisMycoplasma suis powoduje anemię i bezmleczność u świń. Dawniej choroba była nazywana Eperytrozoonozą.

Mykoplazmowe zapalenie stawówMycoplasma hyosynoviae i M. hyorhinis są obecne w większości gospodarstw i powodują zapalenie stawów u świń.

PasterellozaPasteurella multocida jest zwykle przyczyną wtórnego zapalenia płuc, po zakażeniu innym patogenem układu oddechowego (enzootyczne zapalenie płuc, PRRS, grypa)

RóżycaRóżyca jest bakteryjną chorobą ogólnoustrojową charakteryzującą się pojawieniem się na skórze romboidalnych zmian, a w formie przewlekłej zapaleniem stawów.

SalmonellozaSalmonelloza jest ważną chorobą bakteryjną u świń ze względu na zdolność do wywołania zatrucia pokarmowego u ludzi. Klinicznie salmonelloza objawia się jako biegunka, choroba ogólnoustrojowa lub zapalenie płuc.

TuberkulozaGruźlica świń jest dziś rzadkością, najczęściej będąc wynikiem zakażenia Mycobacterium avium. Powoduje powstawanie guzków w węzłach chłonnych okolicy szyi, co powoduje konfiskaty tusz w rzeźni.

TężecClostridium tetani produkuje toksyny, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy powodując nadwrażliwość, sztywność nóg i mięśni oraz ophistotonus.

Wysiękowe zapalenie naskórkaWywoływany jest przez bakterię Staphylococcus hyicus , która powoduje uszkodzenia skóry, z egzemą i wysiękowym zapaleniem naskórka u prosiąt ssących i odsadzonych.

WąglikWąglik u świń jest stosunkowo rzadki ale po zachorowaniu może powodować nagła śmierć. Może również przyjmować inne formy kliniczne, w zależności od lokalizacji infekcji: objawy ze strony gardła, jelitowe lub układowe. Podczas wykonywania sekcji w warunkach terenowych środowisko może zostać zanieczyszczone przez przetrwalniki. Wąglik jest chorobą odzwierzęcą.

Zakaźne zanikowe zapalenie nosa Zapalenie nosa obejmuje tkanki wewnątrz niego, co może prowadzić do ich atrofii.

Zakażenia paciorkowcoweStreptococcus suis jest najważniejszym paciorkowcem świń powodującym zapalenie płuc, posocznicę, zapalenie stawów i zapalenie mózgu, duże znaczenie ma jego potencjał zoonotyczny.

Zakażenie YersiniaZakażenia Yersinia z reguły przebiegają podklinicznie, jednak u prosiąt odsadzonych może wystąpić biegunka.

Choroby wywoływane przez wirusy

Choroba AujeszkyegoChoroba Aujeszkyego jest wywoływana przez wirus, który może przetrwać w formie latentnej i powodować objawy ze strony układu oddechowego, rozrodczego i nerwowego.

Choroba NipahWirus Nipah powoduje chorobę oddechową u świń i ma duży potencjał zoonotyczny.

Choroba cieszyńskaZazwyczaj Teschowirus nie powoduje objawów klinicznych, jednak bardzo wirulentne szczepy atakują układ nerwowy.

Choroba niebieskiego okaJest to choroba wirusowa powodująca wystąpienie objawów oddechowych, problemy rozrodcze i zmętnienie rogówki, która przybiera niebieski odcień.

Choroba pęcherzykowa świńChoroba pęcherzykowa świń nie występuje często, jednak jest istotna z powodu podobieństwa objawów klinicznych do pryszczycy.

Choroba wymiotna i wyniszczającaChoroba wymiona i wyniszczająca dotyczy świń w wieku poniżej 4 tygodni.

Cirkowiroza świńCirkowiroza świń jest wywoływana przez cirkowirus świń typu 2 (PCV2) i ma istotne znaczenie ekonomiczne. Klinicznie jest to choroba, która pogarsza stan zdrowia zwierząt między okresem odsadzenia do końca tuczu, co powoduje wzrost śmiertelności. Powoduje również zapalenie skóry i nefropatię przebiegającą z wysoką śmiertelnością.

DeltakoronawirusBiegunka wywołana przez deltakoronawirusem jest podobna do epidemicznej biegunki świń (PED), ale z bardzo niskim nasileniem.

Ebola Reston wirusEbola jest bardzo ważną infekcją u ludzi. Spośród pięciu gatunków wirusów Ebola wirus Ebola Reston nie infekuje ludzi, ale może infekować świnie.

EncephalomyocarditisInfekcja wywołana przez wirus zapalenia mózgu i rdzenia, obecny na całym świecie, zwykle nie ma znaczenia klinicznego, ale są przypadki zapalenia mięśnia sercowego z wysoką śmiertelnością lub problemami reprodukcyjnymi.

EnterowirusyEnterowirusy świń to wirusy namnażające w jelicie, choć ich znaczenie kliniczne jest wątpliwe.

Epidemiczna biegunka świńEpidemiczna biegunka świń wywoływana jest przez koronawirus, który prowadzi do wymiotów i biegunki, ze śmiertelnością sięgającą 100% wśród wrażliwych prosiąt w wieku poniżej 2 tygodnia życia.

GrypaGrypa jest chorobą układu oddechowego o dużym znaczeniu, ze względu na szybką transmisję i potencjał zoonotyczny.

Japońskie zapalenie mózguJapońskie zapalenie mózgu jest spowodowane wirusem występującym w Azji Południowej, przenoszonym przez komary i powoduje problemy reprodukcyjne.

Klasyczny pomór świńKlasyczny pomór świń jest jedną z najważniejszych chorób wirusowych świń. Jest to choroba systemowa i w większości krajów podlega obowiązkowi zgłaszania.

Ospa świńOspa świń jest chorobą pęcherzykową spowodowaną przez wirus i przenoszoną głównie przez wszy.

PRRSZespół rozrodczo- oddechowy świń (PRRS) jest infekcją wirusową z największym wpływem na rentowność hodowli w Ameryce Północnej i w wielu krajach Europy. Wirus powoduje problemy rozrodcze i atakuje układ oddechowy.

Pomór afrykański świńPomór afrykański świń jest jedną z najważniejszych chorób tego gatunku. Jest to choroba systemowa, podlegająca obowiązkowi zgłaszania w większości krajów.

PryszczycaPryszczyca jest jedną z najważniejszych chorób pęcherzykowych.

Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnejPęcherzykowe zapalenie jamy ustnej klinicznie jest nie do odróżnienia od pryszczycy ( foot-and-mouth disease, FMD), w związku z czym jest to choroba o istotnym znaczeniu.

Wirus Torque tenoU świń wirus Torque teno był początkowo łączony z poodsadzeniowym zespołem wyniszczającym związanym z cirkowirusem, ale obecnie jego znaczenie nie jest znane.

Wirus hepatitis typu EU świń zakażenie wątroby typu E ma nieznane znaczenie kliniczne, ale jest to bardzo ważna infekcja wirusowa u ludzi, bardziej widoczna w krajach trzeciego świata w Azji i Afryce.

Wirusowa biegunka bydłaChoroba wywołana przez dwa pestiwirusy z tej samej grupy, co wirus pomoru klasycznego świń. Wirusy te dotykają głównie bydła i owiec, ale mogą powodować także problemy rozrodcze u świń.

Wysypka pęcherzykowaWysypka pęcherzykowa klinicznie jest nie do odróżnienia od pryszczycy (foot-and-mouth disease, FMD), w związku z czym jest to choroba o istotnym znaczeniu.

WściekliznaWścieklizna jest chorobą wirusową, która może wystąpić u świń.

Zakaźne zapalenie żołądka i jelitZakaźne zapalenie żołądka i jelit jest bardzo ważną i wysoce zakaźną chorobą świń, z poważnym wpływem na rozród, gdzie biegunka może powodować 100% śmiertelności u prosiąt w wieku poniżej 2 tygodni.

Zakażenia parowirusem świńObjawy ze strony zakażenia parwowirusem mogą dotyczyć głównie miotów nie szczepionych loch pierworódek, a objawem jest między innymi pojawianie się zmumifikowanych prosiąt w miocie.

Zakażenie cytomegalowirusemZakażenie cytomegalowirusem jest powszechne, a jego konsekwencje są często nieznaczne; charakteryzuje się nieżytem nosa, powodującym kichanie.

Zakażenie koronawirusem świńZakażenie koronawirusem świń nie ma zazwyczaj znaczenia klinicznego, ale wydaje się, że w wyniku infekcji produkowane są przeciwciała, które chronią przed wirusowym zapaleniem żołądka i jelit.

Zakażenie rotawirusoweZakażenia rotawirusem klinicznie manifestują się biegunką u prosiąt w okresie laktacji lub w ciągu pierwszych 2 tygodni po odsadzeniu

Choroby wywoływane przez pasożyty

GlistnicaAscaris suum jest najważniejszym na świecie pasożytem jelitowym ze względu na ogromne straty ekonomiczne.

Hyostrongylus rubidusCzerwona glista żołądkowa może powodować zapalenie żołądka

KokcydiozaKokcydioza jest powodowana przez wewnątrzkomórkowe pierwotniaki powodujące głównie biegunkę u prosiąt.

KryptosporidiozaCryptosporidium są pasożytami podobnymi do innych pasożytów, kokcydii, i mogą również powodować biegunkę.

MetastrongylozaZapalenie płuc wywołane przez pasożyty Metastrongylus spp jest rozprzestrzenione na całym świecie, szczególnie u świń hodowanych na zewnątrz.

ToksoplasmozaZakażenie toksoplazmą jest zwykle subkliniczne ale ma duże znaczenie za względu na swój potencjał zoonotyczny.

TrichinellozaU świń zakażenie włośniem przebiega bezobjawowo, ale ma ogromne znaczenie zoonotyczne.

TrichuriozaTrichuris suis (włosogłówka świńska) jest posożytem bytującym w jelicie grubym, powodującym biegunki u tuczników.

WszawicaHaematopinus suis to wszy świń, które mogą powodować anemię i stanowią główny sposób transmisji ospy świń.

ŚwierzbŚwierzb jest chorobą skóry wywołaną przez pasożyta zewnętrznego, który charakteryzuje się uszkodzeniami skóry, które wpływają na wzrost świń.

Niedobory żywieniowe

Anemia na tle niedoboru żelazaPrzyczyny anemii są liczne, ale jej postać kliniczna jest szczególnie widoczna u prosiąt, powodując u nich bladość i wpływając ujemnie na ich wzrost.

Choroba morwowego sercaNiedobór witaminy E lub selenu pojawia się nagle, u świeżo odsadzonych prosiąt.

Niedobory biotynyNiedobór biotyny występuje rzadko, ale może być widoczny w postaci pogorszenia kondycji skóry lub kulawizn, z wypadaniem sierści i / lub pęknięciami racic.

Osteoporoza, krzywica, niedobory wit. DOsteoporoza charakteryzuje się brakiem wapnia, fosforu lub witaminy D, która powoduje osłabienie kości ze skłonnością do złamań.

Toksykozy

AflatoksykozaAflatoksyny są mikotoksynami produkowanymi w okresach suszy i mają ogromne znaczenie, ponieważ są rakotwórcze, powodują zmniejszenie syntezy białek, które wpływają na wzrost świń i osłabiają ich układ odpornościowy.

ErgotyzmToksyny wytwarzane przez sporysz, w małych ilościach zmniejszają przyrosty. Jeśli występują w znacznych ilościach, powodują gangrenę i martwicę końcówek ogona i uszu.

Intoksykacja fumonizynąFumonizyna jest bardzo silną mikotoksyną, która powoduje obrzęk płuc o wysokiej śmiertelności.

Intoksykacja zearalenonemJest to toksyna estrogenowa, występująca w kukurydzy i jest produkowana przez Fusarium graminearum, który wymaga wysokiego poziomu wilgoci w celu rozmnażania i produkcji toksyny.

WomitoksykozaWomitoksyna jest mikotoksyną powodującą zwracanie pokarmu, co skutkuje obniżeniem przyrostów świń.

Zatrucie soląZatrucie solą może się zdarzać często i jest związane z brakiem dostępu do wody. W przebiegu zatrucia obserwuje się objawy se strony centralnego układu nerwowego.

Inne

Atrezja obytuAtrezja odbytu jest wrodzonym stanem, w którym prosięta rodzą się bez zewnętrznego otworu odbytnicy. U tych świń brzuch zwiększa swój rozmiar wraz z wiekiem. Stan ten jest trudny do skutecznego wyleczenia i dlatego takie prosięta muszą zostać poddane eutanazji.

Drżączka wrodzonaSporadyczna choroba, w której obserwuje się drżenie u nowonarodzonych prosiąt. Pojawiają się od urodzenia, a wraz z wiekiem zmniejszają się.

Epitheliogenesis imperfectaWrodzony stan, w którym rodzi się prosię pozbawione niektórych obszarów skóry. Jest to rzadkie spotkanie.

Krwotoczny zespół jelitowyPrzyczyna krwotocznego zespołu jelitowego nie jest znana, ale jej skutkiem jest nagła śmierć.

OdmrożeniaWynikiem tego jest martwica skóry i powierzchownych tkanek, na skutek niskich temperatur.

Oparzenia słoneczneOparzenia słoneczne występują najczęściej u świń białych, utrzymywanych z dostępem do wybiegu.

OsteochondrozaOsteochondroza jest niezakaźnym schorzeniem, powodującym kulawizny u zwierząt szybko rosnących.

Plamica małopłytkowaPlamica małopłytkowa jest rzadką chorobą obserwowaną u prosiąt w wieku 7-21 dni, cechującą się zaburzeniami krzepliwości krwi.

PodgryzanieWzajemne podgryzanie u warchlaków i tuczników może występować w wielu fermach, powodując straty gospodarskie i naruszając dobrostan zwierząt.

PrzepuklinyWśród wielu wad wrodzonych najczęstsze są przepukliny pępkowe lub pachwinowe. Są uważane za wady rozwojowe i mają bardzo niską odziedziczalność.

Rozkroczność prosiątJest to stan, w którym prosięta noworodki nie są w stanie utrzymać kończyn tylnych w prawidłowej pozycji i są one ułożone w pozycji rozkrocznej.

Skręt żołądka i jelitSkręt żołądka i jelit cienkich jest częstą przyczyną nagłych zgonów.

Wrzody okolicy ramieniaOwrzodzenia ramienia pojawiają się u macior o słabej kondycji ciała i są szkodliwe dla dobrostanu lochy.

Wrzody żołądkaWrzody żołądka występują często i objawiają się anemią u świń, zwierzęta są blade, a w ich kale znajduje się przetrawiona krew.

Wypadnięcie macicyMoże dotyczyć częściowego lub całkowitego wynicowania jednego lub obu rogów macicy.

Wypadnięcie odbytnicyW tym zaburzeniu dochodzi do wynicowania odbytnicy.

Wypadnięcie pochwy i szyjki macicyWypadnięcie pochwy i szyjki macicy pojawia się często w ostatnim trymestrze ciąży, w tym w bezpośrednim okresie przedporodowym.

Zespół stresu u świńZespół stresu świń to choroba genetyczna, która powoduje nagłą śmierć, a mięśnie są blade, miękkie i wysiękowe. Skutkuje to gorszymi cechami mięsa, jest ono ciemne, suche i twarde.

Zwężenie odbytnicyZwężenie lub niedrożność odbytnicy jest częstą patologią uznawaną za następstwo wypadania odbytnicy.

Łupież różowyŁupież różowy jest niezakaźnym zapaleniem skóry występującym u młodych świń w wieku 3-16 tygodni.